Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Cântăreţii împărţiţi în douăzeci şi patru de cete1David şi căpeteniile oştirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman şi Iedutun care proroceau întovărăşiţi de harpă, de lăută şi de chimvale. Şi iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta:
2Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania şi Aşareela, fiii lui Asaf, sub cârmuirea lui Asaf care prorocea după poruncile împăratului.
3Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Haşabia, Matitia şi Şimei, şase, sub cârmuirea tatălui lor, Iedutun, care prorocea cu harpa, ca să laude şi să mărească pe Domnul.
4Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir, Mahaziot,
5toţi fii ai lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu şi să înalţe puterea Lui; Dumnezeu dăduse lui Heman paisprezece fii şi trei fete.
6Toţi aceştia erau sub cârmuirea părinţilor lor pentru cântarea în Casa Domnului şi aveau chimvale, lăute şi harpe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun şi Heman lucrau sub poruncile împăratului.
7Erau în număr de două sute optzeci şi opt, cuprinzându-se în acest număr şi fraţii lor deprinşi la cântarea Domnului, toţi cei ce erau meşteri.8Au tras la sorţi pentru slujbele lor, mici şi mari, învăţători şi ucenici.
9Cel dintâi sorţ ieşit a fost din Asaf, pentru Iosif; al doilea, pentru Ghedalia, el, fraţii şi fiii lui, doisprezece;
10al treilea, Zacur, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
11al patrulea, pentru Iţeri, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
12al cincilea, pentru Netania, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
13al şaselea, pentru Buchia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
14al şaptelea, pentru Iesareela, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
15al optulea, pentru Isaia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
16al nouălea, pentru Matania, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
17al zecelea, pentru Şimei, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
18al unsprezecelea, pentru Azareel, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
19al doisprezecelea, pentru Haşabia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
20al treisprezecelea, pentru Şubael, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
21al paisprezecelea, pentru Matitia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
22al cincisprezecelea, pentru Ieremot, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
23al şaisprezecelea, pentru Hanania, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
24al şaptesprezecelea, pentru Ioşbecaşa, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
25al optsprezecelea, pentru Hanani, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
26al nouăsprezecelea, pentru Maloti, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
27al douăzecilea, pentru Eliata, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
28al douăzeci şi unulea, pentru Hotir, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
29al douăzeci şi doilea, pentru Ghidalti, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
30al douăzeci şi treilea, pentru Mahaziot, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
31al douăzeci şi patrulea, pentru Romamti-Ezer, fiii şi fraţii săi, doisprezece.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România