Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare,
şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul. –
2Bogatul şi săracul se întâlnesc:
Domnul i-a făcut şi pe unul şi pe altul.
3Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde,
dar cei proşti merg înainte şi sunt pedepsiţi. –
4Răsplata smereniei, a fricii de Domnul,
este bogăţia, slava şi viaţa. –
5Spini şi curse sunt pe calea omului stricat:
cel ce-şi păzeşte sufletul se depărtează de ele. –
6Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze,
şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. –
7Bogatul stăpâneşte peste cei săraci,
şi cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. –
8Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera,
şi nuiaua nelegiuirii lui este gata. –
9Omul milostiv va fi binecuvântat,
pentru că dă săracului din pâinea lui. –
10Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sfârşi,
neînţelegerile şi ocările vor înceta. –
11Cine iubeşte curăţia inimii
şi are bunăvoinţa pe buze, este prieten cu împăratul. –
12Ochii Domnului păzesc pe cel ce are ştiinţă,
dar înfruntă cuvintele celui stricat. –
13Leneşul zice: „Afară este un leu,
care m-ar putea ucide pe uliţă!” –
14Gura curvelor este o groapă adâncă;
pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. –
15Nebunia este lipită de inima copilului,
dar nuiaua certării o va dezlipi de el. –
16Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia,
va trebui să dea şi el altuia mai bogat şi va duce lipsă. –
17Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor,
şi ia învăţătura mea în inimă. –
18Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău
şi să-ţi fie toate deodată pe buze. –
19Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul,
vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine. –
20N-am aşternut eu oare în scris pentru tine
sfaturi şi cugetări,
21ca să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate,
ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? –
22Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac,
şi nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!
23Căci Domnul le va apăra pricina lor
şi va despuia viaţa celor ce-i despoaie. –
24Nu te împrieteni cu omul mânios
şi nu te însoţi cu omul iute la mânie,
25ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui
şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet. –
26Nu fi printre cei ce pun chezăşii,
printre cei ce dau zălog pentru datorii.
27Căci dacă n-ai cu ce să plăteşti,
pentru ce ai voi să ţi se ia patul de sub tine? –
28Nu muta hotarul cel vechi,
pe care l-au aşezat părinţii tăi. –
29Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi,
nu lângă oamenii de rând.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Der Lohn der Demut – die Rute für den Übermut1Ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum, und Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold.2Reiche und Arme begegnen einander; der HERR hat sie alle gemacht.3Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich, aber die Unverständigen tappen hinein und müssen es büßen.4Der Lohn der Demut und der Furcht des HERRN ist Reichtum, Ehre und Leben.5Dornen und Schlingen sind auf dem Weg des Verkehrten; wer seine Seele bewahren will, bleibe fern davon!6Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird!7Der Reiche herrscht über die Armen, und wer borgt, ist der Knecht des Gläubigers.8Wer Unrecht sät, wird Unheil ernten, und die Rute seines Übermutes wird ein Ende nehmen.9Wer freigebig ist, der wird gesegnet, denn er gibt dem Armen von seinem Brot.10Vertreibe den Spötter, so nimmt der Streit ein Ende, und das Zanken und Schmähen hört auf.11Wer Herzensreinheit liebt und Gnade auf seinen Lippen hat, dessen Freund ist der König.12Die Augen des HERRN behüten die Erkenntnis, aber er bringt die Reden des Betrügers zu Fall.13Der Faule spricht: »Es ist ein Löwe draußen; ich könnte umkommen auf offener Straße!«14Eine tiefe Grube ist der Mund fremder Frauen; wen der HERR strafen will, der fällt hinein.15Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht wird sie ihm austreiben.16Wer einen Armen bedrückt, verhilft ihm zur Bereicherung; wer einem Reichen gibt, verschafft ihm nur Verarmung.Die Worte der Weisen – Unterweisung zu Gottesfurcht17Neige dein Ohr und höre auf die Worte der Weisen, und dein Herz achte auf meine Erkenntnis!18Denn das ist lieblich, wenn du sie in deinem Innern bewahrst, wenn sie allesamt bereitstehen auf deinen Lippen.19Damit du dein Vertrauen auf den HERRN setzt, lehre ich dich heute, ja, dich!20Habe ich dir nicht Vortreffliches geschrieben mit Ratschlägen und Lehren,21um dich die zuverlässigen Worte der Wahrheit wissen zu lassen, damit du die Worte der Wahrheit denen weitergibst, die dich senden?22Beraube den Schwachen nicht, weil er schwach ist, und unterdrücke den Elenden nicht im Tor!23Denn der HERR wird ihre Sache führen und wird denen, die sie berauben, das Leben rauben.24Freunde dich nicht mit einem Zornmütigen an und geh nicht um mit einem Hitzkopf,25damit du dir nicht seinen Wandel angewöhnst und er dir nicht zum Fallstrick deiner Seele wird!26Sei nicht unter denen, die sich mit Handschlag verpflichten, die sich für Schulden verbürgen;27denn wenn du nicht bezahlen kannst, warum soll man dir dein Bett wegnehmen?28Verrücke die uralte Grenze nicht, die deine Väter gemacht haben.29Siehst du jemand tüchtig in seinem Geschäft – bei Königen wird er im Dienst stehen; er wird nicht bei unbedeutenden Leuten dienen.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.