Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1Cel rău fuge fără să fie urmărit,
dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tânăr. –
2Când este răscoală într-o ţară, sunt mulţi capi,
dar cu un om priceput şi încercat, domnia dăinuie. –
3Un om sărac care apasă pe cei obijduiţi
este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. –
4Cei ce părăsesc Legea laudă pe cel rău,
dar cei ce păzesc Legea se mânie pe el. –
5Oamenii dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept,
dar cei ce caută pe Domnul înţeleg totul. –
6Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui,
decât bogatul care umblă pe căi sucite. –
7Cel ce păzeşte Legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânaţi face ruşine tatălui său. –8Cine îşi înmulţeşte avuţiile prin dobândă şi camătă
le strânge pentru cel ce are milă de săraci. –
9Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte Legea,
chiar şi rugăciunea lui este o scârbă. –
10Cine rătăceşte pe oamenii fără prihană pe calea cea rea
cade în groapa pe care a săpat-o,
dar oamenii fără prihană moştenesc fericirea. –
11Omul bogat se crede înţelept,
dar săracul care este priceput îl cercetează. –
12Când biruie cei neprihăniţi, este o mare slavă,
dar când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde. –
13Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte,
dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare. –
14Ferice de omul care se teme necontenit,
dar cel ce-şi împietreşte inima cade în nenorocire. –
15Ca un leu care răcneşte şi ca un urs flămând,
aşa este cel rău care stăpâneşte peste un popor sărac. –
16Un voievod fără pricepere îşi înmulţeşte faptele de asuprire,
dar cel ce urăşte lăcomia îşi lungeşte zilele. –
17Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia,
fuge până la groapă: nimeni să nu-l oprească. –
18Cine umblă în neprihănire găseşte mântuirea,
dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. –
19Cine îşi lucrează câmpul are belşug de pâine,
dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie. –
20Un om credincios este năpădit de binecuvântări,
dar cel ce vrea să se îmbogăţească repede nu rămâne nepedepsit. –
21Nu este bine să cauţi la faţa oamenilor;
chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. –
22Un om pizmaş se grăbeşte să se îmbogăţească,
şi nu ştie că lipsa va veni peste el. –
23Cine mustră pe alţii găseşte mai multă bunăvoinţă pe urmă,
decât cel cu limba linguşitoare. –
24Cine fură pe tatăl său şi pe mama sa şi zice că nu este un păcat,
este tovarăş cu nimicitorul. –
25Cel lacom stârneşte certuri,
dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belşug. –
26Cine se încrede în inima lui este un nebun,
dar cine umblă în înţelepciune va fi mântuit. –
27Cine dă săracului nu duce lipsă,
dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. –
28Când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde,
dar când pier ei, cei buni se înmulţesc. –

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România