Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Folosul temerii de Dumnezeu şi al înţelepciunii1Fiule, nu uita învăţăturile mele
şi păstrează în inima ta sfaturile mele!
2Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale
şi-ţi vor aduce multă pace.
3Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia:
leagă-ţi-le la gât,
scrie-le pe tăbliţa inimii tale.
4Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă,
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
5Încrede-te în Domnul din toată inima ta
şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
6Recunoaşte-L în toate căile tale,
şi El îţi va netezi cărările.
7Nu te socoti singur înţelept;
teme-te de Domnul şi abate-te de la rău!
8Aceasta va aduce sănătate trupului tău
şi răcorire oaselor tale.
9Cinsteşte pe Domnul cu averile tale
şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău:
10căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug,
şi teascurile tale vor geme de must.
Fericirea şi înţelepciunea adevărată11Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului
şi nu te mâhni de pedepsele Lui.
12Căci Domnul mustră pe cine iubeşte,
ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!
13Ferice de omul care găseşte înţelepciunea
şi de omul care capătă pricepere!
14Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului,
şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;
15ea este mai de preţ decât mărgăritarele,
şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.
16În dreapta ei este o viaţă lungă;
în stânga ei, bogăţie şi slavă.
17Căile ei sunt nişte căi plăcute,
şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice.
18Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă,
şi cei ce o au sunt fericiţi.
19Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pământul,
şi prin pricepere a întărit El cerurile;
20prin ştiinţa Lui s-au deschis adâncurile
şi strecoară norii roua.
21Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi:
păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa!
22Căci ele vor fi viaţa sufletului tău
şi podoaba gâtului tău.
23Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău,
şi piciorul nu ţi se va poticni.
24Când te vei culca, vei fi fără teamă,
şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
25Nu te teme nici de spaimă năprasnică,
nici de o năvălire din partea celor răi;
26căci Domnul va fi nădejdea ta,
şi El îţi va păzi piciorul de cădere.
Îndemnuri la o bună vieţuire27Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea,
când poţi s-o faci.
28Nu zice aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăşi;
îţi voi da mâine!”
când ai de unde să dai.
29Nu gândi rău împotriva aproapelui tău,
când locuieşte liniştit lângă tine.
30Nu te certa fără pricină cu cineva,
când nu ţi-a făcut niciun rău.
31Nu pizmui pe omul asupritor
şi nu alege niciuna din căile lui!
32Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi,
dar este prieten cu cei fără prihană.
33Blestemul Domnului este în casa celui rău,
dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântează.
34Când are a face cu cei batjocoritori,
Îşi bate joc de ei,
dar celor smeriţi le dă har.
35Înţelepţii vor moşteni slava,
dar partea celor nebuni este ruşinea.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Die Weisheit wird belohnt1Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht, und dein Herz bewahre meine Gebote!2Denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen.3Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen! Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens,4so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen.5Vertraue auf den HERRN von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand;6erkenne Ihn auf allen deinen Wegen, so wird Er deine Pfade ebnen.7Halte dich nicht selbst für weise; fürchte den HERRN und weiche vom Bösen!8Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken!9Ehre den HERRN mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens,10so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen.11Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des HERRN und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung;12denn wen der HERR liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er Wohlgefallen hat.13Wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt!14Denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb, und ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold.15Sie ist kostbarer als Perlen, und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen.16In ihrer Rechten ist langes Leben, in ihrer Linken Reichtum und Ehre.17Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade Frieden.18Sie ist ein Baum des Lebens denen, die sie ergreifen, und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen.19Der HERR hat die Erde durch Weisheit gegründet und die Himmel durch Einsicht befestigt.20Durch seine Erkenntnis brachen die Fluten hervor und träufelten die Wolken Tau herab.21Mein Sohn, lass dies niemals aus den Augen; bewahre Überlegung und Besonnenheit!22Sie werden deiner Seele zum Leben dienen und zum Schmuck deinem Hals.23Dann wirst du sicher auf deinem Weg gehen, und dein Fuß stößt nicht an.24Ohne Furcht wirst du dich niederlegen, und liegst du, so wird dein Schlaf süß sein.25Du brauchst keinen plötzlichen Schrecken zu fürchten, auch nicht den Untergang der Gottlosen, wenn er kommt.26Denn der HERR wird deine Zuversicht sein und deinen Fuß bewahren vor dem Fallstrick.27Verweigere keine Wohltat dem, welchem sie zukommt, wenn es in der Macht deiner Hände liegt, sie zu erweisen!28Sprich nicht zu deinem Nächsten: »Geh hin und komm wieder; morgen will ich dir geben!«, während du es doch hast.29Ersinne nichts Böses gegen deinen Nächsten, der arglos bei dir wohnt.30Fange mit keinem Menschen ohne Ursache Streit an, wenn er dir nichts Böses zugefügt hat.31Sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle dir keinen seiner Wege!32Denn der Verkehrte ist dem HERRN ein Gräuel, aber mit den Aufrichtigen hat er vertrauten Umgang.33Der Fluch des HERRN ist im Haus des Gottlosen, aber die Wohnung der Gerechten segnet er.34Wenn er auch spottet über die Spötter, so gibt er doch den Demütigen Gnade.35Die Weisen werden Ehre erben, die Toren aber macht die Schande berühmt.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.