Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1Planurile pe care le face inima atârnă de om,
dar răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul. –
2Toate căile omului sunt curate în ochii lui,
dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. –
3Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului
şi îţi vor izbuti planurile. –
4Domnul a făcut toate pentru o ţintă,
chiar şi pe cel rău pentru ziua nenorocirii. –
5Orice inimă trufaşă este o scârbă înaintea Domnului;
hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. –
6Prin dragoste şi credincioşie omul ispăşeşte nelegiuirea,
şi prin frica de Domnul se abate de la rău. –
7Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,
îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui. –
8Mai bine puţin, cu dreptate,
decât mari venituri, cu strâmbătate. –
9Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă,
dar Domnul îi îndreaptă paşii. –
10Hotărâri dumnezeieşti sunt pe buzele împăratului,
gura lui nu trebuie să facă greşeli când judecă. –
11Cântarul şi cumpăna dreaptă vin de la Domnul;
toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui. –
12Împăraţilor le este scârbă să facă rău,
căci prin neprihănire se întăreşte un scaun de domnie. –
13Buzele neprihănite sunt plăcute împăraţilor,
şi ei iubesc pe cel ce vorbeşte cu neprihănire. –
14Mânia împăratului este un vestitor al morţii,
dar un om înţelept trebuie s-o potolească. –
15Seninătatea feţei împăratului este viaţa, şi bunăvoinţa lui este ca o ploaie de primăvară.16Cu cât mai mult face câştigarea înţelepciunii decât a aurului!
Cu cât este mai de dorit câştigarea priceperii decât a argintului! –
17Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău;
acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii sale. –
18Mândria merge înaintea pieirii,
şi trufia merge înaintea căderii. –
19Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi,
decât să împarţi prada cu cei mândri. –
20Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea,
şi cine se încrede în Domnul este fericit. –
21Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput,
dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa. –
22Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are;
dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. –
23Cine are o inimă înţeleaptă îşi arată înţelepciunea când vorbeşte
şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui. –
24Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere,
dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase. –
25Multe căi i se par bune omului,
dar la urmă duc la moarte. –
26Cine munceşte, pentru el munceşte,
căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. –
27Omul stricat pregăteşte nenorocirea,
şi pe buzele lui este ca un foc aprins.
28Omul neastâmpărat stârneşte certuri,
şi pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. –
29Omul asupritor amăgeşte pe aproapele său
şi-l duce pe o cale care nu este bună. –
30Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate,
cine-şi muşcă buzele, a şi săvârşit răul. –
31Perii albi sunt o cunună de cinste,
ea se găseşte pe calea neprihănirii. –
32Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz,
şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi. –
33Se aruncă sorţul în poala hainei,
dar orice hotărâre vine de la Domnul.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România