Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Esau se aşează în Seir1Iată spiţa neamului lui Esau, adică Edom.
2Esau şi-a luat neveste dintre fetele Canaanului pe: Ada, fata hetitului Elon, pe Oholibama, fata Anei, fata hevitului Ţibeon,
3şi pe Basmat, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. –
4Ada a născut lui Esau pe Elifaz; Basmat a născut pe Reuel;
5şi Oholibama a născut pe Ieuş, Iaelam şi Core. Aceştia sunt fiii lui Esau, care i s-au născut în ţara Canaan. –6Esau şi-a luat nevestele, fiii şi fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele şi toată averea pe care şi-o agonisise în ţara Canaan şi s-a dus într-o altă ţară, departe de fratele său Iacov.
7Căci bogăţiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună, şi ţinutul în care locuiau ca străini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor.
8Esau s-a aşezat pe muntele Seir. Esau înseamnă Edom.Urmaşii lui Esau9Iată spiţa neamului lui Esau, tatăl edomiţilor, pe muntele Seir.
10Iată numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. –
11Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo, Gaetam şi Chenaz.
12Şi Timna era ţiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; ea a născut lui Elifaz pe Amalec. Aceştia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau.
13Iată fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza. Aceştia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. –
14Iată fiii Oholibamei, fata Anei, fata lui Ţibeon, nevasta lui Esau: ea a născut lui Esau pe Ieuş, Iaelam şi Core.
15Iată căpeteniile seminţiilor ieşite din fiii lui Esau. – Iată fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz,
16căpetenia Core, căpetenia Gaetam, căpetenia Amalec. Aceştia sunt căpeteniile ieşite din Elifaz, în ţara Edom. Aceştia sunt fiii Adei. –
17Iată fiii lui Reuel, fiul lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Şama, căpetenia Miza. Aceştia sunt căpeteniile ieşite din Reuel, în ţara Edom. Aceştia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau.
18Iată fiii Oholibamei, nevasta lui Esau: căpetenia Ieuş, căpetenia Iaelam, căpetenia Core. Aceştia sunt căpeteniile ieşite din Oholibama, fata Anei, nevasta lui Esau.
19Aceştia sunt fiii lui Esau şi aceştia sunt căpeteniile seminţiilor lor. Esau înseamnă Edom.Urmaşii lui Seir20Iată fiii lui Seir, horitul, vechii locuitori ai ţării: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana,
21Dişon, Eţer şi Dişan. Aceştia sunt căpeteniile horiţilor, fiii lui Seir, în ţara Edom. –
22Fiii lui Lotan au fost: Hori şi Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna.
23Iată fiii lui Şobal: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam. –
24Iată fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. Ana acesta a găsit izvoarele calde în pustiu, când păştea măgarii tatălui său Ţibeon.
25Iată fiii lui Ana: Dişon şi Oholibama, fata lui Ana. –
26Iată fiii lui Dişon: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran. –
27Iată fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Acan. –
28Iată fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.
29Iată căpeteniile horiţilor: căpetenia Lotan, căpetenia Şobal, căpetenia Ţibeon, căpetenia Ana,
30căpetenia Dişon, căpetenia Eţer, căpetenia Dişan. Aceştia sunt căpeteniile horiţilor, căpeteniile pe care le-au avut în ţara lui Seir.Împăraţii Edomului31Iată împăraţii care au împărăţit în ţara Edom, înainte de a împărăţi un împărat peste copiii lui Israel. –
32Bela, fiul lui Beor, a împărăţit peste Edom; şi numele cetăţii lui era Dinhaba. –
33Bela a murit; şi în locul lui a împărăţit Iobab, fiul lui Zerah din Boţra. –
34Iobab a murit; şi în locul lui a împărăţit Huşam, din ţara temaniţilor. –
35Huşam a murit; şi în locul lui a împărăţit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit.
36Hadad a murit; şi în locul lui a împărăţit Samla din Masreca.
37Samla a murit; şi în locul lui a împărăţit Saul din Rehobot pe Râu.
38Saul a murit; şi în locul lui a împărăţit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
39Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit; şi în locul lui a împărăţit Hadar. Numele cetăţii lui era Pau; şi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab.
