Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

O cântare a lui Asaf1Ascultă, poporul meu, învăţăturile mele!
Luaţi aminte la cuvintele gurii mele!
2Îmi deschid gura şi vorbesc în pilde,
vestesc înţelepciunea vremurilor străvechi.
3Ce am auzit, ce ştim,
ce ne-au povestit părinţii noştri,
4nu vom ascunde de copiii lor;
ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,
puterea Lui şi minunile pe care le-a făcut.
5El a pus o mărturie în Iacov,
a dat o Lege în Israel
şi a poruncit părinţilor noştri
să-şi înveţe în ea copiii,
6ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naşte
şi care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor;
7pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu,
să nu uite lucrările lui Dumnezeu,
şi să păzească poruncile Lui.
8Să nu fie, ca părinţii lor,
un neam neascultător şi răzvrătit,
un neam care n-avea o inimă tare
şi al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu!
9Fiii lui Efraim, înarmaţi şi trăgând cu arcul,
au dat dosul în ziua luptei,
10pentru că n-au ţinut legământul lui Dumnezeu
şi n-au voit să umble întocmai după Legea Lui.
11Au dat uitării lucrările Lui,
minunile Lui pe care li le arătase.
12Înaintea părinţilor lor, El făcuse minuni
în ţara Egiptului, în câmpia Ţoan.
13A despărţit marea şi le-a deschis un drum prin ea,
ridicând apele ca un zid.
14I-a călăuzit ziua cu un nor,
şi toată noaptea cu lumina unui foc strălucitor.
15A despicat stânci în pustiu
şi le-a dat să bea ca din nişte valuri cu ape multe.
16A făcut să ţâşnească izvoare din stânci
şi să curgă ape ca nişte râuri.
17Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui,
n-au încetat să se răzvrătească împotriva Celui Preaînalt în pustiu.
18Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor,
cerând mâncare după poftele lor.
19Au vorbit împotriva lui Dumnezeu
şi au zis: „Oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustiu?
20Iată că El a lovit stânca, de au curs ape
şi s-au vărsat şiroaie.
Dar va putea El să dea şi pâine
sau să facă rost de carne poporului Său?”
21Domnul a auzit şi S-a mâniat.
Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov,
şi s-a stârnit împotriva lui Israel mânia Lui,
22pentru că n-au crezut în Dumnezeu,
pentru că n-au avut încredere în ajutorul Lui.
23El a poruncit norilor de sus
şi a deschis porţile cerurilor:
24a plouat peste ei mană de mâncare
şi le-a dat grâu din cer.
25Au mâncat cu toţii pâinea celor mari, şi le-a trimis mâncare să se sature.
26A pus să sufle în ceruri vântul de răsărit
şi a adus, prin puterea Lui, vântul de miazăzi.
27A plouat peste ei carne, ca pulberea,
şi păsări înaripate, cât nisipul mării;
28le-a făcut să cadă în mijlocul taberei lor,
de jur împrejurul locuinţelor lor.
29Ei au mâncat şi s-au săturat din destul:
Dumnezeu le-a dat ce doriseră.
30Dar n-apucaseră să-şi astâmpere bine pofta,
mâncarea le era încă în gură,
31când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor,
a lovit de moarte pe cei mai tari din ei
şi a doborât pe tinerii lui Israel.
32Cu toate acestea, ei n-au încetat să păcătuiască
şi n-au crezut în minunile Lui.
33De aceea, El le-a curmat zilele ca o suflare,
le-a curmat anii printr-un sfârşit năprasnic.
34Când îi lovea de moarte, ei Îl căutau,
se întorceau şi se îndreptau spre Dumnezeu;
35îşi aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor
şi că Dumnezeul atotputernic este izbăvitorul lor.
36Dar Îl înşelau cu gura
şi-L minţeau cu limba.
37Inima nu le era tare faţă de El,
şi nu erau credincioşi legământului Său.
38Totuşi, în îndurarea Lui, El iartă nelegiuirea şi nu nimiceşte;
Îşi opreşte de multe ori mânia
şi nu dă drumul întregii Lui urgii.
39El Şi-a adus deci aminte că ei nu erau decât carne,
o suflare care trece şi nu se mai întoarce.
40De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva Lui în pustiu!
De câte ori L-au mâniat ei în pustietate!
41Da, n-au încetat să ispitească pe Dumnezeu
şi să întărâte pe Sfântul lui Israel.
42Nu şi-au mai adus aminte de puterea Lui,
de ziua când i-a izbăvit de vrăjmaş,
43de minunile pe care le-a făcut în Egipt
şi de semnele Lui minunate din câmpia Ţoan.
44Cum le-a prefăcut râurile în sânge,
şi n-au putut să bea din apele lor.
45Cum a trimis împotriva lor nişte muşte otrăvitoare, care i-au mâncat,
şi broaşte, care i-au nimicit.
46Cum le-a dat holdele pradă omizilor,
rodul muncii lor pradă lăcustelor.
47Cum le-a prăpădit viile, bătându-le cu piatră,
şi smochinii din Egipt, cu grindină.
48Cum le-a lăsat vitele pradă grindinei,
şi turmele pradă focului cerului.
