Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi1Iacov a chemat pe fiii săi şi a zis: „Strângeţi-vă şi vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni.
2Strângeţi-vă şi ascultaţi, fii ai lui Iacov!
Ascultaţi pe tatăl vostru, Israel!
3Ruben, tu, întâiul meu născut,
puterea mea şi pârga tăriei mele,
întâiul în vrednicie şi întâiul în putere,
4năvalnic ca apele – tu nu vei mai avea întâietatea!
Căci te-ai suit în patul tatălui tău,
mi-ai spurcat patul, suindu-te în el.
5Simeon şi Levi sunt fraţi;
săbiile lor sunt nişte unelte de silnicie.
6Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor,
nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor! Căci, în mânia lor, au ucis oameni,
şi, în răutatea lor, au tăiat vinele taurilor.
7Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată,
şi furia lor, căci a fost prea sălbatică!
Îi voi împărţi în Iacov
şi-i voi risipi în Israel.
8Iudo, tu vei primi laudele fraţilor tăi;
mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmaşii tăi.
Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta.
9Iuda este un pui de leu.
Tu te-ai întors de la măcel, fiule!
Iuda îşi pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu,
ca o leoaică: cine-l va scula?
10Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda,
nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui,
până va veni Şilo {Adică: Mesia},
şi de El vor asculta popoarele.
11El îşi leagă măgarul de viţă
şi, de cel mai bun butuc de viţă, mânzul măgăriţei lui;
îşi spală haina în vin,
şi mantaua în sângele strugurilor.
12Are ochii roşii de vin
şi dinţii albi de lapte.
13Zabulon va locui pe ţărmul mărilor,
lângă limanul corăbiilor,
şi hotarul lui se va întinde înspre Sidon.
14Isahar este un măgar osos
care se culcă în grajduri.
15Vede că locul unde se odihneşte este plăcut
şi că ţinutul lui este măreţ;
îşi pleacă umărul sub povară
şi se supune birului.
16Dan va judeca pe poporul său,
ca una din seminţiile lui Israel.
17Dan va fi un şarpe pe drum,
o năpârcă pe cărare,
muşcând călcâiele calului,
făcând să cadă călăreţul pe spate.
18În ajutorul Tău nădăjduiesc, Doamne!
19Peste Gad vor da iureş cete înarmate,
dar şi el va da iureş peste ele şi le va urmări.
20Aşer dă o hrană minunată;
el va da bucate alese împăraţilor.
21Neftali este o cerboaică slobodă:
rosteşte cuvinte frumoase.
22Iosif este vlăstarul unui pom roditor,
vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor;
ramurile lui se înalţă deasupra zidului.
23Arcaşii l-au aţâţat, au aruncat săgeţi
şi l-au urmărit cu ura lor.
24Dar arcul lui a rămas tare,
şi mâinile lui au fost întărite
de mâinile Puternicului lui Iacov:
şi a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel.
25Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta;
aceasta este lucrarea Celui Atotputernic, care te va binecuvânta
cu binecuvântările cerurilor de sus,
cu binecuvântările apelor de jos,
cu binecuvântările ţâţelor şi ale pântecelui mamei.
26Binecuvântările tatălui tău
întrec binecuvântările părinţilor mei şi se înalţă
până în creştetul dealurilor veşnice:
ele să vină peste capul lui Iosif,
peste creştetul capului domnului fraţilor săi!
27Beniamin este un lup care sfâşie;
dimineaţa mănâncă prada,
iar seara împarte prada răpită.”
28Aceştia sunt toţi cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită.
Moartea lui Iacov29Apoi le-a dat porunca următoare: „Eu am să fiu adăugat la poporul meu; deci să mă îngropaţi împreună cu părinţii mei, în peştera care este în ogorul hetitului Efron,
30în peştera din ogorul Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, în ţara Canaan. Acesta este ogorul pe care l-a cumpărat Avraam de la hetitul Efron, ca moşie de înmormântare.
