Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1Lăudaţi pe Domnul!
Lăudaţi pe Domnul, căci este bun,
căci îndurarea Lui ţine în veci!
2Cine va putea spune isprăvile măreţe ale Domnului?
Cine va putea vesti toată lauda Lui?
3Ferice de cei ce păzesc Legea,
de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme!
4Adu-Ţi aminte de mine, Doamne, în bunăvoinţa Ta pentru poporul Tău!
Adu-Ţi aminte de mine şi dă-i ajutorul Tău,
5ca să văd fericirea aleşilor Tăi,
să mă bucur de bucuria poporului Tău
şi să mă laud cu moştenirea Ta!
6Noi am păcătuit ca şi părinţii noştri,
am săvârşit nelegiuire, am făcut rău.
7Părinţii noştri în Egipt n-au luat aminte la minunile Tale,
nu şi-au adus aminte de mulţimea îndurărilor Tale şi au fost neascultători la mare, la Marea Roşie.
8Dar El i-a scăpat, din pricina Numelui Lui,
ca să-Şi arate puterea.
9A mustrat Marea Roşie, şi ea s-a uscat;
şi i-a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu.
10I-a scăpat din mâna celui ce-i ura şi i-a izbăvit din mâna vrăjmaşului.
11Apele au acoperit pe potrivnicii lor.
N-a rămas unul măcar din ei.
12Atunci ei au crezut în cuvintele Lui şi au cântat laudele Lui.
13Dar au uitat curând lucrările Lui
şi n-au aşteptat împlinirea planurilor Lui.
14Ci i-a apucat pofta în pustiu
şi au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.
15El le-a dat ce cereau;
dar a trimis o molimă printre ei.
16În tabără au fost geloşi pe Moise
şi pe Aaron, sfântul Domnului.
17Atunci s-a deschis pământul şi a înghiţit pe Datan,
şi s-a închis deasupra cetei lui Abiram.
18Focul le-a aprins ceata,
şi flacăra a mistuit pe cei răi.
19Au făcut un viţel în Horeb.
S-au închinat înaintea unui chip turnat
20şi au schimbat Slava lor
pe chipul unui bou care mănâncă iarbă.
21Au uitat pe Dumnezeu, Mântuitorul lor,
care făcuse lucruri mari în Egipt,
22minuni în ţara lui Ham,
semne minunate la Marea Roşie.
23Şi El a vorbit să-i nimicească:
dar Moise, alesul Său, a stat la mijloc înaintea Lui,
ca să-L abată de la mânia Lui şi să-L oprească să-i nimicească.
24Ei au nesocotit ţara desfătărilor;
n-au crezut în cuvântul Domnului,
25ci au cârtit în corturile lor
şi n-au ascultat de glasul Lui.
26Atunci El a ridicat mâna şi a jurat
că-i va face să cadă în pustiu,
27că le va doborî sămânţa printre neamuri
şi-i va împrăştia în mijlocul ţărilor.
28Ei s-au alipit de Baal-Peor
şi au mâncat vite jertfite morţilor.
29Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor,
şi o urgie a izbucnit între ei.
30Dar Fineas s-a sculat şi a făcut judecată,
şi astfel urgia s-a oprit.
31Lucrul acesta i-a fost socotit ca o stare de neprihănire,
din neam în neam, pe vecie.
32Ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba;
şi Moise a fost pedepsit din pricina lor.
33Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului Lui,
şi Moise a vorbit în chip uşuratic cu buzele.
34Ei n-au nimicit popoarele
pe care le poruncise Domnul să le nimicească.
35Ci s-au amestecat cu neamurile şi au învăţat faptele lor,
36au slujit idolilor lor,
care au fost o cursă pentru ei.
37Şi-au jertfit fiii şi fiicele la idoli,
38au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor şi fiicelor lor,
pe care i-au jertfit idolilor din Canaan,
şi ţara a fost spurcată astfel prin omoruri.
39S-au spurcat prin faptele lor,
s-au desfrânat prin faptele lor.
40Atunci Domnul S-a aprins de mânie împotriva poporului Său
şi a urât moştenirea Lui.
41I-a dat în mâinile neamurilor,
cei ce îi urau au stăpânit peste ei,
42vrăjmaşii lor i-au asuprit,
şi au fost smeriţi sub puterea lor.
43El de mai multe ori i-a izbăvit,
dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor,
şi au ajuns nenorociţi prin nelegiuirea lor.
44Dar El le-a văzut strâmtorarea,
când le-a auzit strigătele.
45Şi-a adus aminte de legământul Său,
şi a avut milă de ei, după bunătatea Lui cea mare:
46a stârnit pentru ei mila
tuturor celor ce îi ţineau prinşi de război.
