Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Un psalm al lui David1Nu te mânia pe cei răi
şi nu te uita cu jind la cei ce fac răul;
2căci sunt cosiţi iute ca iarba
şi se veştejesc ca verdeaţa.
3Încrede-te în Domnul şi fă binele;
locuieşte în ţară şi umblă în credincioşie.
4Domnul să-ţi fie desfătarea,
şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
5Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,
încrede-te în El, şi El va lucra,
6El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,
şi dreptul tău ca soarele la amiază.
7Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El.
Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în umbletele lui,
pe omul care îşi vede împlinirea planurilor lui rele.
8Lasă mânia, părăseşte iuţimea;
nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău.
9Fiindcă cei răi vor fi nimiciţi,
iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni ţara.
10Încă puţină vreme, şi cel rău nu va mai fi;
te vei uita la locul unde era, şi nu va mai fi.
11Cei blânzi moştenesc ţara
şi au belşug de pace.
12Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit
şi scrâşneşte din dinţi împotriva lui.
13Domnul râde de cel rău,
căci vede că-i vine şi lui ziua.
14Cei răi trag sabia şi îşi încordează arcul,
ca să doboare pe cel nenorocit şi sărac,
ca să înjunghie pe cei cu inima neprihănită.
15Dar sabia lor intră în însăşi inima lor,
şi li se sfărâmă arcurile.
16Mai mult face puţinul celui neprihănit
decât belşugul multor răi.
17Căci braţele celui rău vor fi zdrobite,
dar Domnul sprijină pe cei neprihăniţi.
18Domnul cunoaşte zilele oamenilor cinstiţi;
şi moştenirea lor ţine pe vecie.
19Ei nu rămân de ruşine în ziua nenorocirii,
ci au de ajuns în zilele de foamete.
20Dar cei răi pier,
şi vrăjmaşii Domnului sunt ca cele mai frumoase păşuni:
pier, pier ca fumul.
21Cel rău ia cu împrumut, şi nu dă înapoi;
dar cel neprihănit este milos şi dă.
22Căci cei binecuvântaţi de Domnul stăpânesc ţara, dar cei blestemaţi de El sunt nimiciţi.
23Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui;
24dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot,
căci Domnul îl apucă de mână.
25Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit,
nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.
26Ci el întotdeauna este milos şi dă cu împrumut;
şi urmaşii lui sunt binecuvântaţi.
27Depărtează-te de rău, fă binele, şi vei dăinui pe vecie.
28Căci Domnul iubeşte dreptatea
şi nu părăseşte pe credincioşii Lui.
Totdeauna ei sunt sub paza Lui,
dar sămânţa celor răi este nimicită.
29Cei neprihăniţi vor stăpâni ţara
şi vor locui în ea pe vecie.
30Gura celui neprihănit vesteşte înţelepciunea,
şi limba lui trâmbiţează dreptatea.
31Legea Dumnezeului său este în inima lui;
şi nu i se clatină paşii.
32Cel rău pândeşte pe cel neprihănit
şi caută să-l omoare.
33Dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui
şi nu-l osândeşte când vine la judecată.
34Nădăjduieşte în Domnul, păzeşte calea Lui,
şi El te va înălţa ca să stăpâneşti ţara:
vei vedea pe cei răi nimiciţi.
35Am văzut pe cel rău în toată puterea lui;
se întindea ca un copac verde.
36Dar, când am trecut a doua oară, nu mai era acolo;
l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.
37Uită-te bine la cel fără prihană şi priveşte pe cel fără vicleşug;
căci omul de pace are parte de moştenitori.
38Dar cei răzvrătiţi sunt nimiciţi cu toţii,
sămânţa celor răi este prăpădită.
39Scăparea celor neprihăniţi vine de la Domnul;
El este ocrotitorul lor la vremea necazului.
40Domnul îi ajută şi-i izbăveşte;
îi izbăveşte de cei răi şi-i scapă,
pentru că se încred în El.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România