Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?

Biblia

VDCC

Urmaşii lui Adam prin Set până la Noe1Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.
2I-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de „om”, în ziua când au fost făcuţi.3La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Set.
4După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
5Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.6La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.
7După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani şi a născut fii şi fiice.
8Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.9La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.
10După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani şi a născut fii şi fiice.
11Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.12La vârsta de şaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.
13După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
14Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.15La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.
16După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
17Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.18La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.
19După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
20Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit.21La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.
22După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
23Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.
24Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.25La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.
26După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice.
27Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şaizeci şi nouă de ani; apoi a murit.28La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.
29El i-a pus numele Noe {Adică: mângâiere}, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul.”
30După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice.
31Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit.
32Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România