Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1Iată încă vreo câteva din Pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. –2Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor,
dar slava împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor. –
3Înălţimea cerurilor, adâncimea pământului
şi inima împăraţilor sunt nepătrunse. –
4Scoate zgura din argint,
şi argintarul va face din el un vas ales.
5Scoate şi pe cel rău dinaintea împăratului,
şi scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. –
6Nu te făli înaintea împăratului
şi nu lua locul celor mari;
7căci este mai bine să ţi se zică: „Suie-te mai sus!”
decât să fii coborât înaintea voievodului
pe care ţi-l văd ochii. –
8Nu te grăbi să te iei la ceartă,
ca nu cumva la urmă să nu ştii ce să faci,
când te va lua la ocări aproapele tău. –
9Apără-ţi pricina împotriva aproapelui tău,
dar nu da pe faţă taina altuia,
10ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umple de ruşine
şi să-ţi iasă nume rău care să nu se mai şteargă.
11Un cuvânt spus la vremea potrivită
este ca nişte mere de aur într-un coşuleţ de argint. –
12Ca o verigă de aur şi o podoabă de aur curat,
aşa este înţeleptul care mustră, pentru o ureche ascultătoare. –
13Ca răcoarea zăpezii pe vremea secerişului,
aşa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite:
el înviorează sufletul stăpânului său.
14Ca norii şi vântul fără ploaie,
aşa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. –
15Prin răbdare se înduplecă un voievod,
şi o limbă dulce poate zdrobi oase.
16Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îţi ajunge,
ca să nu ţi se scârbească şi s-o verşi din gură. –
17Calcă rar în casa aproapelui tău,
ca să nu se sature de tine şi să te urască. –
18Ca un buzdugan, ca o sabie şi ca o săgeată ascuţită,
aşa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. –
19Ca un dinte stricat şi ca un picior care şchioapătă,
aşa este încrederea într-un stricat la ziua necazului.
20Ca unul care îşi scoate haina pe o zi rece, sau varsă oţet pe silitră,
aşa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. –
21Dacă este flămând vrăjmaşul tău, dă-i pâine să mănânce, dacă-i este sete,
dă-i apă să bea.
22Căci, făcând aşa, aduni cărbuni aprinşi pe capul lui,
şi Domnul îţi va răsplăti. –
23Vântul de miazănoapte aduce ploaia,
şi limba clevetitoare aduce o faţă mâhnită. –
24Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş,
decât să locuieşti într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. –
25Ca apa proaspătă pentru un om obosit,
aşa este o veste bună venită dintr-o ţară depărtată. –
26Ca o fântână tulbure şi ca un izvor stricat,
aşa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. –
27Nu este bine să mănânci multă miere:
tot aşa, nu este o cinste să alergi după slava ta însuţi. –
28Omul care nu este stăpân pe sine
este ca o cetate surpată şi fără ziduri.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România