Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Asupra chezăşiei1Fiule, dacă te-ai pus chezaş pentru aproapele tău,
dacă te-ai prins pentru altul,
2dacă eşti legat prin făgăduinţa gurii tale,
dacă eşti prins de cuvintele gurii tale,
3fă totuşi lucrul acesta, fiule: dezleagă-te,
căci ai căzut în mâna aproapelui tău!
De aceea du-te, aruncă-te cu faţa la pământ şi stăruie de el.
4Nu da somn ochilor tăi,
nici aţipire pleoapelor tale!
5Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului
şi ca pasărea din mâna păsărarului…
Fereşte-te de lenevie6Du-te la furnică, leneşule;
uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te!
7Ea n-are nici căpetenie,
nici priveghetor, nici stăpân;
8totuşi îşi pregăteşte hrana vara
şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului.
9Până când vei sta culcat, leneşule?
Când te vei scula din somnul tău?
10Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin,
să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi!…
11Şi sărăcia vine peste tine ca un hoţ,
şi lipsa, ca un om înarmat.
Fereşte-te de răutate12Omul de nimic, omul nelegiuit,
umblă cu neadevărul în gură,
13clipeşte din ochi, dă din picior
şi face semne cu degetele.
14Răutatea este în inima lui, urzeşte lucruri rele întruna
şi stârneşte certuri.
15De aceea nimicirea îi va veni pe neaşteptate;
va fi zdrobit deodată şi fără leac.
16Şase lucruri urăşte Domnul
şi chiar şapte Îi sunt urâte:
17ochii trufaşi, limba mincinoasă,
mâinile care varsă sânge nevinovat,
18inima care urzeşte planuri nelegiuite,
picioarele care aleargă repede la rău,
19martorul mincinos, care spune minciuni,
şi cel ce stârneşte certuri între fraţi.
Fereşte-te de preacurvie20Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău
şi nu lepăda învăţătura mamei tale:
21leagă-le necurmat la inimă,
atârnă-le de gât.
22Ele te vor însoţi în mersul tău, te vor păzi în pat
şi îţi vor vorbi la deşteptare!
23Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină,
iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii.
24Ele te vor feri de femeia stricată,
de limba ademenitoare a celei străine.
25N-o pofti în inima ta pentru frumuseţea ei
şi nu te lăsa ademenit de pleoapele ei.
26Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine,
şi femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump.
27Poate cineva să ia foc în sân,
fără să i se aprindă hainele?
28Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinşi,
fără să-i ardă picioarele?
29Tot aşa este şi cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său:
oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.
30Hoţul nu este urgisit când fură
ca să-şi potolească foamea, căci îi este foame;
31şi dacă este prins, trebuie să dea înapoi înşeptit,
să dea chiar tot ce are în casă.
32Dar cel ce preacurveşte cu o femeie este un om fără minte,
singur îşi pierde viaţa cine face aşa.
33Nu va avea decât rană şi ruşine,
şi ocara nu i se va şterge.
34Căci gelozia înfurie pe un bărbat,
şi n-are milă în ziua răzbunării;
35nu se uită la niciun preţ de răscumpărare
şi nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Warnung vor einer Bürgschaft1Mein Sohn, hast du dich für deinen Nächsten verbürgt, für einen Fremden dich durch Handschlag verpflichtet,2bist du durch ein mündliches Versprechen gebunden, gefangen durch die Worte deines Mundes,3so tu doch das, mein Sohn: Rette dich, denn du bist in die Hand deines Nächsten geraten! Darum geh hin, wirf dich vor ihm nieder und bestürme deinen Nächsten.4Gönne deinen Augen keinen Schlaf und deinen Lidern keinen Schlummer!5Rette dich aus seiner Hand wie eine Gazelle und wie ein Vogel aus der Hand des Vogelstellers!Warnung vor Faulheit6Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise:7Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch Herrscher,8bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise.9Wie lange willst du liegen bleiben, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf?10»Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen«:11so holt dich die Armut ein wie ein Läufer, und der Mangel wie ein bewaffneter Mann!Warnung vor Falschheit12Ein Taugenichts, ein nichtswürdiger Mensch ist, wer umhergeht mit trügerischen Reden13und dabei mit seinen Augen blinzelt, mit seinen Füßen Zeichen gibt und mit seinen Fingern deutet.14Verkehrtheit ist in seinem Herzen, er schmiedet Böses; allezeit streut er Zwietracht aus.15Darum wird sein Verderben plötzlich über ihn kommen; augenblicklich wird er zerschmettert werden, unrettbar.16Diese sechs hasst der HERR, und sieben sind seiner Seele ein Gräuel:17stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen,18ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen,19ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht, und einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern.Warnung vor Ehebruch20Bewahre, mein Sohn, das Gebot deines Vaters, und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter!21Binde sie beständig auf dein Herz, schlinge sie um deinen Hals;22wenn du gehst, sollen sie dich geleiten, wenn du dich niederlegst, sollen sie dich behüten, und wenn du aufstehst, so sollen sie zu dir reden!23Denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht; Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens,24um dich zu bewahren vor der bösen Frau, vor der glatten Zunge der Fremden.25Begehre nicht in deinem Herzen nach ihrer Schönheit, und lass dich nicht fangen von ihren Blicken!26Denn um einer hurerischen Frau willen kommt man an den Bettelstab, und die Frau eines anderen gefährdet die kostbare Seele!27Kann jemand Feuer in seinem Gewand tragen, ohne daß seine Kleider in Brand geraten?28Oder kann einer auf glühenden Kohlen schreiten, ohne sich die Füße zu verbrennen?29So ergeht es dem, der zu der Ehefrau seines Nächsten eingeht. Keiner wird ungestraft bleiben, der sie anrührt!30Man verachtet den Dieb nicht, wenn er stiehlt, um sein Leben zu fristen, weil er Hunger hat;31wird er ertappt, so muss er siebenfach bezahlen und alles hergeben, was er im Haus hat;32wer aber mit einer Frau Ehebruch begeht, ist ein herzloser Mensch; er richtet seine eigene Seele zugrunde, wenn er so etwas tut.33Schläge und Schmach werden ihn treffen, und seine Schande ist nicht auszutilgen;34denn die Eifersucht versetzt einen Mann in glühenden Zorn, und am Tag der Rache wird er nicht schonen;35er wird nicht bereit sein, ein Lösegeld anzunehmen, und lässt sich auch durch das größte Geschenk nicht besänftigen.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.