Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1La auzul acestor lucruri îmi tremură inima de tot
şi sare din locul ei.
2Ascultaţi, ascultaţi trăsnetul tunetului Său,
bubuitul care iese din gura Lui!
3Îl rostogoleşte pe toată întinderea cerurilor,
şi fulgerul Lui luminează până la marginile pământului.
4Apoi se aude un bubuit, tună cu glasul Lui măreţ;
şi nu mai opreşte fulgerul, de îndată ce răsună glasul Lui.
5Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip minunat;
face lucruri mari pe care noi nu le înţelegem.
6El zice zăpezii: „Cazi pe pământ!”
Zice acelaşi lucru ploii, chiar şi celor mai puternice ploi.
7Pecetluieşte mâna tuturor oamenilor,
pentru ca toţi să se recunoască de făpturi ale Lui.
8Fiara sălbatică se trage într-o peşteră
şi se culcă în vizuina ei.
9Vijelia vine de la miazăzi,
şi frigul din vânturile de la miazănoapte.
10Dumnezeu, prin suflarea Lui, face gheaţa
şi micşorează locul apelor mari.
11Încarcă norii cu aburi
şi-i risipeşte scânteietori;
12mişcarea lor se îndreaptă după planurile Lui,
pentru împlinirea a tot ce le porunceşte El pe faţa pământului locuit.
13Îi face să pară ca o nuia
cu care loveşte pământul,
sau ca un semn al dragostei Lui.
14Iov, ia aminte la aceste lucruri!
Priveşte liniştit minunile lui Dumnezeu!
15Ştii cum cârmuieşte Dumnezeu norii
şi cum face să strălucească din ei fulgerul Său?
16Înţelegi tu plutirea norilor,
minunile Aceluia a cărui ştiinţă este desăvârşită?
17Ştii pentru ce ţi se încălzesc veşmintele,
când se odihneşte pământul de vântul de miazăzi?
18Poţi tu să întinzi cerurile ca El,
tari ca o oglindă turnată?
19Arată-ne ce trebuie să-I spunem.
Căci suntem prea neştiutori ca să-I putem vorbi.
20Cine-I va da de veste că Îi voi vorbi?
Dar care este omul care-şi doreşte pierderea?
21Acum, fireşte, nu putem vedea lumina soarelui care străluceşte în dosul norilor,
dar va trece un vânt şi-l va curăţa;
22de la miazănoapte ne vine aurora
şi ce înfricoşată este măreţia care înconjoară pe Dumnezeu!
23Pe Cel Atotputernic nu-L putem ajunge,
căci este mare în tărie,
dar dreptul şi dreptatea deplină El nu le frânge.
24De aceea oamenii trebuie să se teamă de El;
El nu-Şi îndreaptă privirile spre cei ce se cred înţelepţi.”

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Schluss der Rede Elihus: Der Gewittersturm bezeugt die Größe Gottes1Ja, darüber erzittert mein Herz und fährt auf von seiner Stelle!2Hört, hört auf das Donnern seiner Stimme, und auf das Grollen, das aus seinem Mund hervorkommt!3Er lässt es dahinfahren unter dem ganzen Himmel, und sein Licht bis zu den Enden der Erde.4Hinter ihm her brüllt der Donner; er donnert mit seiner majestätischen Stimme, und er spart damit nicht, damit seine Stimme gehört werde.5Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar; er tut große Dinge, die wir nicht verstehen.6Denn er gebietet dem Schnee: Falle auf die Erde! und lässt Regen fließen, heftige Regengüsse.7Dann zwingt er die Hand jedes Menschen zur Untätigkeit, damit alle Leute sein Werk erkennen möchten.8Da sucht das Wild seine Schlupfwinkel auf und bleibt in seinen Höhlen.9Aus der Kammer [des Südens] kommt der Sturm, und von den Nordwinden die Kälte.10Durch den Hauch Gottes entsteht Eis, und die weiten Wasser frieren zu.11Mit Wasserfülle belastet er die Wolken; er zerstreut sein helles Gewölk.12Und dieses zieht ringsumher, wohin er es lenkt, wendet sich überall hin, um alles auszurichten, was er ihm befiehlt, auf dem ganzen Erdenrund13– bald zur Rute für sein Land, bald zur Wohltat lässt er es über sie kommen.14Nimm dies zu Ohren, Hiob; steh still und erwäge Gottes Wundertaten!15Weißt du, wie Gott ihnen Befehl gibt, wie er das Licht seiner Wolken leuchten lässt?16Verstehst du das Schweben der Wolke, die Wunder dessen, der an Verstand vollkommen ist?17Du, dem die Kleider zu warm werden, wenn es im Land schwül wird vom Südwind,18breitest du mit Ihm das Firmament aus, daß es feststeht wie ein gegossener Spiegel?19Lehre uns, was wir ihm sagen sollen; wir können nichts vorbringen vor [lauter] Finsternis!20Soll ihm gemeldet werden, daß ich rede? Oder sollte der Mensch wünschen, vertilgt zu werden?21Jetzt zwar sieht man das Licht nicht, das doch leuchtend hinter den Wolken steht; aber der Wind wird sich erheben und sie wegfegen.22Von Norden her kommt Goldglanz; Gott ist von wunderbarer Pracht umgeben.23Den Allmächtigen finden wir nicht; er ist von unbegreiflicher Kraft, voll Recht und Gerechtigkeit; er beugt sie nicht.24Darum fürchten ihn die Menschen; er aber sieht keinen an, der sich selbst für weise hält!

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.