Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Un psalm al lui David1Binecuvântează, suflete, pe Domnul,
şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
2Binecuvântează, suflete, pe Domnul
şi nu uita niciuna din binefacerile Lui!
3El îţi iartă toate fărădelegile tale,
El îţi vindecă toate bolile tale;
4El îţi izbăveşte viaţa din groapă,
El te încununează cu bunătate şi îndurare;
5El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea
şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.
6Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.
7El Şi-a arătat căile Sale lui Moise,
şi lucrările Sale, copiilor lui Israel.
8Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.
9El nu Se ceartă fără încetare
şi nu ţine mânia pe vecie.
10Nu ne face după păcatele noastre,
nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.
11Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ,
atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;
12cât este de departe răsăritul de apus,
atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.
13Cum se îndură un tată de copiii lui,
aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.
14Căci El ştie din ce suntem făcuţi;
Îşi aduce aminte că suntem ţărână.
15Omul! Zilele lui sunt ca iarba, şi înfloreşte ca floarea de pe câmp.
16Când trece un vânt peste ea, nu mai este,
şi locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaşte.
17Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El,
şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor,
18pentru cei ce păzesc legământul Lui
şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească.
19Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri,
şi domnia Lui stăpâneşte peste tot.
20Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui,
care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui
şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui.
21Binecuvântaţi pe Domnul, toate oştirile Lui,
robii Lui, care faceţi voia Lui!
22Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrările Lui,
în toate locurile stăpânirii Lui!
Binecuvântează, suflete, pe Domnul!

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România