Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Un psalm al lui Solomon1Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului
şi dă dreptatea Ta fiului împăratului!
2Şi el va judeca pe poporul Tău cu dreptate,
şi pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire.
3Munţii vor aduce pace poporului, şi dealurile de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale.
4El va face dreptate nenorociţilor poporului,
va scăpa pe copiii săracului
şi va zdrobi pe asupritor.
5Aşa că se vor teme de Tine, cât va fi soarele
şi cât se va arăta luna, din neam în neam;
6va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit,
ca o ploaie repede care udă câmpia.
7În zilele lui va înflori cel neprihănit
şi va fi belşug de pace până nu va mai fi lună.
8El va stăpâni de la o mare la alta,
şi de la Râu până la marginile pământului.
9Locuitorii pustiului îşi vor pleca genunchiul înaintea lui,
şi vrăjmaşii vor linge ţărâna.
10Împăraţii Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri,
împăraţii Sebei şi Sabei vor aduce daruri.
11Da, toţi împăraţii se vor închina înaintea lui,
toate neamurile îi vor sluji.
12Căci el va izbăvi pe săracul care strigă
şi pe nenorocitul care n-are ajutor.
13Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit
şi va scăpa viaţa săracilor;
14îi va izbăvi de apăsare şi de silă,
şi sângele lor va fi scump înaintea lui.
15Ei vor trăi şi-i vor da aur din Seba;
se vor ruga neîncetat pentru el
şi-l vor binecuvânta în fiecare zi.
16Va fi belşug de grâne în ţară, până în vârful munţilor,
şi spicele lor se vor clătina ca şi copacii din Liban;
oamenii vor înflori în cetăţi ca iarba pământului.
17Numele lui va dăinui pe vecie:
cât soarele îi va ţine numele.
Cu el se vor binecuvânta unii pe alţii,
şi toate neamurile îl vor numi fericit.
18Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel,
singurul care face minuni!
19Binecuvântat să fie în veci slăvitul Lui Nume!
Tot pământul să se umple de slava Lui!
Amin! Amin!
20Sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România