Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.
2Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.
3Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.
4Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.
5Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.
6De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji.
7Căci, cei ce dorm, dorm noaptea; şi, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea.
8Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.
9Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos,
10care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El.
11De aceea mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr.12Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc.
13Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor.
Trăiţi în pace între voi.
14Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.
15Luaţi seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutaţi totdeauna să faceţi ce este bine atât între voi, cât şi faţă de toţi.
16Bucuraţi-vă întotdeauna.
17Rugaţi-vă neîncetat.
18Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.
19Nu stingeţi Duhul.
20Nu dispreţuiţi prorociile.
21Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.
22Feriţi-vă de orice se pare rău.
23Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
24Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta.
25Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi.
26Spuneţi sănătate tuturor fraţilor, cu o sărutare sfântă.
27În Domnul, vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraţilor.
28Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România