Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Jalea Ierusalimului1Vai! În ce întunecime a aruncat Domnul în mânia Lui pe fiica Sionului!
A azvârlit din cer pe pământ podoaba lui Israel
şi nu Şi-a mai adus aminte de scaunul picioarelor Lui, în ziua mâniei Lui!
2Domnul a nimicit fără milă toate locuinţele lui Iacov.
În urgia Lui a dărâmat întăriturile fiicei lui Iuda
şi le-a prăvălit la pământ;
a făcut de ocară împărăţia şi căpeteniile ei.
3În mânia Lui aprinsă a doborât toată puterea lui Israel;
Şi-a tras înapoi de la el dreapta înaintea vrăjmaşului
şi a aprins în Iacov o văpaie de foc care mistuie toate de jur împrejur.
4Şi-a încordat arcul ca un vrăjmaş, Şi-a ridicat dreapta ca un asupritor şi
a prăpădit tot ce era plăcut privirilor,
Şi-a vărsat ca un foc urgia peste cortul fiicei Sionului.
5Ca un vrăjmaş a ajuns Domnul, a nimicit pe Israel,
i-a dărâmat toate palatele, i-a prăbuşit întăriturile
şi a umplut pe fiica lui Iuda de jale şi suspin.
6I-a pustiit Cortul sfânt ca pe o grădină,
a nimicit locul adunării sale;
Domnul a făcut să se uite în Sion sărbătorile şi Sabatul
şi în mânia Lui năprasnică a lepădat pe împărat şi pe preot.
7Domnul Şi-a dispreţuit altarul, Şi-a lepădat Locaşul Său cel Sfânt.
A dat în mâinile vrăjmaşului zidurile palatelor Sionului;
au răsunat strigătele în Casa Domnului ca într-o zi de sărbătoare.
8Şi-a pus de gând Domnul să dărâme zidurile fiicei Sionului;
a întins sfoara de măsurat, şi nu Şi-a tras mâna până nu le-a nimicit.
A cufundat în jale întăritura şi zidurile, care nu mai sunt, toate, decât nişte dărâmături triste.
9Porţile îi sunt cufundate în pământ; i-a nimicit şi rupt zăvoarele.
Împăratul şi căpeteniile sale sunt între neamuri. Lege nu mai au,
şi chiar prorocii nu mai primesc nicio vedenie de la Domnul.
10Bătrânii fiicei Sionului şed pe pământ şi tac;
şi-au presărat ţărână pe cap, s-au încins cu saci;
fecioarele Ierusalimului îşi pleacă la pământ capul.
11Mi s-au stors ochii de lacrimi, îmi fierb măruntaiele,
mi se varsă ficatul pe pământ, din pricina prăpădului fiicei poporului meu,
din pricina copiilor şi pruncilor de ţâţă leşinaţi pe uliţele cetăţii.
12Ei ziceau către mamele lor: „Unde este pâine şi vin?”
Şi cădeau leşinaţi ca nişte răniţi pe uliţele cetăţii,
îşi dădeau sufletul la pieptul mamelor lor.
13„Cu ce să te îmbărbătez şi cu ce să te asemăn, fiica Ierusalimului?
Cu cine să te pun alături şi cu ce să te mângâi, fecioară, fiica Sionului?
Căci rana ta este mare ca marea: cine va putea să te vindece?
14Prorocii tăi ţi-au prorocit vedenii deşarte şi amăgitoare,
nu ţi-au dat pe faţă nelegiuirea, ca să abată astfel robia de la tine,
ci ţi-au făcut prorocii mincinoase şi înşelătoare.
15Toţi trecătorii bat din palme asupra ta,
şuieră şi dau din cap împotriva fiicei Ierusalimului şi zic: „Aceasta este cetatea despre care se zicea că este cea mai frumoasă şi bucuria întregului pământ?”
16Toţi vrăjmaşii tăi deschid gura împotriva ta,
fluieră, scrâşnesc din dinţi şi zic: „Am înghiţit-o!
Da, aceasta este ziua pe care o aşteptam, am ajuns-o şi o vedem!”
17Domnul a înfăptuit ce hotărâse,
a împlinit cuvântul pe care-l sorocise de multă vreme,
a nimicit fără milă;
a făcut din tine bucuria vrăjmaşului,
a înălţat tăria asupritorilor tăi!
18Inima lor strigă către Domnul…
Zid al fiicei Sionului, varsă zi şi noapte şiroaie de lacrimi!
Nu-ţi da niciun răgaz, şi ochiul tău să n-aibă odihnă!
19Scoală-te şi gemi noaptea când încep străjile!
Varsă-ţi inima ca nişte apă înaintea Domnului!
Ridică-ţi mâinile spre El pentru viaţa copiilor tăi
care mor de foame la toate colţurile uliţelor! –
20Uită-Te, Doamne, şi priveşte: cui i-ai făcut Tu aşa?
Să mănânce femeile rodul pântecelui lor, pruncii dezmierdaţi de mâinile lor?
Să fie măcelăriţi preoţii şi prorocii în Locaşul cel Sfânt al Domnului?
21Copiii şi bătrânii stau culcaţi pe pământ în uliţe;
fecioarele şi tinerii mei au căzut ucişi de sabie;
i-ai ucis în ziua mâniei Tale şi i-ai înjunghiat fără milă.
22Ai chemat groaza din toate părţile peste mine, ca la o zi de sărbătoare.
În ziua mâniei Domnului n-a scăpat unul şi n-a rămas cu viaţă.
Pe cei îngrijiţi şi crescuţi de mine, mi i-a nimicit vrăjmaşul! –

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România