Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Turnul Babel1Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte.
2Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Şinear; şi au descălecat acolo.
3Şi au zis unul către altul: „Haidem! să facem cărămizi şi să le ardem bine în foc.” Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var.
4Şi au mai zis: „Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului!”
5Domnul S-a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor.
6Şi Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur popor şi toţi au aceeaşi limbă; şi iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând.
7Haidem! să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora!”
8Şi Domnul i-a împrăştiat de acolo pe toată faţa pământului; aşa că au încetat să zidească cetatea.
9De aceea cetatea a fost numită Babel {Adică: Încurcătură}, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ, şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului.STRĂMOŞII POPORULUI ISRAEL de la Avraam până la Iosif
Urmaşii lui Sem
10Iată spiţa neamului lui Sem: La vârsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacşad, la doi ani după potop.
11După naşterea lui Arpacşad, Sem a trăit cinci sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
12La vârsta de treizeci şi cinci de ani, Arpacşad a născut pe Şelah.
13După naşterea lui Şelah, Arpacşad a mai trăit patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.
14La vârsta de treizeci de ani, Şelah a născut pe Eber.
15După naşterea lui Eber, Şelah a mai trăit patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.
16La vârsta de treizeci şi patru de ani, Eber a născut pe Peleg.
17După naşterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
18La vârsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu.
19După naşterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani; şi a născut fii şi fiice.
20La vârsta de treizeci şi doi de ani, Reu a născut pe Serug.
21După naşterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute şapte ani; şi a născut fii şi fiice.
22La vârsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor.
23După naşterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
24La vârsta de douăzeci şi nouă de ani, Nahor a născut pe Terah.
25După naşterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani; şi a născut fii şi fiice.
26La vârsta de şaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran.Familia lui Terah27Iată spiţa neamului lui Terah: Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran. – Haran a născut pe Lot.
28Şi Haran a murit în faţa tatălui său, Terah, în ţara în care se născuse, în Ur, în Haldeea. –
29Avram şi Nahor şi-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai, şi numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi şi Iscăi.
30Sarai era stearpă: n-avea copii deloc.
31Terah a luat pe fiul său, Avram, şi pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, şi pe Sarai, nora sa, nevasta fiului său, Avram. Au ieşit împreună din Ur, din Haldeea, ca să meargă în ţara Canaan. Au venit până la Haran şi s-au aşezat acolo.
32Zilele lui Terah au fost de două sute cinci ani; şi Terah a murit în Haran.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Der Turmbau von Babel1Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte.2Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinear, und sie ließen sich dort nieder.3Und sie sprachen zueinander: Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen! Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel.4Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, daß wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden!5Da stieg der HERR herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten.6Und der HERR sprach: Siehe, sie sind ein Volk, und sie sprechen alle eine Sprache, und dies ist [erst] der Anfang ihres Tuns! Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben.7Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht!8So zerstreute der HERR sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen.9Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der HERR dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute.Die Vorfahren Abrams10Dies ist die Geschichte Sems: Als Sem 100 Jahre alt war, zeugte er den Arpakschad, zwei Jahre nach der Flut;11und nachdem Sem den Arpakschad gezeugt hatte, lebte er [noch] 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.12Arpakschad war 35 Jahre alt, als er den Schelach zeugte;13und nachdem Arpakschad den Schelach gezeugt hatte, lebte er [noch] 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.14Schelach war 30 Jahre alt, als er den Heber zeugte;15und nachdem Schelach den Heber gezeugt hatte, lebte er [noch] 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.16Heber war 34 Jahre alt, als er den Peleg zeugte;17und nachdem Heber den Peleg gezeugt hatte, lebte er [noch] 430 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.18Peleg war 30 Jahre alt, als er den Regu zeugte;19und nachdem Peleg den Regu gezeugt hatte, lebte er [noch] 209 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.20Regu war 32 Jahre alt, als er den Serug zeugte;21und nachdem Regu den Serug gezeugt hatte, lebte er [noch] 207 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.22Serug war 30 Jahre alt, als er den Nahor zeugte;23und nachdem Serug den Nahor gezeugt hatte, lebte er [noch] 200 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.24Nahor war 29 Jahre alt, als er den Terach zeugte;25und nachdem Nahor den Terach gezeugt hatte, lebte er [noch] 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.26Terach war 70 Jahre alt, als er den Abram, Nahor und Haran zeugte.27Und dies ist die Geschichte Terachs: Terach zeugte den Abram, den Nahor und den Haran; Haran aber zeugte den Lot.28Und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt, in Ur in Chaldäa.29Abram aber und Nahor nahmen sich Frauen; Abrams Frau hieß Sarai, und Nahors Frau hieß Milka, eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska.30Sarai aber war unfruchtbar; sie hatte kein Kind.31Und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort.32Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre, und Terach starb in Haran.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.