Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Popasurile israeliţilor1Iată popasurile copiilor lui Israel care au ieşit din ţara Egiptului, după oştirile lor, sub povăţuirea lui Moise şi lui Aaron.
2Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului. Şi iată popasurile lor, după călătoriile lor.
3Au pornit din Ramses în luna întâi, în ziua a cincisprezecea a lunii întâi. A doua zi după Paşti, copiii lui Israel au ieşit gata de luptă în faţa tuturor egiptenilor,
4în timp ce egiptenii îşi îngropau pe toţi întâii lor născuţi, pe care-i lovise Domnul dintre ei. Căci Domnul făcuse chiar şi pe dumnezeii lor să simtă puterea Lui.
5Copiii lui Israel au pornit din Ramses şi au tăbărât la Sucot.
6Au pornit din Sucot şi au tăbărât la Etam, care este la marginea pustiului.
7Au pornit din Etam, s-au întors înapoi la Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-Ţefon, şi au tăbărât înaintea Migdolului.
8Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului şi au trecut prin mijlocul mării înspre pustiu; au făcut un drum de trei zile în pustiul Etamului şi au tăbărât la Mara.
9Au pornit de la Mara şi au ajuns la Elim; la Elim erau douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de finici: acolo au tăbărât.
10Au pornit de la Elim şi au tăbărât lângă Marea Roşie.
11Au pornit de la Marea Roşie şi au tăbărât în pustiul Sin.
12Au pornit din pustiul Sin şi au tăbărât la Dofca.
13Au pornit din Dofca şi au tăbărât la Aluş.
14Au pornit din Aluş şi au tăbărât la Refidim, unde poporul n-a găsit apă de băut.
15Au pornit din Refidim şi au tăbărât în pustiul Sinai.
De la Sinai la Cades16Au pornit din pustiul Sinai şi au tăbărât la Chibrot-Hataava.
17Au pornit de la Chibrot-Hataava şi au tăbărât la Haţerot.
18Au pornit din Haţerot şi au tăbărât la Ritma.
19Au pornit de la Ritma şi au tăbărât la Rimon-Pereţ.
20Au pornit din Rimon-Pereţ şi au tăbărât la Libna.
21Au pornit din Libna şi au tăbărât la Risa.
22Au pornit din Risa şi au tăbărât la Chehelata.
23Au pornit din Chehelata şi au tăbărât la muntele Şafer.
24Au pornit de la muntele Şafer şi au tăbărât la Harada.
25Au pornit din Harada şi au tăbărât la Machelot.
26Au pornit din Machelot şi au tăbărât la Tahat.
27Au pornit din Tahat şi au tăbărât la Tarah.
28Au pornit din Tarah şi au tăbărât la Mitca.
29Au pornit din Mitca şi au tăbărât la Haşmona.
30Au pornit din Haşmona şi au tăbărât la Moserot.
31Au pornit din Moserot şi au tăbărât la Bene-Iaacan.
32Au pornit din Bene-Iaacan şi au tăbărât la Hor-Ghidgad.
33Au pornit din Hor-Ghidgad şi au tăbărât la Iotbata.
34Au pornit din Iotbata şi au tăbărât la Abrona.
35Au pornit din Abrona şi au tăbărât la Eţion-Gheber.
36Au pornit din Eţion-Gheber şi au tăbărât în pustiul Ţin, adică la Cades.
De la Cades la Câmpia Moabului37Au pornit din Cades şi au tăbărât la muntele Hor, la marginea ţării Edomului.
38Preotul Aaron s-a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului; şi a murit acolo, în al patruzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintâi zi a lunii.
39Aaron era în vârstă de o sută douăzeci şi trei de ani când a murit pe muntele Hor.
40Împăratul Aradului, canaanitul, care locuia în partea de miazăzi a ţării Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel.
41Au pornit de la muntele Hor şi au tăbărât la Ţalmona.
42Au pornit din Ţalmona şi au tăbărât la Punon.
43Au pornit din Punon şi au tăbărât la Obot.
44Au pornit din Obot şi au tăbărât la Iie-Abarim, la hotarul Moabului.
45Au pornit din Iie-Abarim şi au tăbărât la Dibon-Gad.
46Au pornit din Dibon-Gad şi au tăbărât la Almon-Diblataim.
47Au pornit din Almon-Diblataim şi au tăbărât la munţii Abarim, înaintea muntelui Nebo.
48Au pornit de la munţii Abarim şi au tăbărât în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.
49Au tăbărât lângă Iordan, de la Bet-Ieşimot până la Abel-Sitim, în câmpia Moabului.Canaaniţii trebuie nimiciţi50Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan în faţa Ierihonului. Şi a zis:
51„Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „După ce veţi trece Iordanul şi veţi intra în ţara Canaanului,
52să izgoniţi dinaintea voastră pe toţi locuitorii ţării, să le dărâmaţi toţi idolii de piatră, să le nimiciţi toate icoanele turnate şi să le nimiciţi toate înălţimile pentru jertfe.
53Să luaţi ţara în stăpânire şi să vă aşezaţi în ea; căci Eu v-am dat ţara aceasta, ca să fie moşia voastră.
54Să împărţiţi ţara prin sorţi, după familiile voastre. Celor ce sunt în număr mai mare să le daţi o parte mai mare, şi celor ce sunt în număr mai mic să le daţi o parte mai mică. Fiecare să stăpânească ce-i va cădea la sorţi; s-o luaţi în stăpânire, după seminţiile părinţilor voştri.
55Dar dacă nu veţi izgoni dinaintea voastră pe locuitorii ţării, aceia dintre ei pe care îi veţi lăsa, vă vor fi ca nişte spini în ochi şi ca nişte ghimpi în coaste: vă vor fi vrăjmaşi în ţara în care veţi merge să vă aşezaţi.
56Şi vă voi face şi vouă cum hotărâsem să le fac lor.”

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România