Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Strigarea înţelepciunii1Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,
2pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii,
pentru înţelegerea cuvintelor minţii;
3pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ,
de dreptate, de judecată şi de nepărtinire;
4ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte,
tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă –
5să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa,
şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă –
6pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc,
înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc.
7Frica Domnului este începutul ştiinţei;
dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.
8Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău
şi nu lepăda îndrumările mamei tale!
9Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău
şi un lanţ de aur la gâtul tău.
Ferirea de ispite10Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească,
nu te lăsa câştigat de ei!
11Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi!
Haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge,
să întindem fără temei laţuri celui nevinovat;
12haidem să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa morţilor,
şi întregi, ca pe cei ce se coboară în groapă;
13vom găsi tot felul de lucruri scumpe
şi ne vom umple casele cu pradă;
14vei avea şi tu partea ta la fel cu noi,
o pungă vom avea cu toţii!” –
15Fiule, să nu porneşti la drum cu ei,
abate-ţi piciorul de pe cărarea lor!
16Căci picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge.
17Dar degeaba se aruncă laţul
înaintea ochilor tuturor păsărilor;
18căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor,
şi sufletului lor îşi întind ei laţuri.
19Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câştig,
lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.
Cei neascultători20Înţelepciunea strigă pe uliţe,
îşi înalţă glasul în pieţe:
21strigă unde e zarva mai mare;
la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei:
22„Până când veţi iubi prostia, proştilor?
Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura
şi vor urî nebunii ştiinţa?
23Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele!
Iată, voi turna duhul meu peste voi,
vă voi face cunoscut cuvintele mele…
24Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi,
fiindcă îmi întind mâna şi nimeni nu ia seama,
25fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele
şi nu vă plac mustrările mele,
26de aceea şi eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire,
îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,
27când vă va apuca groaza ca o furtună
şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej,
când va da peste voi necazul şi strâmtorarea.
28Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde;
mă vor căuta, şi nu mă vor găsi.
29Pentru că au urât ştiinţa
şi n-au ales frica Domnului,
30pentru că n-au iubit sfaturile mele
şi au nesocotit toate mustrările mele.
31De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor
şi se vor sătura cu sfaturile lor.
32Căci împotrivirea proştilor îi ucide,
şi liniştea nebunilor îi pierde;
33dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă,
va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Die Mahnung der Weisheit zu Gottesfurcht und Besonnenheit / Sinn und Zweck der Sprüche1[Dies sind die] Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel,2die dazu dienen, daß man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe,3dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit;4damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit.5Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse, und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an,6damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe, die Worte der Weisen und ihre Rätsel.7Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis; nur Toren verachten Weisheit und Zucht!8Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters, und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter!9Denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals.Warnung vor Verführung zur Sünde10Mein Sohn, wenn dich Sünder überreden wollen, so willige nicht ein,11wenn sie sagen: »Komm mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wir wollen dem Unschuldigen ohne Ursache nachstellen!12Wir wollen sie verschlingen wie das Totenreich die Lebendigen, als sänken sie unversehrt ins Grab.13Wir wollen allerlei kostbares Gut gewinnen und unsere Häuser mit Raub füllen.14Schließ dich uns auf gut Glück an, lass uns gemeinsame Kasse führen!«15Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf dem Weg, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad!16Denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, um Blut zu vergießen.17Denn vergeblich wird das Netz ausgespannt vor den Augen aller Vögel;18sie aber lauern auf ihr eigenes Blut und stellen ihrem eigenen Leben nach.19So geht es allen, die nach [ungerechtem] Gewinn trachten: er kostet seinen Besitzern das Leben!Die Weisheit ruft zur Umkehr auf20Die Weisheit ruft draußen laut, öffentlich lässt sie ihre Stimme hören;21auf den Plätzen, im ärgsten Straßenlärm schreit sie, an den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden:22Wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen?23Kehrt um zu meiner Zurechtweisung! Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, ich will euch meine Worte verkünden!24Darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet,25weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt,26so werde auch ich über euer Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet,27wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird wie ein Sturm, wenn euch Angst und Not überfällt!28Dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten; sie werden mich eifrig suchen und nicht finden,29weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des HERRN nicht erwählt haben,30weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben.31Darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen!32Denn die Abtrünnigkeit der Unverständigen bringt sie um, und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben.33Wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen; er kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil fürchten.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.