Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Popasurile israeliţilor1Iată popasurile copiilor lui Israel care au ieşit din ţara Egiptului, după oştirile lor, sub povăţuirea lui Moise şi lui Aaron.
2Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului. Şi iată popasurile lor, după călătoriile lor.
3Au pornit din Ramses în luna întâi, în ziua a cincisprezecea a lunii întâi. A doua zi după Paşti, copiii lui Israel au ieşit gata de luptă în faţa tuturor egiptenilor,
4în timp ce egiptenii îşi îngropau pe toţi întâii lor născuţi, pe care-i lovise Domnul dintre ei. Căci Domnul făcuse chiar şi pe dumnezeii lor să simtă puterea Lui.
5Copiii lui Israel au pornit din Ramses şi au tăbărât la Sucot.
6Au pornit din Sucot şi au tăbărât la Etam, care este la marginea pustiului.
7Au pornit din Etam, s-au întors înapoi la Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-Ţefon, şi au tăbărât înaintea Migdolului.
8Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului şi au trecut prin mijlocul mării înspre pustiu; au făcut un drum de trei zile în pustiul Etamului şi au tăbărât la Mara.
9Au pornit de la Mara şi au ajuns la Elim; la Elim erau douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de finici: acolo au tăbărât.
10Au pornit de la Elim şi au tăbărât lângă Marea Roşie.
11Au pornit de la Marea Roşie şi au tăbărât în pustiul Sin.
12Au pornit din pustiul Sin şi au tăbărât la Dofca.
13Au pornit din Dofca şi au tăbărât la Aluş.
14Au pornit din Aluş şi au tăbărât la Refidim, unde poporul n-a găsit apă de băut.
15Au pornit din Refidim şi au tăbărât în pustiul Sinai.
De la Sinai la Cades16Au pornit din pustiul Sinai şi au tăbărât la Chibrot-Hataava.
17Au pornit de la Chibrot-Hataava şi au tăbărât la Haţerot.
18Au pornit din Haţerot şi au tăbărât la Ritma.
19Au pornit de la Ritma şi au tăbărât la Rimon-Pereţ.
20Au pornit din Rimon-Pereţ şi au tăbărât la Libna.
21Au pornit din Libna şi au tăbărât la Risa.
22Au pornit din Risa şi au tăbărât la Chehelata.
23Au pornit din Chehelata şi au tăbărât la muntele Şafer.
24Au pornit de la muntele Şafer şi au tăbărât la Harada.
25Au pornit din Harada şi au tăbărât la Machelot.
26Au pornit din Machelot şi au tăbărât la Tahat.
27Au pornit din Tahat şi au tăbărât la Tarah.
28Au pornit din Tarah şi au tăbărât la Mitca.
29Au pornit din Mitca şi au tăbărât la Haşmona.
30Au pornit din Haşmona şi au tăbărât la Moserot.
31Au pornit din Moserot şi au tăbărât la Bene-Iaacan.
32Au pornit din Bene-Iaacan şi au tăbărât la Hor-Ghidgad.
33Au pornit din Hor-Ghidgad şi au tăbărât la Iotbata.
34Au pornit din Iotbata şi au tăbărât la Abrona.
35Au pornit din Abrona şi au tăbărât la Eţion-Gheber.
36Au pornit din Eţion-Gheber şi au tăbărât în pustiul Ţin, adică la Cades.
De la Cades la Câmpia Moabului37Au pornit din Cades şi au tăbărât la muntele Hor, la marginea ţării Edomului.
38Preotul Aaron s-a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului; şi a murit acolo, în al patruzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintâi zi a lunii.
39Aaron era în vârstă de o sută douăzeci şi trei de ani când a murit pe muntele Hor.
40Împăratul Aradului, canaanitul, care locuia în partea de miazăzi a ţării Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel.
41Au pornit de la muntele Hor şi au tăbărât la Ţalmona.
42Au pornit din Ţalmona şi au tăbărât la Punon.
43Au pornit din Punon şi au tăbărât la Obot.
44Au pornit din Obot şi au tăbărât la Iie-Abarim, la hotarul Moabului.
