Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Strigarea înţelepciunii1Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,
2pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii,
pentru înţelegerea cuvintelor minţii;
3pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ,
de dreptate, de judecată şi de nepărtinire;
4ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte,
tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă –
5să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa,
şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă –
6pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc,
înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc.
7Frica Domnului este începutul ştiinţei;
dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.
8Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău
şi nu lepăda îndrumările mamei tale!
9Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău
şi un lanţ de aur la gâtul tău.
Ferirea de ispite10Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească,
nu te lăsa câştigat de ei!
11Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi!
Haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge,
să întindem fără temei laţuri celui nevinovat;
12haidem să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa morţilor,
şi întregi, ca pe cei ce se coboară în groapă;
13vom găsi tot felul de lucruri scumpe
şi ne vom umple casele cu pradă;
14vei avea şi tu partea ta la fel cu noi,
o pungă vom avea cu toţii!” –
15Fiule, să nu porneşti la drum cu ei,
abate-ţi piciorul de pe cărarea lor!
16Căci picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge.
17Dar degeaba se aruncă laţul
înaintea ochilor tuturor păsărilor;
18căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor,
şi sufletului lor îşi întind ei laţuri.
19Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câştig,
lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.
Cei neascultători20Înţelepciunea strigă pe uliţe,
îşi înalţă glasul în pieţe:
21strigă unde e zarva mai mare;
la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei:
22„Până când veţi iubi prostia, proştilor?
Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura
şi vor urî nebunii ştiinţa?
23Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele!
Iată, voi turna duhul meu peste voi,
vă voi face cunoscut cuvintele mele…
24Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi,
fiindcă îmi întind mâna şi nimeni nu ia seama,
25fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele
şi nu vă plac mustrările mele,
26de aceea şi eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire,
îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,
27când vă va apuca groaza ca o furtună
şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej,
când va da peste voi necazul şi strâmtorarea.
28Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde;
mă vor căuta, şi nu mă vor găsi.
29Pentru că au urât ştiinţa
şi n-au ales frica Domnului,
30pentru că n-au iubit sfaturile mele
şi au nesocotit toate mustrările mele.
31De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor
şi se vor sătura cu sfaturile lor.
32Căci împotrivirea proştilor îi ucide,
şi liniştea nebunilor îi pierde;
33dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă,
va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România