31Acolo au îngropat pe Avraam şi pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat pe Isaac şi pe Rebeca, nevasta lui; şi acolo am îngropat eu pe Lea.
32Ogorul şi peştera care se află acolo au fost cumpărate de la fiii lui Het.”
33Când a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi, şi-a tras picioarele în pat, şi-a dat duhul şi a fost adăugat la poporul său.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Prophetische Segensworte für Jakobs Söhne1Und Jakob rief seine Söhne zu sich und sprach: Kommt zusammen, damit ich euch verkünde, was euch in künftigen Tagen begegnen wird!2Versammelt euch und horcht auf, ihr Söhne Jakobs, hört auf Israel, euren Vater!3Ruben: du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft.4Du warst wie brodelndes Wasser, du sollst nicht den Vorzug haben! Denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen, du hast es dort entweiht; er stieg auf mein Lager!5Simeon und Levi sind Brüder, Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter!6Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat, und meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung! Denn sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür.7Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig, und ihr Grimm, weil er so hart ist! Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel.8Dich, Juda, werden deine Brüder preisen! Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein; vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen.9Juda ist ein junger Löwe; mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor! Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin; wer darf ihn aufwecken?10Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt, und ihm werden die Völker gehorsam sein.11Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe; er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut;12seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch.13Sebulon wird an der Küste des Meeres wohnen, am Anlegeplatz der Schiffe, und er lehnt sich an Zidon an.14Issaschar ist ein knochiger Esel, der zwischen den Hürden liegt;15und weil er sieht, daß die Ruhe gut und das Land lieblich ist, so neigt er seine Schultern zum Tragen und wird ein fronpflichtiger Knecht.16Dan wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels.17Dan wird eine Schlange am Weg sein, eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Fersen beißt, so daß der Reiter rückwärts stürzt.18– O HERR, ich warte auf dein Heil!19Den Gad drängt eine Schar; aber er drängt sie zurück.20Von Asser: Fettes ist sein Brot; und er gibt königliche Leckerbissen.21Naphtali ist eine losgelassene Hirschkuh; er kann schöne Worte machen.22Joseph ist ein junger Fruchtbaum, ein junger Fruchtbaum an der Quelle; seine Zweige klettern über die Mauer hinaus.23Zwar reizen ihn die Bogenschützen und beschießen und bekämpfen ihn;24aber sein Bogen bleibt unerschütterlich, und gelenkig sind die Arme seiner Hände, von den Händen des Mächtigen Jakobs, vom Namen des Hirten, des Felsens Israels,25von dem Gott deines Vaters – er wird dir beistehen; von dem Allmächtigen – er wird dich segnen mit Segnungen vom Himmel herab, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt, mit Segnungen der Brüste und des Mutterschoßes!26Die Segnungen deines Vaters übertreffen die Segnungen meiner Voreltern, sie reichen bis an die Köstlichkeit der ewigen Hügel. Sie sollen auf das Haupt Josephs kommen, auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern!27Benjamin ist ein reißender Wolf; am Morgen verzehrt er Raub, und bis zum Abend verteilt er Beute.28Diese alle sind die zwölf Stämme Israels; und das ist es, was ihr Vater zu ihnen geredet und womit er sie gesegnet hat; und zwar segnete er jeden mit einem besonderen Segen.Jakobs Tod29Und er gebot ihnen und sprach zu ihnen: Ich werde zu meinem Volk versammelt werden; begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons, des Hetiters,30in der Höhle Machpelah, Mamre gegenüber, im Land Kanaan, wo Abraham den Acker als Erbbegräbnis gekauft hat von Ephron, dem Hetiter.31Dort hat man Abraham und seine Frau Sarah begraben, ebenso Isaak und seine Frau Rebekka, und dort habe ich auch Lea begraben;32der Acker und seine Höhle wurde den Hetitern abgekauft.33Als aber Jakob seine Befehle an seine Söhne vollendet hatte, zog er seine Füße aufs Bett zurück, verschied und wurde zu seinem Volk versammelt.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.