Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Urmaşii lui Iafet1Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet.
După potop li s-au născut fii.
2Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.
3Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.
4Fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim.
5De la ei se trag popoarele din ţările neamurilor de pe malul mării, după ţinuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după seminţiile lor.Urmaşii lui Ham6Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. –
7Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. Fiii lui Raema: Şeba şi Dedan.
8Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ.
9El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului.”
10El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear.
11Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah
12şi Resen între Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare. –
13Miţraim a născut pe ludiţi, anamiţi, lehabiţi, naftuhiţi,
14patrusiţi, casluhiţi (din care au ieşit filistenii) şi pe caftoriţi.15Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, şi pe Het;
16şi pe iebusiţi, pe amoriţi, pe ghirgasiţi,
17pe heviţi, pe archiţi, pe siniţi,
18pe arvadiţi, pe ţemariţi, pe hamatiţi. În urmă, familiile canaaniţilor s-au împrăştiat.
19Hotarele canaaniţilor se întindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, până la Gaza, şi, cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim, până la Leşa.
20Aceştia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.Urmaşii lui Sem21Şi lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber şi fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii.
22Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram.
23Fiii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter şi Maş.
24Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Eber.
25Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg {Adică: Împărţire}, numit aşa pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul; iar numele fratelui său era Ioctan.
26Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Aţarmavet, pe Ierah,
27pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla,
28pe Obal, pe Abimael, pe Seba,
29pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan.
30Ei au locuit de la Meşa, cum mergi spre Sefar, până la muntele răsăritului.
31Aceştia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.
32Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Şi din ei au ieşit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România