45Au pornit din Iie-Abarim şi au tăbărât la Dibon-Gad.
46Au pornit din Dibon-Gad şi au tăbărât la Almon-Diblataim.
47Au pornit din Almon-Diblataim şi au tăbărât la munţii Abarim, înaintea muntelui Nebo.
48Au pornit de la munţii Abarim şi au tăbărât în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.
49Au tăbărât lângă Iordan, de la Bet-Ieşimot până la Abel-Sitim, în câmpia Moabului.Canaaniţii trebuie nimiciţi50Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan în faţa Ierihonului. Şi a zis:
51„Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „După ce veţi trece Iordanul şi veţi intra în ţara Canaanului,
52să izgoniţi dinaintea voastră pe toţi locuitorii ţării, să le dărâmaţi toţi idolii de piatră, să le nimiciţi toate icoanele turnate şi să le nimiciţi toate înălţimile pentru jertfe.
53Să luaţi ţara în stăpânire şi să vă aşezaţi în ea; căci Eu v-am dat ţara aceasta, ca să fie moşia voastră.
54Să împărţiţi ţara prin sorţi, după familiile voastre. Celor ce sunt în număr mai mare să le daţi o parte mai mare, şi celor ce sunt în număr mai mic să le daţi o parte mai mică. Fiecare să stăpânească ce-i va cădea la sorţi; s-o luaţi în stăpânire, după seminţiile părinţilor voştri.
55Dar dacă nu veţi izgoni dinaintea voastră pe locuitorii ţării, aceia dintre ei pe care îi veţi lăsa, vă vor fi ca nişte spini în ochi şi ca nişte ghimpi în coaste: vă vor fi vrăjmaşi în ţara în care veţi merge să vă aşezaţi.
56Şi vă voi face şi vouă cum hotărâsem să le fac lor.”

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Die Wanderzüge Israels bis zur Ebene Moabs1Dies sind die Wanderzüge der Kinder Israels, die unter Mose und Aaron nach ihren Heerscharen aus dem Land Ägypten gezogen sind.2Und Mose schrieb ihren Auszug und ihre Tagereisen auf Befehl des HERRN nieder. Folgendes sind ihre Aufbrüche nach ihren Wanderzügen:3Sie brachen auf von Ramses im ersten Monat, am fünfzehnten Tag des ersten Monats; am Tag nach dem Passah zogen die Kinder Israels aus durch höhere Hand, vor den Augen aller Ägypter,4während die Ägypter diejenigen begruben, welche der HERR unter ihnen geschlagen hatte, nämlich alle Erstgeborenen; denn der HERR hatte an ihren Göttern Gericht geübt.5Und die Kinder Israels brachen auf von Ramses und lagerten sich in Sukkot.6Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etam, das am Rand der Wüste liegt.7Von Etam brachen sie auf und wandten sich nach Pi-Hachirot, das vor Baal-Zephon liegt, und lagerten sich vor Migdol.8Von Pi-Hachirot brachen sie auf und gingen mitten durch das Meer in die Wüste, und reisten drei Tagereisen weit in die Wüste Etam und lagerten sich bei Mara.9Von Mara brachen sie auf und kamen nach Elim; und in Elim waren 12 Wasserquellen und 70 Palmen, und sie lagerten sich dort.10Von Elim brachen sie auf und lagerten sich am Roten Meer.11Vom Roten Meer brachen sie auf und lagerten sich in der Wüste Sin.12Von der Wüste Sin brachen sie auf und lagerten sich in Dophka.13Von Dophka brachen sie auf und lagerten sich in Alusch.14Von Alusch brachen sie auf und lagerten sich in Rephidim; dort hatte das Volk kein Wasser zu trinken.15Von Rephidim brachen sie auf und lagerten sich in der Wüste Sinai.16Von der Wüste Sinai brachen sie auf und lagerten sich bei den Lustgräbern.17Von den Lustgräbern brachen sie auf und lagerten sich in Hazeroth.18Von Hazeroth brachen sie auf und lagerten sich in Rithma.19Von Rithma brachen sie auf und lagerten sich in Rimmon-Perez.20Von Rimmon-Perez brachen sie auf