Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Un psalm al lui David1Domnul este lumina şi mântuirea mea:
de cine să mă tem?
Domnul este sprijinitorul vieţii mele:
de cine să-mi fie frică?
2Când înaintează cei răi împotriva mea,
ca să-mi mănânce carnea,
tocmai ei – prigonitorii şi vrăjmaşii mei –
se clatină şi cad.
3Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea,
inima mea tot nu s-ar teme.
Chiar război de s-ar ridica împotriva mea,
tot plin de încredere aş fi.
4Un lucru cer de la Domnul
şi-l doresc fierbinte:
aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului,
ca să privesc frumuseţea Domnului
şi să mă minunez de templul Lui.
5Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului,
mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui
şi mă va înălţa pe o stâncă.
6Iată că mi se şi înalţă capul peste vrăjmaşii mei, care mă înconjoară:
voi aduce jertfe în cortul Lui,
în sunetul trâmbiţei,
voi cânta şi voi lăuda pe Domnul.
7Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem:
ai milă de mine şi ascultă-mă!
8Inima îmi zice din partea Ta:
„Caută faţa Mea!”
Şi faţa Ta, Doamne, o caut!
9Nu-mi ascunde faţa Ta,
nu depărta cu mânie pe robul Tău!
Tu eşti ajutorul meu, nu mă lăsa,
nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele!
10Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc,
dar Domnul mă primeşte.
11Învaţă-mă, Doamne, calea Ta şi povăţuieşte-mă pe cărarea cea dreaptă,
din pricina vrăjmaşilor mei.
12Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei!
Căci împotriva mea se ridică nişte martori mincinoşi
şi nişte oameni care nu suflă decât asuprire.
13O! dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului
pe pământul celor vii!…
14Nădăjduieşte în Domnul!
Fii tare, îmbărbătează-ţi inima
şi nădăjduieşte în Domnul!

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România