Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

O cântare a lui Asaf1Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi pentru totdeauna?
Pentru ce Te mânii pe turma păşunii Tale?
2Adu-Ţi aminte de poporul Tău,
pe care l-ai câştigat odinioară,
pe care l-ai răscumpărat ca seminţie a moştenirii Tale!
Adu-Ţi aminte de muntele Sionului, unde Îţi aveai locuinţa;
3îndreaptă-Ţi paşii spre aceste locuri pustiite fără curmare!
Vrăjmaşul a pustiit totul în Locaşul Tău cel Sfânt.
4Potrivnicii Tăi au mugit în mijlocul Templului Tău;
şi-au pus semnele lor drept semne.
5Parcă erau nişte oameni care ridică toporul într-o pădure deasă:
6în curând au sfărâmat toate podoabele săpate
cu lovituri de securi şi ciocane.
7Au pus foc Sfântului Tău Locaş;
au dărâmat şi au pângărit locuinţa Numelui Tău.
8Ei ziceau în inima lor:
„Să-i prăpădim pe toţi!”
Au ars toate locurile sfinte din ţară.
9Semnele noastre nu le mai vedem;
nu mai este niciun proroc
şi nu mai este nimeni printre noi care să ştie până când…
10Până când, Dumnezeule, va batjocori asupritorul
şi va nesocoti vrăjmaşul fără curmare Numele Tău?
11Pentru ce Îţi tragi înapoi mâna şi dreapta Ta?
Scoate-o din sân şi nimiceşte-i!
12Totuşi, Dumnezeu este Împăratul meu, care din vremuri străvechi
dă izbăviri în mijlocul acestei ţări.
13Tu ai despărţit marea cu puterea Ta,
ai sfărâmat capetele balaurilor din ape;
14ai zdrobit capul leviatanului {Sau: crocodilului},
l-ai dat să-l mănânce fiarele din pustiu.
15Ai făcut să ţâşnească izvoare în pâraie,
ai uscat râuri care nu seacă.
16A Ta este ziua, a Ta este şi noaptea;
Tu ai aşezat lumina şi soarele.
17Tu ai statornicit toate hotarele pământului,
Tu ai rânduit vara şi iarna.
18Adu-Ţi aminte, Doamne, că vrăjmaşul Te batjocoreşte,
şi un popor nechibzuit huleşte Numele Tău!
19Nu lăsa pradă fiarelor sufletul turturelei Tale
şi nu uita pe vecie viaţa nenorociţilor Tăi!
20Ai în vedere legământul!
Căci locurile dosnice din ţară sunt pline de bârloguri de tâlhari.
21Să nu se întoarcă ruşinat cel apăsat,
ci nenorocitul şi săracul să laude Numele Tău!
22Scoală-Te, Dumnezeule, apără-Ţi pricina!
Adu-Ţi aminte de ocările pe care Ţi le aruncă în fiecare zi cel fără minte!
23Nu uita strigătele potrivnicilor Tăi,
zarva care creşte necurmat a celor ce se ridică împotriva Ta!

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România