49El Şi-a aruncat împotriva lor mânia Lui aprinsă,
urgia, iuţimea şi necazul:
o droaie de îngeri aducători de nenorociri.
50Cum Şi-a dat drum slobod mâniei,
nu le-a scăpat sufletul de la moarte
şi le-a dat viaţa pradă molimei;
51cum a lovit pe toţi întâii născuţi din Egipt,
pârga puterii în corturile lui Ham.
52Cum a pornit pe poporul Său ca pe nişte oi
şi i-a povăţuit ca pe o turmă în pustiu.
53Cum i-a dus fără nicio grijă,
ca să nu le fie frică,
iar marea a acoperit pe vrăjmaşii lor.
54Cum i-a adus spre hotarul Lui cel sfânt,
spre muntele acesta pe care dreapta Lui l-a câştigat.
55Cum a izgonit neamurile dinaintea lor,
le-a împărţit ţara în părţi de moştenire
şi a pus seminţiile lui Israel să locuiască în corturile lor.
56Dar ei au ispitit pe Dumnezeul
preaînalt, s-au răzvrătit împotriva Lui
şi n-au ţinut poruncile Lui.
57Ci s-au depărtat şi au fost necredincioşi ca şi părinţii lor,
s-au abătut la o parte ca un arc înşelător,
58L-au supărat prin înălţimile lor
şi I-au stârnit gelozia cu idolii lor.
59Dumnezeu a auzit şi S-a mâniat,
şi a urgisit rău de tot pe Israel.
60A părăsit Locuinţa Lui din Silo,
Cortul în care locuia între oameni.
61Şi-a dat slava pradă robiei,
şi măreţia Lui în mâinile vrăjmaşului.
62A dat pradă sabiei pe poporul Lui
şi S-a mâniat pe moştenirea Lui.
63Pe tinerii lui i-a ars focul,
şi fecioarele lui n-au mai fost sărbătorite cu cântări de nuntă.
64Preoţii săi au căzut ucişi de sabie,
şi văduvele lui nu s-au bocit.
65Atunci Domnul S-a trezit, ca unul care a dormit,
ca un viteaz îmbărbătat de vin,
66şi a lovit pe potrivnicii Lui care fugeau,
acoperindu-i cu veşnică ocară.
67Însă a lepădat cortul lui Iosif
şi n-a ales seminţia lui Efraim;
68ci a ales seminţia lui Iuda,
muntele Sionului, pe care-l iubeşte.
69Şi-a zidit Sfântul Locaş ca cerurile de înalt
şi tare ca pământul pe care l-a întemeiat pe veci.
70A ales pe robul Său David
şi l-a luat de la staulele de oi.
71L-a luat dinapoia oilor care alăptau,
ca să pască pe poporul Său, Iacov, şi pe moştenirea Sa, Israel.
72Şi David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită
şi i-a povăţuit cu mâini pricepute.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Psalm 781Ein Maskil; von Asaph. Höre, mein Volk, meine Lehre; neigt eure Ohren zu den Reden meines Mundes!2Ich will meinen Mund zu einer Gleichnisrede öffnen, will Rätsel vortragen aus alter Zeit.3Was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben,4das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des HERRN erzählen dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat.5Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel; und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkünden,6damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten;7damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergäßen und seine Gebote befolgten8und nicht würden wie ihre Väter, ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das kein festes Herz hatte, und dessen Geist nicht treu war gegen Gott.9Die Söhne Ephraims [waren wie] gerüstete Bogenschützen, die sich umwenden am Tag der Schlacht.10Sie bewahrten den Bund Gottes nicht und weigerten sich, nach seinem Gesetz zu wandeln.11Und sie vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er sie hatte sehen lassen.12Vor ihren Vätern hatte er Wunder getan im Land Ägypten, im Gebiet von Zoan.13Er spaltete das Meer und führte sie hindurch und türmte die Wasser auf wie einen Damm.14Er leitete sie bei Tag mit einer Wolke und mit dem Licht eines Feuers durch die ganze Nacht.15Er spaltete Felsen in der Wüste und tränkte sie wie mit großen Fluten;16er ließ Bäche aus dem Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen.17Dennoch fuhren sie fort, gegen ihn zu sündigen und den Höchsten zu erzürnen in der Wüste.18Und sie versuchten Gott in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten für ihr Gelüste.19Und sie redeten gegen Gott und sprachen: »Kann Gott uns wohl einen Tisch bereiten in der Wüste?20Siehe, er hat den Felsen geschlagen, daß Wasser flossen und Bäche sich ergossen. Kann er aber auch Brot geben? Wird er seinem Volk Fleisch verschaffen?