Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Preoţii împărţiţi în douăzeci şi patru de cete1Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.
2Nadab şi Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii; şi Eleazar şi Itamar au împlinit slujba de preoţi.
3David a împărţit pe fiii lui Aaron, rânduindu-i după slujba pe care aveau s-o facă; Ţadoc făcea parte din urmaşii lui Eleazar, şi Ahimelec, din urmaşii lui Itamar.
4Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui Itamar, şi i-au împărţit aşa că fiii lui Eleazar aveau şaisprezece căpetenii de case părinteşti, şi fiii lui Itamar, opt căpetenii de case părinteşti.
5I-au împărţit prin sorţi, între unii şi alţii, căci căpeteniile Sfântului Locaş şi căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar şi din fiii lui Itamar.
6Şemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminţia lui Levi, i-a scris înaintea împăratului şi mai marilor, înaintea preotului Ţadoc şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi leviţilor.
Au tras la sorţi câte o casă părintească pentru Eleazar şi au tras şi câte una pentru Itamar.
7Cel dintâi sorţ a ieşit pentru Iehoiarib; al doilea, pentru Iedaia;
8al treilea, pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim;
9al cincilea, pentru Malchia; al şaselea, pentru Miiamin;
10al şaptelea, pentru Hacoţ; al optulea, pentru Abia;
11al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Şecania;
12al unsprezecelea, pentru Eliaşib; al doisprezecelea, pentru Iachim;
13al treisprezecelea, pentru Hupa; al paisprezecelea, pentru Ieşebeab;
14al cincisprezecelea, pentru Bilga; al şaisprezecelea, pentru Imer;
15al şaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea, pentru Hapiţeţ;
16al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel;
17al douăzeci şi unulea, pentru Iachin; al douăzeci şi doilea, pentru Gamul;
18al douăzeci şi treilea, pentru Delaia; al douăzeci şi patrulea, pentru Maazia.
19Acesta era şirul în care aveau să-şi facă slujba, ca să intre în Casa Domnului, după rânduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel.Căpeteniile leviţilor20Iată căpeteniile celorlalţi leviţi. – Din fiii lui Amram: Şubael; din fiii lui Şubael: Iehdia;
21din Rehabia, din fiii lui Rehabia: căpetenia Işia.
22Din iţehariţi: Şelomot; din fiii lui Şelomot: Iahat.
23Fiii lui Hebron: Ieria; Amaria, al doilea; Iahaziel, al treilea; Iecameam, al patrulea.
24Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Şamir;
25fratele lui Mica: Işia; din fiii lui Işia: Zaharia. –
26Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi, şi fiii fiului său Iaazia.
27Fiii lui Merari, ai fiului său Iaazia: Şoham, Zacur şi Ibri.
28Din Mahli: Eleazar, care n-a avut fii;
29din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel.
30Fiii lui Muşi: Mahli, Eder şi Ierimot.
Aceştia sunt fiii lui Levi, după casele lor părinteşti.
31Şi ei, ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron, au tras la sorţi înaintea împăratului David, înaintea lui Ţadoc şi Ahimelec, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi leviţilor, şi anume fiecare cap de casă întocmai ca cel mai mic din fraţii săi.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România