Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Nenorocirile Ierusalimului1Vai! Cum stă părăsită acum, cetatea aceasta atât de plină de popor altădată!
A rămas ca o văduvă!
Ea, care altădată era mare între neamuri, fruntaşă printre ţări,
a ajuns roabă astăzi!
2Plânge amarnic noaptea şi-i curg lacrimi pe obraji.
Niciunul din toţi cei ce o iubeau n-o mângâie;
toţi prietenii ei au părăsit-o
şi i s-au făcut vrăjmaşi.
3Iuda a plecat în pribegie din pricina apăsării şi muncilor grele.
Locuieşte în mijlocul neamurilor şi nu găseşte odihnă!
Toţi prigonitorii lui l-au ajuns tocmai când îi era mai mare strâmtorarea.
4Drumurile Sionului sunt triste căci nimeni nu se mai duce la sărbători, toate porţile lui sunt pustii, preoţii lui oftează;
fecioarele lui sunt mâhnite, şi el însuşi este plin de amărăciune.
5Asupritorii lui sar biruitori, vrăjmaşii lui sunt mulţumiţi. Căci Domnul l-a smerit din pricina mulţimii păcatelor lui;
copiii lui au mers în robie înaintea asupritorului.
6S-a dus de la fiica Sionului toată podoaba ei.
Căpeteniile ei au ajuns ca nişte cerbi care nu găsesc păşune
şi merg fără putere înaintea celui ce-i goneşte.
7În zilele necazului şi ticăloşiei lui, Ierusalimul îşi aduce aminte
de toate bunătăţile de care a avut parte din zilele străbune;
când a căzut poporul lui în mâna asupritorului, nimeni nu i-a venit în ajutor,
iar vrăjmaşii se uitau la el şi râdeau de prăbuşirea lui.
8Greu a păcătuit Ierusalimul! De aceea a ajuns de scârbă.
Toţi cei ce-l preţuiau îl dispreţuiesc acum văzându-i goliciunea,
şi el însuşi se întoarce în altă parte şi oftează.
9Necurăţia sta lipită pe poala hainei lui,
şi nu se gândea la sfârşitul său.
A căzut greu de tot. Nimeni nu-l mângâie. –
„Vezi-mi ticăloşia, Doamne, căci iată ce semeţ este vrăjmaşul!” –
10Asupritorul a întins mâna la tot ce avea el mai scump;
ba încă a văzut cum în Locaşul lui cel Sfânt au intrat neamurile
cărora Tu le porunciseşi să nu intre în adunarea Ta!
11Tot poporul lui caută pâine suspinând;
şi-au dat lucrurile scumpe pe hrană, numai ca să-şi ţină viaţa.
„Uită-Te, Doamne, şi priveşte cât de înjosit sunt!”
12O! voi, care treceţi pe lângă mine,
priviţi şi vedeţi dacă este vreo durere ca durerea mea,
ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei Lui aprinse!
13Mi-a azvârlit de sus în oase un foc care le arde;
mi-a întins un laţ sub picioare şi m-a dat înapoi.
M-a lovit cu pustiire şi o lâncezeală de toate zilele!
14Mâna Lui a legat jugul nelegiuirilor mele,
care stau împletite şi legate de gâtul meu. Mi-a frânt puterea.
Domnul m-a dat în mâinile acelora cărora nu pot să le stau împotrivă.
15Domnul a trântit la pământ pe toţi vitejii din mijlocul meu;
a strâns o oştire împotriva mea, ca să-mi prăpădească tineretul;
ca în teasc a călcat Domnul pe fecioara, fiica lui Iuda.
16De aceea plâng, îmi varsă lacrimi ochii,
căci S-a depărtat de la mine Cel ce trebuia să mă mângâie, Cel ce trebuia să-mi învioreze viaţa;
fiii mei sunt zdrobiţi, căci vrăjmaşul a biruit. –
17Sionul întinde mâinile rugător, şi nimeni nu-l mângâie.
Domnul a trimis împotriva lui Iacov de jur împrejur vrăjmaşi;
Ierusalimul a ajuns de batjocură în mijlocul lor. –
18Domnul este drept, căci m-am răzvrătit împotriva poruncilor Lui.
Ascultaţi, toate popoarele, şi vedeţi-mi durerea!
Fecioarele şi tinerii mei s-au dus în robie.
19Mi-am chemat prietenii, dar m-au înşelat,
preoţii şi bătrânii mei au murit în cetate
căutând hrană ca să-şi ţină viaţa. –
20Doamne, uită-Te la necazul meu. Lăuntrul meu fierbe,
mi s-a întors inima în mine, căci am fost neascultător.
Afară sabia m-a lăsat fără copii, în casă, moartea.
21M-au auzit suspinând, dar nimeni nu m-a mângâiat.
Toţi vrăjmaşii mei, când au aflat de nenorocirea mea, s-au bucurat că Tu ai adus-o;
dar vei aduce, vei vesti ziua când şi ei vor fi ca mine.
22Adu toată răutatea lor înaintea Ta
şi fă-le cum mi-ai făcut mie, pentru toate fărădelegile mele! Căci suspinele mele sunt multe, şi inima îmi este bolnavă. –

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România