Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Trâmbiţele de argint1Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
2„Fă-ţi două trâmbiţe de argint; să le faci de argint bătut. Ele să-ţi slujească pentru chemarea adunării şi pentru pornirea taberelor.
3Când se va suna cu ele, toată adunarea să se strângă la tine, la uşa Cortului întâlnirii.
4Când se va suna numai cu o trâmbiţă, să se strângă la tine căpeteniile, mai marii peste miile lui Israel.
5Când veţi suna cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc la răsărit;
6când veţi suna a doua oară cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc la miazăzi: pentru plecarea lor, să se sune cu vâlvă.
7Când va fi vorba de strângerea adunării, să sunaţi, dar să nu sunaţi cu vâlvă.
8Din trâmbiţe să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o lege veşnică pentru voi şi pentru urmaşii voştri.
9Când veţi merge la război, în ţara voastră, împotriva vrăjmaşului care va lupta împotriva voastră, să sunaţi cu vâlvă din trâmbiţe, şi Domnul, Dumnezeul vostru, Îşi va aduce aminte de voi şi veţi fi izbăviţi de vrăjmaşii voştri.
10În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trâmbiţe, când vă veţi aduce arderile de tot şi jertfele de mulţumire; şi ele vor face ca Dumnezeul vostru să-Şi aducă aminte de voi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”Plecarea din Sinai11În ziua a douăzecea a lunii a doua a anului al doilea, s-a ridicat norul de pe Cortul întâlnirii.
12Şi copiii lui Israel au pornit din pustiul Sinai după taberele lor. Norul s-a oprit în pustiul Paran.
13Această întâi plecare au făcut-o după porunca Domnului dată prin Moise.
14Întâi a pornit steagul taberei fiilor lui Iuda, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Iuda era mai mare Nahşon, fiul lui Aminadab;
15peste oştirea seminţiei fiilor lui Isahar era Netaneel, fiul lui Ţuar;
16peste oştirea seminţiei fiilor lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon.
17Când a fost desfăcut Cortul, au pornit întâi fiii lui Gherşon şi fiii lui Merari, ducând Cortul.
18Apoi a pornit steagul taberei lui Ruben, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Ruben era mai mare Eliţur, fiul lui Şedeur;
19peste oştirea seminţiei fiilor lui Simeon, era Şelumiel, fiul lui Ţurişadai,
20peste oştirea seminţiei fiilor lui Gad, era Eliasaf, fiul lui Deuel.
21Apoi au pornit chehatiţii, ducând Sfântul Locaş; până la venirea lor ceilalţi întinseseră Cortul.
22Apoi a pornit steagul taberei fiilor lui Efraim, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Efraim era mai mare Elişama, fiul lui Amihud;
23peste oştirea seminţiei fiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahţur;
24peste oştirea seminţiei fiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Ghideoni.
25Apoi a pornit steagul taberei fiilor lui Dan, împreună cu oştirile lui: ei erau coada tuturor taberelor. Peste oştirea lui Dan era mai mare Ahiezer, fiul lui Amişadai;
26peste oştirea seminţiei fiilor lui Aşer era Paguiel, fiul lui Ocran;
27peste oştirea seminţiei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan.
28Acesta a fost şirul în care au pornit copiii lui Israel, după oştirile lor; aşa au plecat.Moise şi socrul său29Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel, madianitul, socrul lui Moise: „Noi plecăm spre locul despre care Domnul a zis: „Eu vi-l voi da.” Vino cu noi, şi îţi vom face bine, căci Domnul a făgăduit că va face bine lui Israel.”
30Hobab i-a răspuns: „Nu pot să merg; ci mă voi duce în ţara mea şi în locul meu de naştere.”
31Şi Moise a zis: „Nu ne părăsi, te rog; fiindcă tu cunoşti locurile unde putem să tăbărâm în pustiu; deci tu să ne fii călăuză.
32Şi dacă vii cu noi, te vom face să te bucuri de binele pe care ni-l va face Domnul.”
33Ei au plecat de la muntele Domnului şi au mers trei zile; chivotul legământului Domnului a pornit înaintea lor şi a făcut un drum de trei zile, ca să le caute un loc de odihnă.
34Norul Domnului era deasupra lor în timpul zilei, când porneau din tabără.
35Când pornea chivotul, Moise zicea: „Scoală-te, Doamne, ca să se împrăştie vrăjmaşii tăi şi să fugă dinaintea feţei Tale cei ce Te urăsc!”
36Iar când îl aşezau, zicea: „Întoarce-te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel!”

