Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1Elihu a luat din nou cuvântul şi a zis:
2„Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele mele!
Luaţi aminte la mine, pricepuţilor!
3Căci urechea deosebeşte cuvintele,
cum gustă cerul gurii bucatele.
4Să alegem ce este drept,
să vedem între noi ce este bun.
5Iov a zis: „Sunt nevinovat
şi Dumnezeu nu vrea să-mi dea dreptate;
6am dreptate şi trec drept mincinos;
rana mea este jalnică, şi sunt fără păcat.”
7Este vreun om ca Iov,
care să bea batjocura ca apa,
8care să umble în tovărăşia celor ce fac rău,
care să meargă mână în mână cu cei nelegiuiţi?
9Căci el a zis: „Nu-i foloseşte nimic omului
să-şi pună plăcerea în Dumnezeu.”
10Ascultaţi-mă dar, oameni pricepuţi!
Departe de Dumnezeu nedreptatea,
departe de Cel Atotputernic fărădelegea!
11El dă omului după faptele lui,
răsplăteşte fiecăruia după căile lui.
12Nu, negreşit, Dumnezeu nu săvârşeşte fărădelegea;
Cel Atotputernic nu calcă dreptatea.
13Cine L-a însărcinat să cârmuiască pământul?
Cine I-a dat lumea în grija Lui?
14Dacă nu S-ar gândi decât la El,
dacă Şi-ar lua înapoi duhul şi suflarea,
15tot ce este carne ar pieri deodată,
şi omul s-ar întoarce în ţărână.
16Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta,
ia aminte la glasul cuvintelor mele!
17Oare ar putea să domnească un vrăjmaş al dreptăţii?
Şi vei osândi tu pe Cel drept, pe Cel puternic,
18care strigă către împăraţi: „Netrebnicilor!”
Şi către domnitori: „Nelegiuiţilor!”
19Care nu caută la faţa celor mari
şi nu face deosebire între bogat şi sărac,
pentru că toţi sunt lucrarea mâinilor Lui?
20Într-o clipă, ei îşi pierd viaţa.
La miezul nopţii, un popor se clatină şi piere. Cel puternic piere,
fără amestecul mâinii vreunui om.
21Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor,
priveşte paşii fiecăruia.
22Nu este nici întuneric, nici umbră a morţii, unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.
23Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme,
ca să tragă pe un om la judecată înaintea Lui.
24El zdrobeşte pe cei mari fără cercetare
şi pune pe alţii în locul lor.
25Căci El cunoaşte faptele lor:
noaptea îi răstoarnă, sunt zdrobiţi.
26Îi loveşte ca pe nişte nelegiuiţi,
în faţa tuturor.
27Abătându-se de la El
şi părăsind toate căile Lui,
28ei au făcut să se înalţe la Dumnezeu strigătul săracului.
I-au îndreptat luarea aminte la strigătul celui nenorocit.
29Dacă dă El pace, cine poate s-o tulbure?
Dacă Îşi ascunde El Faţa, cine poate să-L vadă?
La fel Se poartă fie cu un popor, fie cu un om,
30pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpânească
şi să nu mai fie o cursă pentru popor.
31Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu:
„Am fost pedepsit, nu voi mai păcătui;
32arată-mi ce nu văd;
dacă am făcut nedreptăţi, nu voi mai face”?
33Oare după părerea ta va face Dumnezeu dreptate?
Tu lepezi, tu alegi, şi nu eu.
Spune dar ce ştii!
34Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea,
înţeleptul care m-ascultă va gândi ca mine:
35„Iov vorbeşte fără pricepere,
şi cuvântările lui sunt lipsite de judecată.
36Să fie încercat dar mai departe,
fiindcă răspunde ca cei răi!
37Căci adaugă la greşelile lui păcate noi;
bate din palme în mijlocul nostru,
îşi înmulţeşte cuvintele împotriva lui Dumnezeu.”

