Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Familia lui David1Iată fiii lui David, care i s-au născut la Hebron:
întâiul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel;
2al treilea, Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheşurului; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;
3al cincilea, Şefatia, cu Abital; al şaselea, Itream, cu nevasta sa Egla.
4Aceştia şase i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.
5Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim:
Şimea, Şobab, Natan şi Solomon, patru, cu Bat-Şua, fata lui Amiel;
6Ibhar, Elişama, Elifelet,
7Noga, Nefeg, Iafia,
8Elişama, Eliada şi Elifelet, nouă.
9Aceştia sunt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Şi Tamar era sora lor.Urmaşii lui Solomon10Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;
11Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;
12Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;
13Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;
14Amon, fiul său; Iosia, fiul său.
15Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Şalum.
16Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.
17Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Şealtiel;
18Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.
19Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei. Fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania; Şelomit, sora lor;
20şi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci.
21Fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Şecania.
22Fiul lui Şecania: Şemaia. Fiii lui Şemaia: Hatuş, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat, şase.
23Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia şi Azricam, trei.
24Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani, şapte.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România