47Scapă-ne, Doamne Dumnezeul nostru,
şi strânge-ne din mijlocul neamurilor,
ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt
şi să ne fălim cu lauda Ta!
48Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel,
din veşnicie în veşnicie!
Şi tot poporul să zică: „Amin!
Lăudaţi pe Domnul!”

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Psalm 1061Hallelujah! Dankt dem HERRN, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich!2Wer kann die Machttaten des HERRN beschreiben und all seinen Ruhm verkünden?3Wohl denen, die das Recht beachten, die Gerechtigkeit üben allezeit!4Gedenke an mich, o HERR, aus Gnade gegen dein Volk; suche mich heim mit deiner Hilfe,5dass ich das Glück deiner Auserwählten schaue, daß ich mich freue an der Freude deines Volkes und mich rühme mit deinem Erbteil.6Wir haben gesündigt samt unseren Vätern, wir haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt.7Unsere Väter in Ägypten achteten nicht auf deine Wunder, sie gedachten nicht an deine große Gnade und waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer.8Aber er rettete sie um seines Namens willen, um seine Stärke offenbar zu machen.9Und er bedrohte das Schilfmeer, daß es vertrocknete, und ließ sie durch die Fluten gehen wie auf einer Steppe.10Und er rettete sie von der Hand des Hassers und erlöste sie aus der Hand des Feindes.11Und das Wasser bedeckte ihre Bedränger; nicht einer von ihnen blieb übrig.12Da glaubten sie seinen Worten und sangen sein Lob.13Aber sie vergaßen seine Werke bald; sie warteten nicht auf seinen Rat,14sondern sie wurden begehrlich in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde.15Und er gab ihnen, was sie forderten, aber er sandte Auszehrung in ihre Seelen.16Und sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager, auf Aaron, den Heiligen des HERRN.17Da tat sich die Erde auf und verschlang Dathan und bedeckte die Rotte Abirams;18und Feuer verzehrte ihre Rotte, eine Flamme versengte die Gottlosen.19Sie machten sich ein Kalb am Horeb und warfen sich nieder vor dem gegossenen Bild.20Sie vertauschten den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stieres, der Gras frisst.21Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der Großes getan hatte in Ägypten,22Wunder im Land Hams, Furchtbares am Schilfmeer.23Und er gedachte sie zu vertilgen, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, in den Riss getreten wäre vor ihm, um seinen Grimm abzuwenden, daß er sie nicht vertilgte.24Sie verachteten das liebliche Land, sie glaubten seinem Wort nicht.25Und sie murrten in ihren Zelten, sie gehorchten nicht der Stimme des HERRN.26Da erhob er seine Hand gegen sie [und schwor], sie niederzustrecken in der Wüste27und ihren Samen unter die Heidenvölker zu werfen und sie zu zerstreuen in die Länder.28Und sie hängten sich an den Baal-Peor und aßen Opfer der toten [Götzen],29und sie reizten ihn mit ihrem Tun; da brach die Plage unter ihnen aus.30Aber Pinehas trat auf und übte Gericht, so daß die Plage aufgehalten wurde.31Das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet auf alle Geschlechter, in Ewigkeit.32Und sie erzürnten ihn am Haderwasser, und es erging Mose schlecht um ihretwillen.33Denn sie erbitterten sein Gemüt, so daß er unbedacht redete mit seinen Lippen.34Sie vertilgten die Völker nicht, wie ihnen der HERR geboten hatte;35sondern sie vermischten sich mit den Heidenvölkern und lernten ihre Werke.36Und sie dienten ihren Götzen, und diese wurden ihnen zum Fallstrick.37Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen.38Und sie vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten; und so wurde das Land durch Blutschuld entweiht.39Und sie machten sich unrein mit ihren Werken und begingen Hurerei mit ihrem Tun.40Da entbrannte der Zorn des HERRN gegen sein Volk, und er verabscheute sein Erbteil.41Und er gab sie in die Hand der Heidenvölker, daß ihre Hasser über sie herrschten.42Und ihre Feinde bedrückten sie, und sie wurden gedemütigt unter ihre Hand.43Er errettete sie oftmals; aber sie widerstrebten ihm mit ihren Plänen, und sie sanken immer tiefer durch ihre Ungerechtigkeit.44Aber er sah ihre Not an, als er ihr Schreien hörte,45und er gedachte an seinen Bund mit ihnen und empfand Mitleid nach seiner großen Gnade;46und er ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten.47Rette uns, HERR, unser Gott! Sammle uns aus den Heidenvölkern, daß wir deinem heiligen Namen danken und uns glücklich preisen, zu deinem Ruhm!48Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Und alles Volk soll sagen: Amen! Hallelujah!

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.