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Elihu verkündet die souveräne Gerechtigkeit Gottes1Und Elihu redete weiter und sprach:2Hört, ihr Weisen, auf meine Worte, und ihr Verständigen, gebt mir Gehör!3Denn das Ohr prüft die Worte, wie der Gaumen die Speise schmeckt.4Das Rechte wollen wir uns erwählen, um untereinander zu erkennen, was gut ist!5Denn Hiob behauptet: »Ich bin gerecht, aber Gott hat mir mein Recht entzogen.6Trotz meines Rechtes werde ich zum Lügner gestempelt; tödlich verwundet bin ich vom Pfeil – ohne daß ich schuldig wäre!«7Wer ist ein Mann wie Hiob, der Lästerung trinkt wie Wasser,8der in Gemeinschaft mit Übeltätern wandelt und mit gottlosen Leuten umgeht?9Denn er hat gesagt: »Es nützt dem Menschen nichts, wenn er mit Gott Freundschaft pflegt!«10Darum, ihr verständigen Männer, hört mir zu: Fern sei es von Gott, daß er gesetzlos handle, und von dem Allmächtigen, daß er Unrecht tue;11sondern er vergilt dem Menschen nach seinem Handeln und lässt es jedem ergehen nach seinem Wandel.12Ja wahrlich, Gott handelt nicht gesetzlos, und der Allmächtige beugt das Recht nicht!13Wer hätte ihm die Erde unterstellt? Und wer hat den ganzen Erdkreis gegründet?14Wenn Er nur noch auf sich selbst achtete und seinen Geist und Odem wieder zurücknähme,15so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch zum Staub zurückkehren.16Hast du nun Verstand, so höre dies; und schenke der Stimme meiner Worte Gehör!17Könnte auch einer herrschen, der das Recht hasst? Oder willst du den Gerechten, den Mächtigen, schuldig sprechen?18Darf man zum König sagen: Du Nichtsnutz! und zu Edlen: Du Gottloser?19Wieviel weniger zu dem, der die Person der Fürsten nicht ansieht und den Vornehmen nicht mehr achtet als den Geringen; denn sie sind alle das Werk seiner Hände.20Plötzlich sterben sie, mitten in der Nacht; ein Volk wird ins Wanken gebracht und geht dahin, und er beseitigt den Tyrannen ohne Menschenhand.21Denn Gottes Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet, und er sieht jeden Schritt, den einer macht.22Es gibt keine Finsternis und keinen Todesschatten, wo die Übeltäter sich verbergen könnten.23Denn er braucht nicht lange auf einen Menschen zu achten, damit der vor Gott ins Gericht kommt.24Er zerschmettert Gewaltige ohne Untersuchung und setzt andere an ihre Stelle.25Denn Er kennt ihre Werke, und er kehrt sie um über Nacht, so daß sie zermalmt werden.26Als Gottlose züchtigt er sie dort, wo alle es sehen,27weil sie von ihm abgefallen sind und keinen seiner Wege beachtet haben,28so daß sie das Schreien des Geringen zu ihm hinaufdringen ließen und er das Schreien der Unterdrückten hörte.29Wenn er sich ruhig verhält, wer kann [ihn] verurteilen? Wenn er sein Angesicht verbirgt, wer kann ihn schauen? So [handelt] er sowohl an einem Volk als auch an dem einzelnen Menschen,30damit nicht gottlose Menschen regieren, daß sie nicht Fallstricke für das Volk werden.31Denn zu Gott muss man sagen: »Ich habe [meine Strafe] getragen und will nicht mehr verkehrt handeln;32was ich nicht sehe, lehre du mich; wenn ich Unrecht getan habe, so will ich’s nicht wieder tun!«33Soll Er nach deinem Sinn Vergeltung üben, weil du verwirfst? Denn du musst wählen, und nicht ich; was du weißt, das rede!34Verständige Männer werden mir zustimmen, und [jeder] weise Mann, der mir zuhört:35Hiob redet wie ein Unwissender, und seine Worte zeugen nicht von Einsicht.36O daß doch Hiob fort und fort geprüft würde, weil er antwortet, wie gottlose Männer antworten!37Denn zu seiner Sünde fügt er Frevel hinzu; er verhöhnt uns und redet viel gegen Gott!

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.