Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

O cântare – Un psalm al lui Asaf1Dumnezeule, nu tăcea! Nu tăcea şi nu Te odihni, Dumnezeule!
2Căci iată că vrăjmaşii Tăi se frământă,
şi cei ce Te urăsc înalţă capul.
3Fac planuri pline de vicleşug împotriva poporului Tău
şi se sfătuiesc împotriva celor ocrotiţi de Tine.
4„Veniţi”, zic ei, „să-i nimicim din mijlocul neamurilor,
ca să nu se mai pomenească numele lui Israel!”
5Se strâng toţi cu o inimă,
fac un legământ împotriva Ta:
6corturile lui Edom şi ismaeliţii,
Moabul şi hagareniţii,
7Ghebal, Amon, Amalec,
filistenii cu locuitorii Tirului.
8Asiria se uneşte şi ea cu ei
şi îşi împrumută braţul ei copiilor lui Lot. (Oprire)
9Fă-le ca lui Madian,
ca lui Sisera, ca lui Iabin la pârâul Chison,
10care au fost nimiciţi la En-Dor,
şi au ajuns un gunoi pentru îngrăşarea pământului.
11Căpeteniilor lor fă-le ca lui Oreb şi Zeeb,
şi tuturor domnilor lor ca lui Zebah şi Ţalmuna!
12Căci ei zic: „Să punem mâna
pe locuinţele lui Dumnezeu!”
13Dumnezeule, fă-i ca vârtejul de praf,
ca paiul luat de vânt,
14ca focul care arde pădurea
şi ca flacăra care aprinde munţii!
15Urmăreşte-i astfel cu furtuna Ta şi bagă groaza în ei cu vijelia Ta!
16Acoperă-le faţa de ruşine,
ca să caute Numele Tău, Doamne!
17Să fie ruşinaţi şi îngroziţi pe vecie,
să le roşească obrazul de ruşine şi să piară!
18Ca să ştie că numai Tu, al cărui nume este Domnul,
Tu eşti Cel Preaînalt pe tot pământul.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Psalm 831Ein Psalmlied; von Asaph.2Bleibe nicht ruhig, o Gott, schweige nicht und sei nicht still, o Gott!3Denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt.4Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk, verabreden sich gegen deine Schutzbefohlenen.5Sie sprechen: »Kommt, wir wollen sie vertilgen, daß sie kein Volk mehr seien, daß an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde!«6Ja, sie haben einen einmütigen Beschluss gefasst, sie haben einen Bund gegen dich geschlossen:7die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und die Hagariter,8Gebal und Ammon und Amalek, das Philisterland samt den Bewohnern von Tyrus.9Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen und ist den Söhnen Lots ein Beistand geworden. (Sela.)10Mach es mit ihnen wie mit Midian, wie mit Sisera, wie mit Jabin am Bach Kison,11die vertilgt wurden in Endor, zu Dünger wurden fürs Ackerfeld!12Mache ihre Edlen wie Oreb und Seb, wie Sebach und Zalmunna alle ihre Fürsten,13sie, die sagen: »Wir wollen für uns in Besitz nehmen die Wohnungen Gottes!«14Mein Gott, lass sie sein wie ein Blätterwirbel, mache sie wie Stoppeln vor dem Wind!15Wie ein Feuer, das den Wald verbrennt, und wie eine Flamme, welche die Berge versengt,16so verfolge sie mit deinem Ungewitter und schrecke sie mit deinem Sturmwind!17Bedecke ihr Angesicht mit Schande, daß sie nach deinem Namen fragen, o HERR!18Lass sie beschämt und erschreckt werden für immer, lass sie schamrot werden und umkommen,19damit sie erkennen, daß du, dessen Name HERR ist, allein der Höchste bist über die ganze Erde!

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.