Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1Elihu a luat din nou cuvântul şi a zis:
2„Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele mele!
Luaţi aminte la mine, pricepuţilor!
3Căci urechea deosebeşte cuvintele,
cum gustă cerul gurii bucatele.
4Să alegem ce este drept,
să vedem între noi ce este bun.
5Iov a zis: „Sunt nevinovat
şi Dumnezeu nu vrea să-mi dea dreptate;
6am dreptate şi trec drept mincinos;
rana mea este jalnică, şi sunt fără păcat.”
7Este vreun om ca Iov,
care să bea batjocura ca apa,
8care să umble în tovărăşia celor ce fac rău,
care să meargă mână în mână cu cei nelegiuiţi?
9Căci el a zis: „Nu-i foloseşte nimic omului
să-şi pună plăcerea în Dumnezeu.”
10Ascultaţi-mă dar, oameni pricepuţi!
Departe de Dumnezeu nedreptatea,
departe de Cel Atotputernic fărădelegea!
11El dă omului după faptele lui,
răsplăteşte fiecăruia după căile lui.
12Nu, negreşit, Dumnezeu nu săvârşeşte fărădelegea;
Cel Atotputernic nu calcă dreptatea.
13Cine L-a însărcinat să cârmuiască pământul?
Cine I-a dat lumea în grija Lui?
14Dacă nu S-ar gândi decât la El,
dacă Şi-ar lua înapoi duhul şi suflarea,
15tot ce este carne ar pieri deodată,
şi omul s-ar întoarce în ţărână.
16Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta,
ia aminte la glasul cuvintelor mele!
17Oare ar putea să domnească un vrăjmaş al dreptăţii?
Şi vei osândi tu pe Cel drept, pe Cel puternic,
18care strigă către împăraţi: „Netrebnicilor!”
Şi către domnitori: „Nelegiuiţilor!”
19Care nu caută la faţa celor mari
şi nu face deosebire între bogat şi sărac,
pentru că toţi sunt lucrarea mâinilor Lui?
20Într-o clipă, ei îşi pierd viaţa.
La miezul nopţii, un popor se clatină şi piere. Cel puternic piere,
fără amestecul mâinii vreunui om.
21Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor,
priveşte paşii fiecăruia.
22Nu este nici întuneric, nici umbră a morţii, unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.
23Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme,
ca să tragă pe un om la judecată înaintea Lui.
24El zdrobeşte pe cei mari fără cercetare
şi pune pe alţii în locul lor.
25Căci El cunoaşte faptele lor:
noaptea îi răstoarnă, sunt zdrobiţi.
26Îi loveşte ca pe nişte nelegiuiţi,
în faţa tuturor.
27Abătându-se de la El
şi părăsind toate căile Lui,
28ei au făcut să se înalţe la Dumnezeu strigătul săracului.
I-au îndreptat luarea aminte la strigătul celui nenorocit.
29Dacă dă El pace, cine poate s-o tulbure?
Dacă Îşi ascunde El Faţa, cine poate să-L vadă?
La fel Se poartă fie cu un popor, fie cu un om,
30pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpânească
şi să nu mai fie o cursă pentru popor.
31Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu:
„Am fost pedepsit, nu voi mai păcătui;
32arată-mi ce nu văd;
dacă am făcut nedreptăţi, nu voi mai face”?
33Oare după părerea ta va face Dumnezeu dreptate?
Tu lepezi, tu alegi, şi nu eu.
Spune dar ce ştii!
34Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea,
înţeleptul care m-ascultă va gândi ca mine:
35„Iov vorbeşte fără pricepere,
şi cuvântările lui sunt lipsite de judecată.
36Să fie încercat dar mai departe,
fiindcă răspunde ca cei răi!
37Căci adaugă la greşelile lui păcate noi;
bate din palme în mijlocul nostru,
îşi înmulţeşte cuvintele împotriva lui Dumnezeu.”

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România