Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Folosul temerii de Dumnezeu şi al înţelepciunii1Fiule, nu uita învăţăturile mele
şi păstrează în inima ta sfaturile mele!
2Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale
şi-ţi vor aduce multă pace.
3Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia:
leagă-ţi-le la gât,
scrie-le pe tăbliţa inimii tale.
4Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă,
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
5Încrede-te în Domnul din toată inima ta
şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
6Recunoaşte-L în toate căile tale,
şi El îţi va netezi cărările.
7Nu te socoti singur înţelept;
teme-te de Domnul şi abate-te de la rău!
8Aceasta va aduce sănătate trupului tău
şi răcorire oaselor tale.
9Cinsteşte pe Domnul cu averile tale
şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău:
10căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug,
şi teascurile tale vor geme de must.
Fericirea şi înţelepciunea adevărată11Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului
şi nu te mâhni de pedepsele Lui.
12Căci Domnul mustră pe cine iubeşte,
ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!
13Ferice de omul care găseşte înţelepciunea
şi de omul care capătă pricepere!
14Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului,
şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;
15ea este mai de preţ decât mărgăritarele,
şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.
16În dreapta ei este o viaţă lungă;
în stânga ei, bogăţie şi slavă.
17Căile ei sunt nişte căi plăcute,
şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice.
18Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă,
şi cei ce o au sunt fericiţi.
19Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pământul,
şi prin pricepere a întărit El cerurile;
20prin ştiinţa Lui s-au deschis adâncurile
şi strecoară norii roua.
21Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi:
păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa!
22Căci ele vor fi viaţa sufletului tău
şi podoaba gâtului tău.
23Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău,
şi piciorul nu ţi se va poticni.
24Când te vei culca, vei fi fără teamă,
şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
25Nu te teme nici de spaimă năprasnică,
nici de o năvălire din partea celor răi;
26căci Domnul va fi nădejdea ta,
şi El îţi va păzi piciorul de cădere.
Îndemnuri la o bună vieţuire27Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea,
când poţi s-o faci.
28Nu zice aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăşi;
îţi voi da mâine!”
când ai de unde să dai.
29Nu gândi rău împotriva aproapelui tău,
când locuieşte liniştit lângă tine.
30Nu te certa fără pricină cu cineva,
când nu ţi-a făcut niciun rău.
31Nu pizmui pe omul asupritor
şi nu alege niciuna din căile lui!
32Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi,
dar este prieten cu cei fără prihană.
33Blestemul Domnului este în casa celui rău,
dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântează.
34Când are a face cu cei batjocoritori,
Îşi bate joc de ei,
dar celor smeriţi le dă har.
35Înţelepţii vor moşteni slava,
dar partea celor nebuni este ruşinea.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România