Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1Făcusem un legământ cu ochii mei
şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare.
2Dar ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu de sus?
Ce moştenire mi-a trimis Cel Atotputernic din ceruri?
3Pieirea nu-i oare pentru cel rău,
şi nenorocirea pentru cei ce fac fărădelege?
4N-a cunoscut Dumnezeu căile mele?
Nu mi-a numărat El toţi paşii mei?
5Dacă am umblat cu minciuna,
de mi-a alergat piciorul după înşelăciune:
6să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană
şi-mi va vedea neprihănirea!
7De mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă,
de mi-a urmat inima ochii,
de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele,
8atunci eu să semăn şi altul să secere,
şi odraslele mele să fie dezrădăcinate!
9Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie,
dacă am pândit la uşa aproapelui meu,
10atunci nevasta mea să macine pentru altul
şi s-o necinstească alţii!
11Căci aceasta ar fi fost o nelegiuire,
o fărădelege vrednică să fie pedepsită de judecători,
12un foc care mistuie până la nimicire
şi care mi-ar fi prăpădit toată bogăţia.
13De aş fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele,
când se certau cu mine,
14ce aş putea să fac, când Se ridică Dumnezeu?
Ce aş putea răspunde când pedepseşte El?
15Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele, nu l-a făcut şi pe el?
Oare nu ne-a întocmit acelaşi Dumnezeu în pântecele mamei?
16Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau,
dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei,
17dacă mi-am mâncat singur pâinea,
fără ca orfanul să-şi fi avut şi el partea lui din ea,
18eu, care din tinereţe l-am crescut ca un tată,
eu, care de la naştere am sprijinit pe văduvă;
19dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine,
pe cel lipsit neavând învelitoare,
20fără ca inima lui să mă fi binecuvântat,
fără să fi fost încălzit de lâna mieilor mei;
21dacă am ridicat mâna împotriva orfanului,
pentru că mă simţeam sprijinit de judecători;
22atunci, să mi se dezlipească umărul de la încheietură,
să-mi cadă braţul şi să se sfărâme!
23Căci mă temeam de pedeapsa lui Dumnezeu
şi nu puteam lucra astfel din pricina măreţiei Lui.
24Dacă mi-am pus încrederea în aur,
dacă am zis aurului: „Tu eşti nădejdea mea;”
25dacă m-am îngâmfat de mărimea averilor mele,
de mulţimea bogăţiilor pe care le dobândisem;
26dacă am privit soarele când strălucea,
luna când înainta măreaţă,
27şi dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină,
dacă le-am aruncat sărutări {Sărutări, în semn de închinare}, ducându-mi mâna la gură:
28şi aceasta este tot o fărădelege care trebuie pedepsită de judecători,
căci m-aş fi lepădat de Dumnezeul cel de sus!
29Dacă m-am bucurat de nenorocirea vrăjmaşului meu,
dacă am sărit de bucurie când l-a atins nenorocirea,
30eu, care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască,
să-i ceară moartea cu blestem;
31dacă nu ziceau oamenii din cortul meu:
„Unde este cel ce nu s-a săturat din carnea lui?”
32Dacă petrecea străinul noaptea afară,
dacă nu mi-aş fi deschis uşa să intre călătorul;
33dacă mi-am ascuns fărădelegile, ca oamenii {Ca oamenii sau ca Adam}
şi mi-am închis nelegiuirile în sân,
34pentru că mă temeam de mulţime,
pentru că mă temeam de dispreţul familiilor, ţinându-mă deoparte şi necutezând să-mi trec pragul…
35Oh! de aş găsi pe cineva să m-asculte!
Iată apărarea mea, iscălită de mine: să-mi răspundă Cel Atotputernic!
Cine-mi va da plângerea iscălită de potrivnicul meu?
36Ca să-i port scrisoarea pe umăr,
s-o leg de fruntea mea ca o cunună;
37să-i dau socoteală de toţi paşii mei,
să mă apropii de el ca un domn.
38Dacă pământul meu strigă împotriva mea
şi dacă brazdele lui varsă lacrimi;
39dacă i-am mâncat roada fără s-o fi plătit
şi dacă am întristat sufletul vechilor lui stăpâni:
40atunci să crească spini din el în loc de grâu,
şi neghină în loc de orz!”
