Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Urmaşii lui Beniamin1Beniamin a născut pe Bela, întâiul lui născut, pe Aşbel, al doilea, Ahrah, al treilea,
2Noha, al patrulea, şi Rafa, al cincilea.
3Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud,
4Abişua, Naaman, Ahoah,
5Ghera, Şefufan şi Huram.
6Iată fiii lui Ehud, care erau capi de familie între locuitorii din Gheba şi care i-au strămutat la Manahat:
7Naaman, Ahia şi Ghera. Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza şi pe Ahihud.
8Şaharaim a avut copii în ţara Moabului, după ce a îndepărtat pe nevestele sale: Huşim şi Baara.
9Cu nevasta sa Hodeş a avut pe: Iobab, Ţibia, Meşa, Malcam,
10Ieuţ, Şochia şi Mirma. Aceştia sunt fiii săi, capii de familie.
11Cu Huşim a avut pe: Abitub şi Elpaal.
12Fiii lui Elpaal: Eber, Mişeam şi Şemer, care a zidit Ono, Lod şi satele lui.
13Beria şi Şema, care erau capi de familie între locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat.
14Ahio, Şaşac, Ieremot,
15Zebadia, Arad, Eder,
16Micael, Işfa şi Ioha erau fiii lui Beria. –
17Zebadia, Meşulam, Hizchi, Eber,
18Işmerai, Izlia şi Iobab erau fiii lui Elpaal. –
19Iachim, Zicri, Zabdi,
20Elienai, Ţiltai, Eliel,
21Adaia, Beraia şi Şimrat erau fiii lui Şimei.
22Işpan, Eber, Eliel,
23Abdon, Zicri, Hanan,
24Hanania, Elam, Antotia,
25Ifdeia şi Penuel erau fiii lui Şaşac. –
26Şamşerai, Şeharia, Atalia,
27Iaareşia, Elia şi Zicri erau fiii lui Ieroham. –
28Aceştia sunt capi de familie, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.
Spiţa neamului lui Saul29Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon, şi numele nevestei lui era Maaca.
30Abdon era fiul său întâi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Nadab,
31Ghedor, Ahio şi Zecher.
32Miclot a născut pe Şimea. Şi ei locuiau tot la Ierusalim lângă fraţii lor, împreună cu fraţii lor. –33Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Şua, pe Abinadab şi pe Eşbaal.
34Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.
35Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea şi Ahaz.
36Ahaz a născut pe Iehoada; Iehoada a născut pe Alemet, Azmavet şi Zimri; Zimri a născut pe Moţa;
37Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia;
38Aţel a avut şase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Toţi aceştia erau fiii lui Aţel. –
39Fiii fratelui său Eşec: Ulam, întâiul lui născut, Ieus, al doilea, şi Elifelet, al treilea.
40Fiii lui Ulam au fost oameni viteji care trăgeau cu arcul, şi au avut mulţi fii şi nepoţi, o sută cincizeci. Toţi aceştia sunt fiii lui Beniamin.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România