Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor
va fi zdrobit deodată şi fără leac. –
2Când se înmulţesc cei buni, poporul se bucură,
dar când stăpâneşte cel rău, poporul geme. –
3Cine iubeşte înţelepciunea înveseleşte pe tatăl său,
dar cine umblă cu curvele risipeşte averea. –
4Un împărat întăreşte ţara prin dreptate,
dar cine ia mită, o nimiceşte. –
5Cine linguşeşte pe aproapele său
îi întinde un laţ sub paşii lui. –
6În păcatul omului rău este o cursă,
dar cel bun biruie şi se bucură. –
7Cel bun pricepe pricina săracilor,
dar cel rău nu poate s-o priceapă. –
8Cei uşuratici aprind focul în cetate,
dar înţelepţii potolesc mânia. –
9Când se ceartă un înţelept cu un nebun,
să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. –
10Oamenii setoşi de sânge urăsc pe omul fără prihană,
dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viaţa. –
11Nebunul îşi arată toată patima,
dar înţeleptul o stăpâneşte. –
12Când cel ce stăpâneşte dă ascultare cuvintelor mincinoase,
toţi slujitorii lui sunt nişte răi. –
13Săracul şi asupritorul se întâlnesc,
dar Domnul le luminează ochii la amândoi.
14Un împărat care judecă pe săraci după adevăr,
îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. –
15Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea,
dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale. –
16Când se înmulţesc cei răi, se înmulţeşte şi păcatul,
dar cei buni le vor vedea căderea. –
17Pedepseşte-ţi fiul, şi el îţi va da odihnă
şi îţi va aduce desfătare sufletului. –
18Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu;
dar ferice de poporul care păzeşte Legea! –
19Nu prin vorbe se pedepseşte un rob,
căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. –
20Dacă vezi un om care vorbeşte nechibzuit,
poţi să nădăjduieşti mai mult de la un nebun decât de la el. –
21Slujitorul pe care-l răsfeţi din copilărie,
la urmă ajunge de se crede fiu. –
22Un om mânios stârneşte certuri,
şi un înfuriat face multe păcate. –
23Mândria unui om îl coboară,
dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. –
24Cine împarte cu un hoţ îşi urăşte viaţa,
aude blestemul şi nu spune nimic. –
25Frica de oameni este o cursă,
dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. –
26Mulţi umblă după bunăvoinţa celui ce stăpâneşte,
dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia.
27Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniţi,
dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România