Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului,
dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.
2Când vine mândria, vine şi ruşinea,
dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.
3Neprihănirea oamenilor cinstiţi îi cârmuieşte fără teamă,
dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea.
4În ziua mâniei, bogăţia nu slujeşte la nimic;
dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.
5Nevinovăţia omului fără prihană îi netezeşte calea,
dar cel rău cade prin însăşi răutatea lui.
6Nevinovăţia oamenilor fără prihană îi scapă,
dar cei răi sunt prinşi de răutatea lor.
7La moartea celui rău, îi piere nădejdea,
şi aşteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită.
8Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare,
şi cel rău îi ia locul.
9Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său,
dar cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin ştiinţă.
10Când le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură;
şi când pier cei răi, toţi strigă de veselie.
11Cetatea se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană,
dar este surpată prin gura celor răi. –
12Cine defaimă pe aproapele său este fără minte,
dar omul cu pricepere primeşte şi tace. –
13Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucruri ascunse,
dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat. –
14Când nu este chibzuinţă, poporul cade;
dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici. –
15Cui se pune chezaş pentru altul îi merge rău,
dar cine se teme să se pună chezaş este liniştit. –
16O femeie plăcută capătă cinste,
şi cei asupritori capătă bogăţie. –
17Omul milostiv îşi face bine sufletului său,
dar omul fără milă îşi tulbură însăşi carnea lui. –
18Cel rău dobândeşte un câştig înşelător,
dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. –
19Adevărata neprihănire duce la viaţă,
dar cel ce urmăreşte răul găseşte moartea. –
20Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului,
dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuţi.
21Hotărât: cel rău nu va rămâne nepedepsit,
dar sămânţa celor neprihăniţi va fi scăpată.
22Femeia frumoasă şi fără minte este
ca un inel de aur pus în râtul unui porc. –
23Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine; dar aşteptarea celor răi este numai mânie. –24Unul care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat;
şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească. –
25Sufletul binefăcător va fi săturat,
şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. –
26Cine opreşte grâul este blestemat de popor,
dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. –
27Cine urmăreşte binele îşi câştigă bunăvoinţă,
dar cine urmăreşte răul este atins de el. –
28Cine se încrede în bogăţii va cădea,
dar cei neprihăniţi vor înverzi ca frunzişul. –
29Cine îşi tulbură casa va moşteni vânt,
şi nebunul va fi robul omului înţelept! –
30Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă,
şi cel înţelept câştigă suflete. –
31Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ;
cu cât mai mult cel rău şi păcătos!

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România