Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Urmaşii lui Adam prin Set până la Noe1Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.
2I-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de „om”, în ziua când au fost făcuţi.3La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Set.
4După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
5Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.6La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.
7După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani şi a născut fii şi fiice.
8Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.9La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.
10După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani şi a născut fii şi fiice.
11Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.12La vârsta de şaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.
13După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
14Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.15La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.
16După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
17Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.18La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.
19După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
20Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit.21La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.
22După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
23Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.
24Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.25La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.
26După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice.
27Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şaizeci şi nouă de ani; apoi a murit.28La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.
29El i-a pus numele Noe {Adică: mângâiere}, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul.”
30După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice.
31Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit.
32Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Die Nachkommen Adams von Seth bis Noah1Dies ist das Buch der Geschichte von Adam: An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich;2als Mann und Frau schuf er sie; und er segnete sie und gab ihnen den Namen »Mensch«, an dem Tag, als er sie schuf.3Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth.4Und die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre, und er zeugte Söhne und Töchter.5Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre, und er starb.6Und Seth lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enosch;7und Seth lebte, nachdem er den Enosch gezeugt hatte, [noch] 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;8und die ganze Lebenszeit Seths betrug 912 Jahre, und er starb.9Und Enosch lebte 90 Jahre, da zeugte er den Kenan;10und Enosch lebte, nachdem er den Kenan gezeugt hatte, [noch] 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;11und die ganze Lebenszeit Enoschs betrug 905 Jahre, und er starb.12Und Kenan lebte 70 Jahre, da zeugte er den Mahalaleel;13und Kenan lebte, nachdem er den Mahalaleel gezeugt hatte, [noch] 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;14und die ganze Lebenszeit Kenans betrug 910 Jahre, und er starb.15Und Mahalaleel lebte 65 Jahre, da zeugte er den Jared;16und Mahalaleel lebte, nachdem er den Jared gezeugt hatte, [noch] 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;17und die ganze Lebenszeit Mahalaleels betrug 895 Jahre, und er starb.18Und Jared lebte 162 Jahre, da zeugte er den Henoch;19und Jared lebte, nachdem er den Henoch gezeugt hatte, [noch] 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;20und die ganze Lebenszeit Jareds betrug 962 Jahre, und er starb.21Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methusalah;22und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methusalah gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter;23und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre.24Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen.25Und Methusalah lebte 187 Jahre, da zeugte er den Lamech;26und Methusalah lebte, nachdem er den Lamech gezeugt hatte, [noch] 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;27und die ganze Lebenszeit Methusalahs betrug 969 Jahre, und er starb.28Und Lamech lebte 182 Jahre, da zeugte er einen Sohn;29und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach: Der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt, den der HERR verflucht hat!30Und Lamech lebte, nachdem er den Noah gezeugt hatte, [noch] 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;31und die ganze Lebenszeit Lamechs betrug 777 Jahre, und er starb.32Und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.