Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Răspunsul lui Iov1Iov a luat cuvântul şi a zis:
2„Ştiu bine că este aşa.
Şi cum ar putea omul să-şi scoată dreptate înaintea lui Dumnezeu?
3Dacă ar voi să se certe cu El,
din o mie de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur.
4A Lui este înţelepciunea şi atotputernicia:
cine I s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit?
5El mută deodată munţii
şi-i răstoarnă în mânia Sa.
6Zguduie pământul din temelia lui,
de i se clatină stâlpii.
7Porunceşte soarelui, şi soarele nu mai răsare;
şi ţine stelele sub pecetea Lui.
8Numai El întinde cerurile
şi umblă pe înălţimile mării.
9El a făcut Ursul mare, luceafărul de seară şi Raliţele
şi stelele din ţinuturile de miazăzi.
10El face lucruri mari şi nepătrunse,
minuni fără număr.
11Iată, El trece pe lângă mine, şi nu-L văd,
Se duce şi nu-L zăresc.
12Dacă apucă El, cine-L va opri?
Cine-I va zice: „Ce faci?”
13Dumnezeu nu-Şi întoarce mânia;
sub El se pleacă toţi sprijinitorii mândriei.
14Şi eu, cum să-I răspund?
Ce cuvinte să aleg?
15Chiar dacă aş avea dreptate, nu I-aş răspunde.
Nu pot decât să mă rog Judecătorului.
16Şi chiar dacă m-ar asculta când Îl chem,
tot n-aş putea crede că mi-a ascultat glasul;
17El, care mă izbeşte ca într-o furtună,
care îmi înmulţeşte fără pricină rănile,
18care nu mă lasă să răsuflu,
mă satură de amărăciune.
19Să alerg la putere? El este Atotputernic.
La dreptate? Cine mă va apăra?
20Oricâtă dreptate aş avea, gura mea mă va osândi;
şi oricât de nevinovat aş fi, El mă va arăta ca vinovat.
21Nevinovat! Sunt; dar nu ţin la viaţă, îmi dispreţuiesc viaţa.22Ce-mi pasă la urma urmei?
Căci, îndrăznesc s-o spun:
El nimiceşte pe cel nevinovat ca şi pe cel vinovat.
23Şi dacă biciul ar pricinui măcar îndată moartea!…
Dar El râde de încercările celui nevinovat.
24Pământul este dat pe mâinile celui nelegiuit;
El acoperă ochii judecătorilor; de nu El, apoi cine altul?
25Zilele mele aleargă mai iuţi decât un alergător;
fug fără să fi văzut fericirea;
26trec ca şi corăbiile cele iuţi,
ca vulturul care se repede asupra prăzii.
27Dacă zic: „Vreau să-mi uit suferinţele,
să-mi las întristarea şi să fiu voios”,
28sunt îngrozit de toate durerile mele.
Ştiu că nu mă vei scoate nevinovat.
29Şi dacă voi fi judecat vinovat,
pentru ce să mă mai trudesc degeaba?
30Chiar dacă m-aş spăla cu zăpadă,
chiar dacă mi-aş curăţa mâinile cu leşie,
31Tu tot m-ai cufunda în mocirlă,
de s-ar scârbi până şi hainele de mine!
32Căci El nu este un om ca mine, ca să-I pot răspunde
şi să mergem împreună la judecată.
33Nici nu este vreun mijlocitor între noi,
care să-şi pună mâna peste noi amândoi.
34Să-Şi tragă însă varga deasupra mea
şi să nu mă mai tulbure spaima Lui.
35Atunci voi vorbi şi nu mă voi teme de El.
Altfel, nu sunt stăpân pe mine.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Hiobs Antwort auf Bildad: Er anerkennt Gottes Allmacht1Da antwortete Hiob und sprach:2Wahrhaftig, ich weiß, daß es sich so verhält; und wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott?3Wenn er mit Ihm rechten wollte, so könnte er Ihm auf tausend nicht eins antworten.4Er hat ein weises Herz und ist von ungebrochener Kraft; wer hat ihm je getrotzt und ist heil davongekommen?5Er versetzt Berge, und man merkt es nicht, er, der sie umkehrt in seinem Zorn.6Er stört die Erde auf von ihrem Ort, so daß ihre Säulen erzittern.7Er gebietet der Sonne, und sie geht nicht auf; er verschließt die Sterne mit einem Siegel.8Er allein spannt den Himmel aus und schreitet auf Meereswogen einher.9Er machte den Großen Bären, den Orion und das Siebengestirn, samt den Kammern des Südens.10Er tut große Dinge, die unerforschlich sind, und Wunderwerke ohne Zahl.11Siehe, er geht an mir vorüber, und ich sehe ihn nicht; er zieht vorbei, und ich bemerke ihn nicht.12Siehe, wenn er dahinrafft, wer kann ihn hindern? Wer kann ihm zurufen: Was machst du da?13Gott lässt von seinem Zorn nicht ab; selbst Rahabs Helfer müssen sich unter ihn beugen.14Wieviel weniger könnte ich ihm da antworten, und Worte finden, um mit ihm zu reden!15Auch wenn ich im Recht wäre, könnte ich ihm nichts erwidern, sondern müsste meinen Richter um Gnade anflehen.16Wenn ich rufe, wird er mir antworten? Ich glaube nicht, daß er auf meine Stimme hört;17denn im Sturm zermalmt er mich und fügt mir ohne Ursache viele Wunden zu.18Er lässt mich nicht einmal Atem holen, sondern sättigt mich mit bitteren Leiden.19Kommt’s auf die Kraft des Starken an, siehe, er hat sie, und wenn aufs Recht, wer lädt mich vor?20Wenn ich mich auch rechtfertige, so wird mich doch mein Mund verurteilen, und bin ich auch untadelig, so wird er mich doch für verkehrt erklären.Hiob bezichtigt Gott der Ungerechtigkeit21Ich bin unschuldig, dennoch kümmert mich meine Seele nicht; ich verachte mein Leben.22Darum sage ich: Es ist einerlei; Untadelige und Gottlose bringt er gleicherweise um!23Wenn die Geißel plötzlich tötet, so lacht er über die Prüfung der Unschuldigen.24Die Erde ist in die Gewalt des Frevlers gegeben; das Angesicht ihrer Richter verhüllt Er; wenn nicht Er, wer dann?25Und meine Tage sind schneller dahingeeilt als ein Läufer; sie sind entflohen und haben nichts Gutes gesehen;26sie sind vorbeigezogen wie Rohrschiffe, wie ein Adler, der sich auf Beute stürzt.27Wenn ich denke: »Ich will meine Klage vergessen, meine Miene ändern und heiter dreinschauen!«,28so muss ich meine vielen Schmerzen fürchten; denn ich weiß, daß du mich nicht freisprechen wirst!29Soll ich denn schuldig sein, was mühe ich mich vergeblich ab?30Wenn ich mich auch mit Schnee waschen würde und meine Hände mit Lauge reinigte,31so würdest du mich doch in die Grube tauchen, so daß sich meine eigenen Kleider vor mir ekelten!32Denn Er ist nicht ein Mann wie ich, daß ich Ihm antworten dürfte, daß wir miteinander vor Gericht gehen könnten;33es gibt auch keinen Mittler zwischen uns, der seine Hand auf uns beide legen könnte.34Er nehme aber seine Rute von mir, und sein Schrecken ängstige mich nicht mehr,35so wollte ich reden und keine Angst vor Ihm haben – aber so ist es bei mir nicht.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.