Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa;
dar cine urăşte mustrarea este prost. –
2Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului,
dar Domnul osândeşte pe cel plin de răutate.
3Omul nu se întăreşte prin răutate,
dar rădăcina celor neprihăniţi nu se va clătina. –
4O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face ruşine este ca putregaiul în oasele lui. –5Gândurile celor neprihăniţi nu sunt decât dreptate,
dar sfaturile celor răi nu sunt decât înşelăciune. –
6Cuvintele celor răi sunt nişte curse ca să verse sânge,
dar gura celor fără prihană îi izbăveşte. –
7Cei răi sunt răsturnaţi şi nu mai sunt,
dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare!
8Un om este preţuit după măsura priceperii lui,
dar cel cu inima stricată este dispreţuit. –
9Mai bine să fii într-o stare smerită şi să ai o slugă,
decât să faci pe fudulul şi să n-ai ce mânca. –
10Cel neprihănit se îndură de vite,
dar inima celui rău este fără milă.
11Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pâine,
dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. –
12Cel rău pofteşte prada celor nelegiuiţi,
dar rădăcina celor neprihăniţi rodeşte. –
13În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă,
dar cel neprihănit scapă din bucluc. –
14Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi,
şi fiecare primeşte după lucrul mâinilor lui. –
15Calea nebunului este fără prihană în ochii lui,
dar înţeleptul ascultă sfaturile. –
16Nebunul îndată îşi dă pe faţă mânia,
dar înţeleptul ascunde ocara. –
17Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă,
dar martorul mincinos vorbeşte înşelăciune. –
18Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii,
dar limba înţelepţilor aduce vindecare. –
19Buza care spune adevărul este întărită pe vecie,
dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. –
20Înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul,
dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. –
21Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit,
dar cei răi sunt năpădiţi de rele. –
22Buzele mincinoase sunt urâte Domnului,
dar cei ce lucrează cu adevăr Îi sunt plăcuţi. –
23Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa,
dar inima nebunilor vesteşte nebunia. –
24Mâna celor harnici va stăpâni,
dar mâna leneşă va plăti bir. –
25Neliniştea din inima omului îl doboară,
dar o vorbă bună îl înveseleşte. –
26Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună,
dar calea celor răi îi duce în rătăcire. –
27Leneşul nu-şi frige vânatul,
dar comoara de preţ a unui om este munca. –
28Pe cărarea neprihănirii este viaţa,
şi pe drumul însemnat de ea nu este moarte. –

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România