Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Orânduirile privitoare la slujbă1După ce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul Cortului, pe care-l întinsese David pentru el, şi au adus înaintea lui Dumnezeu arderi de tot şi jertfe de mulţumiri.
2Când a isprăvit David de adus arderile de tot şi jertfele de mulţumiri, a binecuvântat poporul în Numele Domnului.
3Apoi a împărţit tuturor celor din Israel, bărbaţi şi femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne şi o turtă de stafide.
4A dat leviţilor sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme, să laude şi să slăvească pe Domnul Dumnezeul lui Israel.
5Aceştia erau: Asaf, căpetenia; Zaharia, al doilea după el; Ieiel, Şemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom şi Ieiel. Ei aveau instrumente de muzică, lăute şi harpe, şi Asaf suna din ţambale.
6Preoţii Benaia şi Iahaziel sunau mereu din trâmbiţe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu.7În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâia dată pe Asaf şi fraţii săi să vestească laudele Domnului.
Cântare de laudă8Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui:
faceţi cunoscut printre popoare faptele Lui înalte!
9Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui!
Vorbiţi despre toate minunile Lui!
10Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt!
Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
11Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat faţa Lui!
12Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut,
de minunile Lui şi de judecăţile rostite de gura Lui,
13voi, sămânţa lui Israel, robul Său, copiii lui Iacov, aleşii Lui!
14Domnul este Dumnezeul nostru;
judecăţile Lui se împlinesc pe tot pământul.
15Aduceţi-vă aminte totdeauna de legământul Său;
de făgăduinţele Lui, făcute pentru o mie de neamuri de oameni,
16de legământul pe care l-a făcut cu Avraam
şi de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
17El l-a făcut o lege pentru Iacov,
un legământ veşnic pentru Israel,
18zicând: „Îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire care v-a căzut la împărţire.”
19Ei erau puţini la număr atunci,
foarte puţini la număr, şi străini în ţara aceea.
20Şi mergeau de la un neam la altul
şi de la o împărăţie la un alt popor;
21dar El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească,
şi a pedepsit împăraţi din pricina lor,
22zicând: „Nu vă atingeţi de unşii Mei
şi nu faceţi niciun rău prorocilor Mei!”
23Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
Vestiţi din zi în zi mântuirea Lui;
24povestiţi printre neamuri slava Lui,
printre toate popoarele, minunile Lui!
25Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă,
El este de temut, mai presus de toţi dumnezeii;
26căci toţi dumnezeii popoarelor sunt idoli,
dar Domnul a făcut cerurile.
27Măreţia şi strălucirea sunt înaintea feţei Lui,
tăria şi bucuria sunt în Locaşul Lui.
28Familii de popoare, daţi Domnului,
daţi Domnului slavă şi cinste!
29Daţi Domnului slavă pentru Numele Lui!
Aduceţi daruri şi veniţi înaintea Lui,
închinaţi-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte.
30Tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!
Căci lumea este întărită şi nu se clatină.
31Să se bucure cerurile şi să se înveselească pământul!
Să se spună printre neamuri că Domnul împărăţeşte!
32Să urle marea cu tot ce este în ea!
Câmpia să se înveselească împreună cu tot ce este pe ea!
33Să chiuie copacii din pădure
înaintea Domnului! Căci El vine să judece pământul.
34Lăudaţi pe Domnul, căci este bun,
căci îndurarea Lui ţine în veac!
35Ziceţi: „Mântuieşte-ne, Dumnezeul mântuirii,
strânge-ne şi scoate-ne din mijlocul neamurilor,
ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt
şi să ne punem slava în a Te lăuda!
36Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veşnicie în veşnicie!”
Şi tot poporul a zis: „Amin!” şi lăuda pe Domnul.
37David a lăsat acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, pe Asaf şi pe fraţii lui, ca să slujească necurmat înaintea chivotului, împlinindu-şi datoria zi de zi.
38A lăsat pe Obed-Edom şi pe Hosa cu fraţii lor, în număr de şaizeci şi opt, pe Obed-Edom, fiul lui Ieditun, şi pe Hosa, ca uşieri.
39A pus pe preotul Ţadoc şi pe preoţi, fraţii săi, înaintea Locaşului Domnului, pe înălţimea din Gabaon,
40ca să aducă necurmat Domnului arderi de tot, dimineaţa şi seara, pe altarul arderilor de tot şi să împlinească tot ce este scris în Legea Domnului, poruncită lui Israel de Domnul.
41Cu ei erau Heman şi Iedutun şi ceilalţi care fuseseră aleşi şi numiţi pe nume ca să laude pe Domnul, căci îndurarea Lui ţine în veac.
42Cu ei erau Heman şi Iedutun, care aveau trâmbiţe şi ţambale, pentru cei ce sunau din ele, şi instrumente pentru cântări în cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau uşieri.
43Tot poporul s-a dus fiecare la casa lui, şi David s-a întors să-şi binecuvânteze casa.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România