Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Binecuvântarea rostită de Moise1Iată binecuvântarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvântat pe copiii lui Israel, înainte de moartea lui.
2El a zis: „Domnul a venit din Sinai
şi a răsărit peste ei din Seir,
a strălucit din muntele Paran
şi a ieşit din mijlocul zecilor de mii de sfinţi,
având în dreapta Lui focul Legii.
3Da, El iubeşte popoarele;
toţi sfinţii sunt în mâna Ta.
Ei au stat la picioarele Tale,
au primit cuvintele Tale.
4Moise ne-a dat Legea,
moştenirea adunării lui Iacov.
5El era împărat în Israel,
când se adunau căpeteniile poporului
şi seminţiile lui Israel.
6Trăiască Ruben şi să nu moară,
şi bărbaţii lui să fie mulţi la număr!”
7Iată ce a zis despre Iuda:
„Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda
şi adu-l la poporul lui.
Puternice să-i fie mâinile,
şi să-i fii în ajutor împotriva vrăjmaşilor lui!”
8Despre Levi a zis:
„Tumim şi Urim au fost încredinţaţi bărbatului sfânt,
pe care L-ai ispitit la Masa
şi cu care Te-ai certat la apele Meriba.”
9Levi a zis despre tatăl său şi despre mama sa: „Nu i-am văzut!”
Şi despre fraţii lui: „Nu vă cunosc!”
Iar de copii n-a vrut să mai ştie.
Căci ei păzesc Cuvântul Tău
şi ţin legământul Tău;
10ei învaţă pe Iacov poruncile Tale,
şi pe Israel Legea Ta;
ei pun tămâie sub nările Tale
şi ardere de tot pe altarul Tău.
11„Binecuvântează tăria lui, Doamne!
Primeşte lucrarea mâinilor lui!
Frânge şalele potrivnicilor lui,
şi vrăjmaşii lui să nu se mai scoale!”
12Despre Beniamin a zis:
„El este preaiubitul Domnului,
el va locui la adăpost lângă Dânsul.
Domnul îl va ocroti întotdeauna
şi se va odihni între umerii Lui.”
13Despre Iosif a zis:
„Ţara lui va primi de la Domnul, ca semn de binecuvântare,
cel mai bun dar al cerului, roua,
cele mai bune ape care sunt jos,
14cele mai bune roade ale soarelui,
cele mai bune roade ale fiecărei luni,
15cele mai bune roade din munţii cei vechi,
cele mai bune roade de pe dealurile cele veşnice,
16cele mai bune roade ale pământului şi din tot ce cuprinde el.
Bunăvoinţa Celui ce S-a arătat în rug
să vină peste capul lui Iosif,
pe creştetul capului domnului fraţilor lui!
17El are frumuseţea întâiului născut al taurului;
coarnele lui sunt cum sunt coarnele bivolului;
cu ele va împunge pe toate popoarele,
până la marginile pământului:
ele sunt zecile de mii ale lui Efraim,
ele sunt miile lui Manase.”
18Despre Zabulon a zis:
„Bucură-te, Zabuloane, de alergările tale,
şi tu, Isahar, de corturile tale!
19Ei vor chema popoarele pe munte;
acolo, vor aduce jertfe de dreptate,
căci vor suge bogăţia mării,
şi comorile ascunse în nisip.”
20Despre Gad a zis:
„Binecuvântat să fie cine lărgeşte pe Gad:
Gad se odihneşte ca un leu şi sfâşie la braţe şi capete.
21El a ales cea dintâi parte a ţării,
căci acolo stă ascunsă moştenirea legiuitorului;
el a mers cu fruntaşii poporului,
a adus la îndeplinire dreptatea Domnului
şi poruncile Lui faţă de Israel.”
22Despre Dan a zis:
„Dan este un pui de leu,
care s-aruncă din Basan.”
23Despre Neftali a zis:
„Neftali, sătul de bunăvoinţă
şi copleşit cu binecuvântări de la Domnul,
ia în stăpânire partea de apus şi miazăzi!”
24Despre Aşer a zis: „Binecuvântat să fie Aşer între copiii lui Israel!
Plăcut să fie fraţilor lui
şi să-şi înmoaie piciorul în untdelemn!
25Zăvoarele tale să fie de fier şi de aramă,
şi puterea ta să ţină cât zilele tale!
26Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel,
El trece pe ceruri ca să-ţi vină în ajutor,
trece cu măreţie pe nori.
27Dumnezeul cel Veşnic este un loc de adăpost,
şi sub braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare.
El a izgonit pe vrăjmaş dinaintea ta
şi a zis: „Nimiceşte-l.”
28Israel este fără frică în locuinţa lui,
izvorul lui Iacov este deoparte
într-o ţară plină de grâu şi de must,
şi cerul lui picură roua.
29Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine,
un popor mântuit de Domnul,
Scutul care îţi dă ajutor
şi sabia care te face slăvit?
Vrăjmaşii tăi vor face pe prietenii înaintea ta,
şi tu vei călca peste înălţimile lor.”

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România