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Die zwei silbernen Trompeten1Und der HERR redete zu Mose und sprach:2Mache dir zwei silberne Trompeten; in getriebener Arbeit sollst du sie machen, und sie sollen dir dazu dienen, die Gemeinde zusammenzurufen und die Heerlager aufbrechen zu lassen.3Wenn man in beide stößt, soll sich die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte zu dir versammeln.4Wenn man nur in eine stößt, so sollen sich die Fürsten, die Häupter der Tausende Israels, zu dir versammeln.5Wenn ihr aber Lärm blast, so sollen die Lager aufbrechen, die gegen Osten lagern.6Und wenn ihr zum zweiten Mal Lärm blast, so sollen die Lager aufbrechen, die gegen Süden lagern; denn wenn sie aufbrechen sollen, so soll man Lärm blasen.7Wenn aber die Gemeinde versammelt werden soll, sollt ihr [in die Trompete] stoßen und nicht Lärm blasen.8Und dieses Blasen mit den Trompeten sollen die Söhne Aarons, des Priesters, übernehmen; und das soll euch eine ewige Satzung sein für eure [künftigen] Geschlechter.9Und wenn ihr in die Schlacht zieht in eurem Land gegen euren Feind, der euch bedrängt, so sollt ihr Lärm blasen mit den Trompeten, damit an euch gedacht wird vor dem HERRN, eurem Gott, und ihr von euren Feinden errettet werdet.10Aber an euren Freudentagen, es sei an euren Festen oder an euren Neumonden, sollt ihr in die Trompeten stoßen bei euren Brandopfern und euren Friedensopfern, damit an euch gedacht wird vor eurem Gott; ich, der HERR, bin euer Gott.Aufbruch vom Sinai11Und es geschah am zwanzigsten Tag, im zweiten Monat des zweiten Jahres, da erhob sich die Wolke über der Wohnung des Zeugnisses.12Und die Kinder Israels brachen nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sinai auf, und die Wolke ließ sich in der Wüste Paran nieder.13Sie brachen aber zum ersten Mal nach dem Befehl des HERRN auf, unter der Leitung Moses.14Und zwar brach die Abteilung des Lagers der Kinder Judas zuerst auf, nach ihren Heerscharen; und über ihr Heer war Nachschon, der Sohn Amminadabs.15Und über das Heer des Stammes der Kinder Issaschars war Nethaneel, der Sohn Zuars.16Und über das Heer des Stammes der Kinder Sebulons war Eliab, der Sohn Helons.17Darauf wurde die Wohnung abgebaut; und die Söhne Gersons und die Söhne Meraris brachen auf, als Träger der Wohnung.18Danach brach die Abteilung des Lagers Ruben auf, nach ihren Heerscharen; und über ihr Heer war Elizur, der Sohn Schedeurs.19Und über das Heer des Stammes der Kinder Simeons war Schelumiel, der Sohn Zuri-Schaddais.20Und Eljasaph, der Sohn Deghuels, war über das Heer des Stammes der Kinder Gads.21Darauf brachen auch die Kahatiter auf, die Träger des Heiligtums; jene aber richteten die Wohnung auf, bis diese kamen.22Danach brach die Abteilung des Lagers der Kinder Ephraims auf, nach ihren Heerscharen; und über ihr Heer war Elischama, der Sohn Ammihuds;23und Gamliel, der Sohn Pedazurs, war über das Heer des Stammes der Kinder Manasses;24und Abidan, der Sohn Gideonis, über das Heer des Stammes der Kinder Benjamins.25Danach brach die Abteilung des Lagers der Kinder Dans auf, als Nachhut aller Lager, nach ihren Heerscharen; und Achieser, der Sohn Ammi-Schaddais, war über ihr Heer;26und Pagiel, der Sohn Ochrans, war über das Heer des Stammes der Kinder Assers;27und Achira, der Sohn Enans, war über das Heer des Stammes der Kinder Naphtalis.28Das ist die Aufbruchsordnung der Kinder Israels nach ihren Heerscharen; genauso brachen sie auf.29Und Mose sprach zu Hobab, dem Sohn Reghuels, des Midianiters, seinem Schwager: Wir brechen auf an den Ort, von dem der HERR gesagt hat: Ich will ihn euch geben! Komm mit uns, wir wollen dir Gutes tun; denn der HERR hat Israel Gutes zugesagt!30Der aber antwortete ihm: Ich will nicht mit euch gehen, sondern in mein Land und zu meiner Verwandtschaft will ich ziehen!31Und [Mose] sprach: Verlass uns doch nicht! Denn du weißt, wo wir uns in der Wüste lagern sollen, und du sollst unser Auge sein!32Und wenn du mit uns ziehst, so wollen wir auch an dir tun, was der HERR Gutes an uns tut!33So brachen sie auf vom Berg des HERRN, drei Tagereisen weit, und die Lade des Bundes des HERRN zog drei Tagereisen vor ihnen her, um ihnen einen Ruheplatz zu erkunden.34Und die Wolke des HERRN war bei Tag über ihnen, wenn sie aus dem Lager aufbrachen.35Und es geschah, wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose: HERR, stehe auf, daß deine Feinde zerstreut werden, und daß vor dir fliehen, die dich hassen!36Und wenn sie ruhte, so sprach er: Kehre wieder, o HERR, zu der Menge der Tausende Israels!

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.