Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Îndemn la căutarea înţelepciunii1Fiule, dacă vei primi cuvintele mele,
dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele,
2dacă vei lua aminte la înţelepciune
şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;
3dacă vei cere înţelepciune
şi dacă te vei ruga pentru pricepere,
4dacă o vei căuta ca argintul
şi vei umbla după ea ca după o comoară,
5atunci vei înţelege frica de Domnul
şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.
6Căci Domnul dă înţelepciune;
din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
7El dă izbândă celor fără prihană,
dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie.
8Ocroteşte cărările neprihănirii,
şi păzeşte calea credincioşilor Lui.
9Atunci vei înţelege dreptatea, judecata,
nepărtinirea, toate căile care duc la bine.
Înţelepciunea ne fereşte de cei amăgitori10Căci înţelepciunea va veni în inima ta,
şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;
11chibzuinţa va veghea asupra ta,
priceperea te va păzi,
12ca să te scape de calea cea rea,
de omul care ţine cuvântări stricate;
13de cei ce părăsesc cărările adevărate
ca să umble pe drumuri întunecoase;
14care se bucură să facă răul
şi îşi pun plăcerea în răutate,
15care umblă pe cărări strâmbe
şi apucă pe drumuri sucite;
16ca să te scape şi de nevasta altuia,
de străina care întrebuinţează vorbe ademenitoare,
17care părăseşte pe bărbatul tinereţii ei
şi uită legământul Dumnezeului ei.
18Căci casa ei coboară la moarte,
şi drumul ei duce la cei morţi:
19niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce
şi nu mai găseşte cărările vieţii.
20De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine
şi să ţii cărările celor neprihăniţi!
21Căci oamenii fără prihană vor locui ţara,
şi oamenii neîntinaţi vor rămâne în ea;
22dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară,
şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Die Weisheit bewahrt vor bösen Wegen1Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst,2so daß du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest;3wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst,4wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen,5dann wirst du die Furcht des HERRN verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen.6Denn der HERR gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht.7Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt, die in Lauterkeit wandeln;8er bewahrt die Pfade des Rechts, und er behütet den Weg seiner Getreuen.9Dann wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg.10Wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird und die Erkenntnis deiner Seele gefällt,11dann wird Besonnenheit dich beschirmen, Einsicht wird dich behüten,12um dich zu erretten von dem Weg des Bösen, von dem Menschen, der Verkehrtes spricht;13von denen, welche die geraden Pfade verlassen, um auf den Wegen der Finsternis zu wandeln;14die sich freuen, Böses zu tun, und frohlocken über boshafte Verkehrtheit;15deren Pfade krumm sind, und die auf Abwege geraten;16– damit du auch errettet wirst von der Verführerin, von der fremden Frau, die glatte Worte gibt;17die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst;18denn ihr Haus führt hinab zum Tod und ihre Bahn zu den Erschlafften;19alle, die zu ihr eingehen, kehren nicht wieder zurück, sie erreichen die Pfade des Lebens nicht mehr.20Darum wandle du auf dem Weg der Guten und bewahre die Pfade der Gerechten!21Denn die Redlichen werden das Land bewohnen und die Unsträflichen darin übrig bleiben;22aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet und die Treulosen daraus vertrieben werden.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.