und lagerten sich in Libna.21Von Libna brachen sie auf und lagerten sich in Rissa.22Von Rissa brachen sie auf und lagerten sich in Kahelatha.23Von Kahelatha brachen sie auf und lagerten sich am Berg Schapher.24Vom Berg Schapher brachen sie auf und lagerten sich in Harada.25Von Harada brachen sie auf und lagerten sich in Makheloth.26Von Makheloth brachen sie auf und lagerten sich in Tachath.27Von Tachath brachen sie auf und lagerten sich in Tharach.28Von Tharach brachen sie auf und lagerten sich in Mithka.29Von Mithka brachen sie auf und lagerten sich in Haschmona.30Von Haschmona brachen sie auf und lagerten sich in Moserot.31Von Moserot brachen sie auf und lagerten sich in Bne-Jaakan.32Von Bne-Jaakan brachen sie auf und lagerten sich in Hor-Hagidgad.33Von Hor-Hagidgad brachen sie auf und lagerten sich in Jothbatha.34Von Jothbatha brachen sie auf und lagerten sich in Abrona.35Von Abrona brachen sie auf und lagerten sich in Ezjon-Geber.36Von Ezjon-Geber brachen sie auf und lagerten sich in der Wüste Zin, das ist in Kadesch.37Von Kadesch brachen sie auf und lagerten sich am Berg Hor, an der Grenze des Landes Edom.38Da ging Aaron, der Priester, auf den Berg Hor, nach dem Befehl des HERRN, und er starb dort im vierzigsten Jahr nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten, am ersten Tag des fünften Monats.39Und Aaron war 123 Jahre alt, als er auf dem Berg Hor starb.40Da hörte der Kanaaniter, der König von Arad, der im Süden des Landes Kanaan wohnte, daß die Kinder Israels heranrückten.41Und sie brachen auf von dem Berg Hor und lagerten sich in Zalmona.42Von Zalmona brachen sie auf und lagerten sich in Punon.43Von Punon brachen sie auf und lagerten sich in Obot.44Von Obot brachen sie auf und lagerten sich in Ijje-Abarim, an der Grenze von Moab.45Von Ijjim brachen sie auf und lagerten sich in Dibon-Gad.46Von Dibon-Gad brachen sie auf und lagerten sich in Almon-Diblathaim.47Von Almon-Diblathaim brachen sie auf und lagerten sich am Bergland Abarim, vor dem Nebo.48Vom Bergland Abarim brachen sie auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs am Jordan, gegenüber von Jericho.49Sie lagerten sich aber am Jordan, von Beth-Jesimot bis nach Abel-Sittim, in den Ebenen Moabs.Weisungen zur Besitznahme des Landes50Und der HERR redete zu Mose in den Ebenen Moabs am Jordan, Jericho gegenüber, und sprach:51Rede zu den Kindern Israels und sprich zu ihnen: Wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan gekommen seid,52so sollt ihr alle Einwohner des Landes vor eurem Angesicht vertreiben und alle ihre Bildsäulen zerstören; auch alle ihre gegossenen Bilder sollt ihr vernichten und alle ihre Höhen verwüsten;53und ihr sollt das Land in Besitz nehmen und darin wohnen; denn euch habe ich das Land gegeben, damit ihr es in Besitz nehmt.54Und ihr sollt das Land durchs Los als Erbbesitz empfangen, nach euren Geschlechtern. Den Zahlreichen sollt ihr ein größeres Erbteil geben, den Kleinen ein kleineres; wohin jedem das Los fällt, das soll ihm gehören; nach den Stämmen eurer Väter sollt ihr erben.55Wenn ihr aber die Einwohner des Landes nicht vor eurem Angesicht vertreiben werdet, so sollen euch die, welche ihr übrig bleiben lasst, zu Dornen werden in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten, und sie sollen euch bedrängen in dem Land, in dem ihr wohnt.56So wird es dann geschehen, daß ich an euch so handeln werde, wie ich an ihnen zu handeln gedachte!

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.