Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Către mai marele cântăreţilor – După Iedutun – Un psalm al lui Asaf1Strig cu glasul meu către Dumnezeu,
strig cu glasul meu către Dumnezeu, şi El mă va asculta.
2În ziua necazului meu, caut pe Domnul;
noaptea, mâinile îmi stau întinse fără curmare;
sufletul meu nu vrea nicio mângâiere.
3Mi-aduc aminte de Dumnezeu şi gem;
mă gândesc adânc în mine şi mi se mâhneşte duhul. – (Oprire)
4Tu îmi ţii pleoapele deschise;
şi, de mult ce mă frământ, nu pot vorbi.
5Mă gândesc la zilele de demult,
la anii de odinioară.
6Mă gândesc la cântările mele noaptea,
cuget adânc înăuntrul inimii mele,
îmi cade duhul pe gânduri şi zic:
7„Va lepăda Domnul pentru totdeauna?
Şi nu va mai fi El binevoitor?
8S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S-a dus făgăduinţa Lui pentru totdeauna?
9A uitat Dumnezeu să aibă milă?
Şi-a tras El, în mânia Lui, înapoi îndurarea?” – (Oprire)
10Atunci îmi zic: „Ceea ce mă face să sufăr
este că dreapta Celui Preaînalt nu mai este aceeaşi”…
11Dar tot voi lăuda lucrările Domnului,
căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară;
12da, mă voi gândi la toate lucrările Tale
şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale.
13Dumnezeule, căile Tale sunt sfinte!
Care dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru?
14Tu eşti Dumnezeul care faci minuni;
Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare.
15Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit pe poporul Tău,
pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif. (Oprire)
16Când Te-au văzut apele, Dumnezeule,
când Te-au văzut apele, s-au cutremurat,
şi adâncurile s-au mişcat.
17Norii au turnat apă cu găleata,
tunetul a răsunat în nori,
şi săgeţile Tale au zburat în toate părţile.
18Tunetul Tău a izbucnit în vârtej de vânt,
fulgerele au luminat lumea,
pământul s-a mişcat şi s-a cutremurat.
19Ţi-ai croit un drum prin mare, o cărare prin apele cele mari,
şi nu Ţi s-au mai cunoscut urmele.
20Ai povăţuit pe poporul Tău ca pe o turmă,
prin mâna lui Moise şi Aaron.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Psalm 771Dem Vorsänger. Für Jeduthun. Ein Psalm Asaphs.2Ich rufe zu Gott und will schreien; zu Gott rufe ich, und er wolle auf mich hören!3Zur Zeit meiner Not suche ich den Herrn; meine Hand ist bei Nacht ausgestreckt und ermüdet nicht, meine Seele will sich nicht trösten lassen.4Denke ich an Gott, so muss ich seufzen, sinne ich nach, so ermattet mein Geist. (Sela.)5Du hältst meine Augenlider offen; ich werfe mich hin und her und kann nicht reden.6Ich gedenke an die alte Zeit, an die Jahre der Urzeit;7ich gedenke an mein Saitenspiel in der Nacht, ich sinne in meinem Herzen nach, und es forscht mein Geist:8Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein?9Ist’s denn ganz und gar aus mit seiner Gnade, und ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter?10Hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein, und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen? (Sela.)11Und ich sage: Ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat.12Ich will gedenken an die Taten des HERRN; ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit,13und ich sinne nach über alle deine Werke und erwäge deine großen Taten:14O Gott, dein Weg ist heilig! Wer ist ein so großer Gott wie du, o Gott?15Du bist der Gott, der Wunder tut; du hast deine Macht erwiesen an den Völkern!16Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Kinder Jakobs und Josephs. (Sela.)17Als dich, o Gott, die Wasser sahen, als dich die Wasser sahen, da brausten sie, ja, das Meer wurde aufgeregt;18die Wolken gossen Wasser aus, es donnerte im Gewölk, und deine Pfeile fuhren daher;19deine Donnerstimme erschallte im Wirbelwind, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde erbebte und zitterte.20Dein Weg führte durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten, und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen.21Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.