Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Împăraţii biruiţi1Iată împăraţii pe care i-au bătut copiii lui Israel şi a căror ţară au luat-o în stăpânire de cealaltă parte a Iordanului, spre răsăritul soarelui, de la pârâul Arnon până la muntele Hermonului, cu toată câmpia de la răsărit:
2pe Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon. Stăpânirea lui se întindea de la Aroer, care este pe malul pârâului Arnon, şi, de la mijlocul pârâului, peste jumătate din Galaad, până la pârâul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon;
3de la câmpie până la Marea Chineret la răsărit şi până la marea câmpiei, care este Marea Sărată, la răsărit, spre Bet-Ieşimot; şi de la miazăzi, sub poalele muntelui Pisga.
4Pe Og, împăratul Basanului, singura rămăşiţă a refaimiţilor, care locuiau la Aştarot şi la Edrei.
5Stăpânirea lui se întindea peste muntele Hermonului, peste Salca, peste tot Basanul, până la hotarul gheşuriţilor şi maacatiţilor, şi peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hesbonului.
6Moise, robul Domnului, şi copiii lui Israel i-au bătut; şi Moise, robul Domnului, le-a dat ţara lor în stăpânirea rubeniţilor, gadiţilor şi la jumătate din seminţia lui Manase.Împăraţii biruiţi dincoace de Iordan7Iată împăraţii pe care i-au bătut Iosua şi copiii lui Israel dincoace de Iordan, la apus, de la Baal-Gad în valea Libanului până la muntele cel pleşuv, care se înalţă spre Seir. Iosua a dat ţara lor în stăpânire seminţiilor lui Israel, fiecăreia i-a dat partea ei,
8pe munte, în vale, în câmpie, pe costişe, în pustiu şi în partea de miazăzi, ţara hetiţilor, amoriţilor, canaaniţilor, fereziţilor, heviţilor şi iebusiţilor.
9Împăratul Ierihonului, unul; împăratul din Ai, lângă Betel, unul;
10împăratul Ierusalimului, unul; împăratul Hebronului, unul;
11împăratul Iarmutului, unul; împăratul din Lachis, unul;
12împăratul Eglonului, unul; împăratul Ghezerului, unul;
13împăratul Debirului, unul; împăratul Ghederului, unul;
14împăratul din Horma, unul; împăratul Aradului, unul;
15împăratul Libnei, unul; împăratul Adulamului, unul;
16împăratul din Macheda, unul; împăratul Betelului, unul;
17împăratul Tapuahului, unul; împăratul Heferului, unul;
18împăratul Afecului, unul; împăratul Laşaronului, unul;
19împăratul Madonului, unul; împăratul Haţorului, unul;
20împăratul Şimron-Meronului, unul; împăratul Acşafului, unul;
21împăratul Taanacului, unul; împăratul din Meghido, unul;
22împăratul din Chedeş, unul; împăratul Iocneamului, la Carmel, unul;
23împăratul Dorului, pe înălţimile Dorului, unul; împăratul Goiimului, lângă Ghilgal, unul;
24împăratul din Tirţa, unul. Peste tot treizeci şi unu de împăraţi.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România