«21Darum, als der HERR das hörte, da wurde er zornig, und Feuer entbrannte gegen Jakob, ja, Zorn stieg auf über Israel,22weil sie Gott nicht glaubten und nicht auf seine Rettung vertrauten.23Und doch hatte er den Wolken droben geboten und die Türen des Himmels geöffnet;24und hatte Manna auf sie regnen lassen zum Essen und ihnen Himmelskorn gegeben.25Der Mensch aß das Brot der Starken; er sandte ihnen Speise, bis sie satt waren.26Er ließ den Ostwind am Himmel hinfahren und führte durch seine Kraft den Südwind herbei;27er ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und Geflügel wie Sand am Meer,28und ließ sie mitten in ihr Lager fallen, rings um ihre Wohnung her.29Da aßen sie und wurden völlig satt; er gewährte ihnen, wonach sie gelüstet hatten.30Sie hätten ihre Begierde noch nicht gestillt, und ihre Speise war noch in ihrem Mund,31da erhob sich der Zorn Gottes gegen sie; und er tötete die Vornehmsten unter ihnen, und die Jungmannschaft Israels streckte er nieder.32Trotz alledem sündigten sie weiter und glaubten nicht an seine Wunder.33Darum ließ er ihre Tage wie einen Hauch vergehen und ihre Jahre in Schrecken.34Wenn er sie schlug, so fragten sie nach ihm und kehrten wieder um und suchten Gott;35und sie gedachten daran, daß Gott ihr Fels ist, und Gott, der Höchste, ihr Erlöser.36Aber sie heuchelten vor ihm mit ihrem Mund und logen mit ihren Zungen;37denn ihr Herz war nicht aufrichtig gegen ihn, und sie hielten nicht treu an seinem Bund fest.38Er aber war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht; und oftmals wandte er seinen Zorn ab und erweckte nicht seinen ganzen Grimm;39denn er dachte daran, daß sie Fleisch sind, ein Hauch, der dahinfährt und nicht wiederkehrt.40Wie oft lehnten sie sich gegen ihn auf in der Wüste und betrübten ihn in der Einöde!41Und sie versuchten Gott immer wieder und bekümmerten den Heiligen Israels.42Sie gedachten nicht an seine Hand, an den Tag, als er sie von dem Feind erlöste;43als er seine Zeichen tat in Ägypten und seine Wunder im Gebiet von Zoan;44als er ihre Ströme in Blut verwandelte und ihre Bäche, so daß man nicht trinken konnte;45als er Ungeziefer unter sie sandte, das sie fraß, und Frösche, die sie verderbten;46als er dem Vertilger ihren Ertrag gab und der Heuschrecke die Frucht ihrer Arbeit;47als er ihre Weinstöcke mit Hagel schlug und ihre Maulbeerbäume durch eine verheerende Wasserflut,48und ihr Vieh dem Hagel preisgab und ihre Herden den Blitzen;49als er gegen sie die Glut seines Zornes entsandte, Wut und Grimm und Drangsal, eine ausgesandte Schar verderbenbringender Engel;50als er seinem Zorn den Lauf ließ, ihre Seele nicht vor dem Tod bewahrte, sondern ihr Leben der Pest preisgab;51als er alle Erstgeburt in Ägypten schlug, die Erstlinge der Kraft in den Zelten Hams.52Und er ließ sein Volk ausziehen wie Schafe und leitete sie wie eine Herde in der Wüste53und führte sie sicher, daß sie sich nicht fürchteten; ihre Feinde aber bedeckte das Meer.54Und er brachte sie in sein heiliges Land, zu diesem Berg, den seine Rechte erworben hat.55Und er vertrieb die Heiden vor ihnen her und teilte ihnen das Erbe aus mit der Messschnur und ließ in ihren Zelten die Stämme Israels wohnen.56Aber sie versuchten Gott, den Höchsten, und waren widerspenstig gegen ihn und bewahrten seine Zeugnisse nicht,57sondern sie wichen zurück und fielen ab wie ihre Väter; sie gingen fehl wie ein trügerischer Bogen.58Und sie reizten ihn zum Zorn durch ihre Höhen und zur Eifersucht durch ihre Götzenbilder.59Gott hörte es und geriet in Zorn, und er verabscheute Israel sehr.60Und er verließ seine Wohnung in Silo, das Zelt, das er unter den Menschen aufgeschlagen hatte;61und er gab seine Macht in Gefangenschaft und seine Herrlichkeit in Feindeshand.62Er überlieferte sein Volk dem Schwert und war zornig über sein Erbe.63Seine jungen Männer verzehrte das Feuer, und seine Jungfrauen mussten ohne Brautlied bleiben.64Seine Priester fielen durchs Schwert, und seine Witwen konnten keine Totenklage halten.65Da erwachte der Herr wie ein Schlafender, wie ein Held, der aufjauchzt vom Wein.66Und er schlug seine Feinde in die Flucht, ewige Schande fügte er ihnen zu.67Und er verwarf das Zelt Josephs und erwählte nicht den Stamm Ephraim,68sondern er erwählte den Stamm Juda, den Berg Zion, den er liebt.69Und er baute sein Heiligtum gleich Himmelshöhen, gleich der Erde, die er auf ewig gegründet hat.70Und er erwählte seinen Knecht David und nahm ihn von den Schafhürden weg.71Als er den tragenden Schafen nachging, holte Er ihn, daß er Jakob weiden sollte, sein Volk, und Israel, sein Erbe.72Und er weidete sie mit aller Treue seines Herzens und leitete sie mit weiser Hand.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.