Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa;
dar cine urăşte mustrarea este prost. –
2Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului,
dar Domnul osândeşte pe cel plin de răutate.
3Omul nu se întăreşte prin răutate,
dar rădăcina celor neprihăniţi nu se va clătina. –
4O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face ruşine este ca putregaiul în oasele lui. –5Gândurile celor neprihăniţi nu sunt decât dreptate,
dar sfaturile celor răi nu sunt decât înşelăciune. –
6Cuvintele celor răi sunt nişte curse ca să verse sânge,
dar gura celor fără prihană îi izbăveşte. –
7Cei răi sunt răsturnaţi şi nu mai sunt,
dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare!
8Un om este preţuit după măsura priceperii lui,
dar cel cu inima stricată este dispreţuit. –
9Mai bine să fii într-o stare smerită şi să ai o slugă,
decât să faci pe fudulul şi să n-ai ce mânca. –
10Cel neprihănit se îndură de vite,
dar inima celui rău este fără milă.
11Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pâine,
dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. –
12Cel rău pofteşte prada celor nelegiuiţi,
dar rădăcina celor neprihăniţi rodeşte. –
13În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă,
dar cel neprihănit scapă din bucluc. –
14Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi,
şi fiecare primeşte după lucrul mâinilor lui. –
15Calea nebunului este fără prihană în ochii lui,
dar înţeleptul ascultă sfaturile. –
16Nebunul îndată îşi dă pe faţă mânia,
dar înţeleptul ascunde ocara. –
17Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă,
dar martorul mincinos vorbeşte înşelăciune. –
18Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii,
dar limba înţelepţilor aduce vindecare. –
19Buza care spune adevărul este întărită pe vecie,
dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. –
20Înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul,
dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. –
21Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit,
dar cei răi sunt năpădiţi de rele. –
22Buzele mincinoase sunt urâte Domnului,
dar cei ce lucrează cu adevăr Îi sunt plăcuţi. –
23Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa,
dar inima nebunilor vesteşte nebunia. –
24Mâna celor harnici va stăpâni,
dar mâna leneşă va plăti bir. –
25Neliniştea din inima omului îl doboară,
dar o vorbă bună îl înveseleşte. –
26Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună,
dar calea celor răi îi duce în rătăcire. –
27Leneşul nu-şi frige vânatul,
dar comoara de preţ a unui om este munca. –
28Pe cărarea neprihănirii este viaţa,
şi pe drumul însemnat de ea nu este moarte. –

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Die Wurzel der Gerechten trägt Frucht1Wer Unterweisung liebt, der liebt Erkenntnis, wer aber Zurechtweisung hasst, der ist töricht.2Ein gütiger Mensch erlangt Gunst von dem HERRN, aber einen heimtückischen verurteilt er.3Kein Mensch kann bestehen durch Gottlosigkeit; die Wurzel der Gerechten aber wird nicht wanken.4Eine tugendhafte Frau ist die Krone ihres Mannes, aber eine schändliche ist wie ein Fraß in seinen Gebeinen.5Die Pläne der Gerechten sind richtig, aber die Ratschläge der Gottlosen sind trügerisch.6Die Worte der Gottlosen stiften Blutvergießen an, aber der Mund der Aufrichtigen rettet sie.7Die Gottlosen werden umgestürzt und sind nicht mehr, aber das Haus der Gerechten bleibt stehen!8Nach dem Maß seiner Einsicht wird ein Mann gelobt, wer aber ein verkehrtes Herz hat, wird verachtet.9Besser gering sein und sein eigener Knecht, als groß tun und Mangel an Brot haben!10Der Gerechte erbarmt sich über sein Vieh, das Herz des Gottlosen aber ist grausam.11Wer seinen Acker bebaut, wird reichlich Brot haben; wer aber Nichtigem nachjagt, dem mangelt es an Verstand.12Den Gottlosen gelüstet nach der Beute der Bösen, aber die Wurzel der Gerechten trägt Frucht.13In treulosen Lippen steckt ein böser Fallstrick, ein Gerechter aber entgeht der Bedrängnis.14Von der Frucht seines Mundes wird einer mit Gutem gesättigt, und was ein Mensch mit seinen Händen tut, das wird ihm vergolten.15Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser hört auf guten Rat.16Ein Narr lässt seinen Ärger sofort merken, der Kluge aber steckt die Beleidigung ein.17Wer die Wahrheit sagt, legt ein rechtes Zeugnis ab, ein falscher Zeuge aber verkündet Lügen.18Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert; die Zunge der Weisen aber ist heilsam.19Wahrhaftige Lippen bestehen ewiglich, die Lügenzunge nur einen Augenblick.20Falschheit wohnt im Herzen derer, die Böses schmieden; die aber zum Frieden raten, haben Freude.21Den Gerechten wird kein Übel treffen, aber die Gottlosen werden voll Unglück sein.22Falsche Lippen sind dem HERRN ein Gräuel, wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl.23Ein kluger Mensch verbirgt sein Wissen, aber das Herz der Narren schreit die Torheit heraus.24Die Hand der Fleißigen wird herrschen, eine lässige aber muss Zwangsarbeit verrichten.25Kummer drückt das Herz eines Mannes nieder, aber ein gutes Wort erfreut es.26Der Gerechte zeigt seinem Nächsten den rechten Weg, aber der Weg der Gottlosen führt sie irre.27Der Nachlässige erjagt kein Wild, aber kostbarer Reichtum ist es, wenn ein Mensch fleißig ist.28Auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben, auf ihrem Weg gibt es keinen Tod.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.