40Iată numele căpeteniilor ieşite din Esau, după seminţiile lor, după ţinuturile lor şi după numele lor: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,
41căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
42căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
43căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Aceştia sunt căpeteniile lui Edom, după locuinţele lor, în ţara pe care o aveau. Acesta este Esau, tatăl edomiţilor.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Die Nachkommen Esaus1Dies ist die Geschichte Esaus, das ist Edom.2Esau nahm seine Frauen von den Töchtern Kanaans: Ada, die Tochter Elons, des Hetiters, und Oholibama, die Tochter der Ana, der Tochter Zibeons, des Hewiters;3dazu Basmath, die Tochter Ismaels, Nebajoths Schwester.4Und Ada gebar dem Esau den Eliphas. Aber Basmath gebar den Reguel.5Oholibama gebar Jehusch und Jaelam und Korah. Das sind die Söhne Esaus, die ihm im Land Kanaan geboren wurden.6Und Esau nahm seine Frauen und seine Söhne und seine Töchter und alle Seelen seines Hauses, auch seine Habe und all sein Vieh und alle Güter, die er im Land Kanaan erworben hatte, und zog von seinem Bruder Jakob weg in ein anderes Land.7Denn ihre Habe war zu groß, so daß sie nicht beieinander wohnen konnten; und das Land, in dem sie Fremdlinge waren, konnte sie wegen ihrer Herden nicht ertragen.8So wohnte Esau auf dem Bergland von Seir; Esau, das ist Edom.9Dies ist das Geschlecht Esaus, des Vaters der Edomiter, auf dem Bergland von Seir.10Und dies sind die Namen der Söhne Esaus: Eliphas, der Sohn Adas, der Frau Esaus; Reguel, der Sohn Basmaths, der Frau Esaus.11Die Söhne des Eliphas aber waren diese: Teman, Omar, Zepho, Gaetam und Kenas.12Und Timna war eine Nebenfrau des Eliphas, des Sohnes Esaus, die gebar dem Eliphas den Amalek. Das sind die Söhne von Ada, der Frau Esaus.13Aber die Söhne Reguels sind diese: Nachath, Serach, Schamma und Missa. Das sind die Söhne von Basmath, der Frau Esaus.14Die Söhne aber von Oholibama, der Frau Esaus, der Tochter der Ana, der Tochter Zibeons, die sie Esau gebar, sind diese: Jehusch, Jaelam und Korah.15Das sind die Fürsten unter den Söhnen Esaus. Die Söhne des Eliphas, des ersten Sohnes Esaus, waren diese: Der Fürst Teman, der Fürst Omar, der Fürst Zepho, der Fürst Kenas,16der Fürst Korah, der Fürst Gaetam, der Fürst Amalek. Das sind die Fürsten von Eliphas im Land Edom; das sind die Söhne der Ada.17Und das sind die Söhne Reguels, des Sohnes Esaus: Der Fürst Nachath, der Fürst Serach, der Fürst Schamma, der Fürst Missa. Das sind die Fürsten von Reguel im Land Edom; das sind die Söhne der Basmath, der Frau Esaus.18Dies sind die Söhne Oholibamas, der Frau Esaus: Der Fürst Jehusch, der Fürst Jaelam, der Fürst Korah. Das sind die Fürsten von Oholibama, der Tochter der Ana, der Frau Esaus.19Das sind die Söhne Esaus und ihre Fürsten, das ist Edom.20Die Söhne Seirs aber, des Horiters, die im Land wohnten, sind diese: Lotan, Schobal, Zibeon, Ana,21Dischon, Ezer und Dischan. Das sind die Fürsten der Horiter, die Söhne des Seir im Land Edom.22Aber Lotans Söhne waren diese: Hori und Hemam; und Lotans Schwester hieß Timna.23Die Söhne Schobals waren diese: Alwan, Manachath, Ebal, Schepho und Onam.24Die Söhne Zibeons waren: Aja und Ana. Das ist jener Ana, der in der Wüste die heißen Quellen fand, als er die Esel seines Vaters Zibeon hütete.25Die Kinder Anas waren: Dischon und Oholibama, diese ist die Tochter Anas.26Die Söhne Dischons waren: Hemdan, Eschban, Jithran und Keran.27Die Söhne Ezers waren: Bilhan, Saawan und Akan.28Die Söhne Dischans waren: Uz und Aran.29Das sind die Fürsten der Horiter: Der Fürst Lotan, der Fürst Schobal, der Fürst Zibeon, der Fürst Ana,30der Fürst Dischon, der Fürst Ezer, der Fürst Dischan. Das sind die Fürsten der Horiter nach ihren Fürstentümern im Land Seir.31Die Könige aber, die im Land Edom regiert haben, bevor ein König über die Kinder Israels regierte, sind diese:32Bela, der Sohn Beors, war König in Edom, und der Name seiner Stadt war Dinhaba.33Als Bela starb, wurde Jobab, der Sohn Serachs, aus Bozra König an seiner Stelle.34Als Jobab starb, wurde Huscham aus dem Land der Temaniter König an seiner Stelle.35Als Huscham starb, wurde an seiner Stelle Hadad, der Sohn Bedads, König, der die Midianiter im Gebiet von Moab schlug; und der Name seiner Stadt war Awith.36Als Hadad starb, wurde Samla von Masreka König an seiner Stelle.37Als Samla starb, wurde Saul von Rechobot am Strom König an seiner Stelle.38Als Saul starb, wurde Baal-Hanan, der Sohn Achbors, König an seiner Stelle.39Als Baal-Hanan, der Sohn Achbors, starb, wurde Hadar König an seiner Stelle; und der Name seiner Stadt war Pagu, und der Name seiner Frau war Mehetabeel – eine Tochter Matreds, der Tochter Me-Sahabs.40Und dies sind die Namen der Fürsten von Esau nach ihren Geschlechtern, Orten und Namen: Der Fürst von Timna, der Fürst von Alwa, der Fürst von Jetet,41der Fürst von Oholibama, der Fürst von Ela, der Fürst von Pinon,42der Fürst von Kenas, der Fürst von Teman, der Fürst von Mibzar,43der Fürst von Magdiel, der Fürst von Iram. Das sind die Fürsten in Edom, wie sie im Land ihres Eigentums gewohnt haben. Und Esau ist der Vater der Edomiter.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.