Sfârşitul cuvintelor lui Iov.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Hiob hält an seiner Unschuld fest1Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, daß ich ja nicht [begehrlich] auf eine Jungfrau blickte.2Denn was würde mir Gott vom Himmel her zuteilen, und welchen Lohn erhielte ich von dem Allmächtigen aus der Höhe?3Ist denn das Unglück nicht für den Ungerechten und das Missgeschick für die Übeltäter?4Sieht Er denn nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte,5so daß er wissen kann, ob ich mit Lügen umgegangen oder auf Betrug ausgegangen bin?6Er wäge mich auf der Waage der Gerechtigkeit, so wird Gott meine Tadellosigkeit erkennen!7Ist mein Schritt vom Weg abgewichen oder mein Herz den Augen nachgewandelt, und klebt an meinen Händen ein Makel,8so will ich säen, und ein anderer soll essen, und meine Pflanzungen sollen entwurzelt werden!9Hat sich mein Herz zu einer Frau hinreißen lassen, oder habe ich an der Tür meines Nächsten gelauert,10so soll meine Frau für einen anderen mahlen, und andere mögen sich über sie beugen!11Denn das wäre eine Schandtat und ein strafwürdiges Vergehen,12ja, ein Feuer wär’s, das bis zum Abgrund fräße und all meinen Ertrag verzehren würde mit Stumpf und Stiel!13Wenn ich meinem Knecht oder meiner Magd das Recht verweigert hätte, als sie einen Rechtsstreit gegen mich hatten,14was wollte ich tun, wenn Gott gegen mich aufträte; und wenn er mich zur Rede stellte, was wollte ich ihm antworten?15Hat nicht der, der mich im Mutterleib bereitete, auch ihn gemacht? Hat nicht ein und derselbe uns im Mutterleib gebildet?16Habe ich den Armen versagt, was sie begehrten, und die Augen der Witwe verschmachten lassen?17Habe ich meinen Bissen allein verzehrt, und hat die Waise nichts davon essen können?18Wahrlich, von meiner Jugend auf ist sie bei mir aufgewachsen wie bei einem Vater, und von meiner Mutter Leib an habe ich sie geführt!19Habe ich mit angesehen, wie einer umherirrte ohne Kleider, oder der Arme ohne Decke?20Wenn seine Lenden mich nicht gesegnet haben, und er sich von der Wolle meiner Lämmer nicht wärmen durfte,21wenn ich meine Hand gegen die Waise erhob, weil ich sah, daß man mir helfen würde im Tor,22so soll mir meine Schulter vom Nacken fallen und mein Arm aus seinem Gelenk brechen!23Denn schrecklich wäre Gottes Strafe für mich gewesen, und vor seiner Hoheit hätte ich nicht bestehen können.24Habe ich mein Vertrauen je auf Gold gesetzt und zum Feingold gesagt: »Sei du meine Zuversicht!«,25habe ich mich gefreut, weil ich reich geworden bin und meine Hand viel erworben hat;26habe ich die Sonne angesehen, wenn sie leuchtete, und den Mond, wie er so prächtig dahinzog,27und habe ich mein Herz im Geheimen verführen lassen, daß ich ihnen Kusshände zuwarf,28so wäre auch das ein strafwürdiges Vergehen gewesen; denn ich hätte Gott in der Höhe verleugnet.29Habe ich mich gefreut über den Sturz meines Feindes und mich ergötzt daran, wenn ihn ein Unglück traf?30Nein, ich habe meine Zunge nie hergegeben zum Sündigen, daß ich mit einem Fluch sein Leben gefordert hätte.31Haben meine Hausgenossen nicht oft gesagt: »Wer wäre nicht von seinem Fleisch satt geworden?«32Kein Fremder brauchte draußen zu übernachten; ich öffnete meine Tür dem Wandersmann.33Habe ich, wie Adam, meine Übertretung zugedeckt, so daß ich meine Schuld in meiner Brust verbarg,34weil ich die große Menge fürchtete und die Verachtung [meiner] Verwandten mich niedergeschlagen hätte, so daß ich geschwiegen hätte und nicht zur Tür hinausgegangen wäre?35O daß ich einen hätte, der mir Gehör schenkte! Siehe, da ist meine Unterschrift; der Allmächtige antworte mir, und mein Gegner schreibe eine Klageschrift gegen mich!36Wahrlich, ich würde sie auf meine Schulter nehmen und als Ehrenkranz um mein Haupt winden!37Meine Schritte dürfte ich ihm getrost aufzählen und ihm nahen wie ein Fürst!38Wenn mein Ackerboden gegen mich schreit und seine Furchen miteinander weinen,39weil ich, ohne ihn zu bezahlen, seinen Ertrag verzehrt habe und die Seele seines Besitzers aushauchen ließ,40so soll statt Weizen Dorngestrüpp hervorkommen und Unkraut anstatt der Gerste! Zu Ende sind die Reden Hiobs.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.