Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Hotarele Canaanului1Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
2„Dă porunca aceasta copiilor lui Israel şi spune-le: „Când veţi intra în ţara Canaanului, ţara aceasta va fi moştenirea voastră, ţara Canaanului, ale cărei hotare iată-le:
3hotarul din partea de miazăzi va începe din pustiul Ţin, lângă Edom. Astfel, hotarul vostru de miazăzi va începe de la marginea Mării Sărate, spre răsărit;
4se va întoarce la miazăzi de înălţimea Acrabim, va trece prin Ţin şi se va întinde până la miazăzi de Cades-Barnea; va urma mai departe prin Haţar-Adar şi va trece spre Aţmon:
5de la Aţmon, se va întoarce până la pârâul Egiptului şi va ieşi la mare.
6Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare {Mediterana}: aceasta va fi hotarul vostru la apus.
7Iată care va fi hotarul vostru spre miazănoapte: începând de la Marea cea Mare să trageţi hotarul până la muntele Hor;
8de la muntele Hor, să-l trageţi prin Hamat şi să ajungă până la Ţedad;
9să urmeze mai departe prin Zifron, ca să ajungă la Haţar-Enan: acesta să vă fie hotarul înspre miazănoapte.
10Să vă trageţi hotarul spre răsărit de la Haţar-Enan până la Şefam;
11să se coboare din Şefam spre Ribla, la răsărit de Ain; se va coborî şi se va întinde de-a lungul Mării Chineret {Sau: Ghenezaret} la răsărit;
12se va coborî iarăşi spre Iordan, ca să ajungă la Marea Sărată. Aceasta va fi ţara voastră, cu hotarele ei de jur împrejur.”
13Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel şi a zis: „Aceasta este ţara pe care o veţi împărţi prin sorţi şi pe care a poruncit Domnul s-o dea celor nouă seminţii şi jumătate.
14Căci seminţia fiilor lui Ruben, după casele lor părinteşti, şi seminţia fiilor lui Gad, după casele părinţilor lor, precum şi jumătate din seminţia lui Manase şi-au luat moştenirea.
15Aceste două seminţii şi jumătate şi-au luat moştenirea dincoace de Iordan, în faţa Ierihonului, înspre răsărit.”Cum şi prin cine să se împartă ţara16Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
17„Iată numele bărbaţilor care vor împărţi ţara între voi: preotul Eleazar şi Iosua, fiul lui Nun.
18Să mai luaţi câte o căpetenie din fiecare seminţie, ca să facă împărţirea ţării.
19Iată numele bărbaţilor acestora: Pentru seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;
20pentru seminţia fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud;
21pentru seminţia lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon;
22pentru seminţia fiilor lui Dan: căpetenia Buchi, fiul lui Iogli;
23pentru fiii lui Iosif – pentru seminţia fiilor lui Manase: căpetenia Haniel, fiul lui Efod;
24şi pentru seminţia fiilor lui Efraim: căpetenia Chemuel, fiul lui Şiftan; –
25pentru seminţia fiilor lui Zabulon: căpetenia Eliţafan, fiul lui Parnac;
26pentru seminţia fiilor lui Isahar: căpetenia Paltiel, fiul lui Azan;
27pentru seminţia fiilor lui Aşer: căpetenia Ahihud, fiul lui Şelomi;
28pentru seminţia fiilor lui Neftali: căpetenia Pedahel, fiul lui Amihud.”
29Aceştia sunt aceia cărora le-a poruncit Domnul să împartă ţara Canaanului între copiii lui Israel.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România