Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1Pavel, întemniţat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru,
2către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către biserica din casa ta:
3Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!4Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,
5pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii.
6Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos.
7În adevăr, am avut o mare bucurie şi mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost înviorate prin tine.8De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci,
9vreau mai degrabă să-ţi fac o rugăminte în numele dragostei, eu, aşa cum sunt, bătrânul Pavel; iar acum întemniţat pentru Hristos Isus.
10Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanţurile mele: pentru Onisim {Adică: Folositor},
11care altădată ţi-a fost nefolositor, dar care acum îţi va fi folositor şi ţie şi mie.
12Ţi-l trimit înapoi, pe el, inima mea.
13Aş fi dorit să-l ţin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanţuri pentru Evanghelie.
14Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie.
15Poate că el a fost despărţit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veşnicie,
16dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine, şi cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!
17Dacă mă socoteşti, dar, ca prieten al tău, primeşte-l ca pe mine însumi.18Şi, dacă ţi-a adus vreo vătămare sau îţi este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea.
19Eu, Pavel „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ţi zic că tu însuţi te datorezi mie.
20Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul şi înviorează-mi inima în Hristos!
21Ţi-am scris bizuit pe ascultarea ta, şi ştiu că vei face chiar mai mult decât îţi zic.22Totodată, pregăteşte-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre.
23Epafra, tovarăşul meu de temniţă în Hristos Isus, îţi trimite sănătate;
24tot aşa şi Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarăşii mei de lucru.
25Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România