Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Cântăreţii împărţiţi în douăzeci şi patru de cete1David şi căpeteniile oştirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman şi Iedutun care proroceau întovărăşiţi de harpă, de lăută şi de chimvale. Şi iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta:
2Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania şi Aşareela, fiii lui Asaf, sub cârmuirea lui Asaf care prorocea după poruncile împăratului.
3Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Haşabia, Matitia şi Şimei, şase, sub cârmuirea tatălui lor, Iedutun, care prorocea cu harpa, ca să laude şi să mărească pe Domnul.
4Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir, Mahaziot,
5toţi fii ai lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu şi să înalţe puterea Lui; Dumnezeu dăduse lui Heman paisprezece fii şi trei fete.
6Toţi aceştia erau sub cârmuirea părinţilor lor pentru cântarea în Casa Domnului şi aveau chimvale, lăute şi harpe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun şi Heman lucrau sub poruncile împăratului.
7Erau în număr de două sute optzeci şi opt, cuprinzându-se în acest număr şi fraţii lor deprinşi la cântarea Domnului, toţi cei ce erau meşteri.8Au tras la sorţi pentru slujbele lor, mici şi mari, învăţători şi ucenici.
9Cel dintâi sorţ ieşit a fost din Asaf, pentru Iosif; al doilea, pentru Ghedalia, el, fraţii şi fiii lui, doisprezece;
10al treilea, Zacur, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
11al patrulea, pentru Iţeri, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
12al cincilea, pentru Netania, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
13al şaselea, pentru Buchia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
14al şaptelea, pentru Iesareela, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
15al optulea, pentru Isaia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
16al nouălea, pentru Matania, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
17al zecelea, pentru Şimei, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
18al unsprezecelea, pentru Azareel, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
19al doisprezecelea, pentru Haşabia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
20al treisprezecelea, pentru Şubael, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
21al paisprezecelea, pentru Matitia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
22al cincisprezecelea, pentru Ieremot, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
23al şaisprezecelea, pentru Hanania, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
24al şaptesprezecelea, pentru Ioşbecaşa, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
25al optsprezecelea, pentru Hanani, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
26al nouăsprezecelea, pentru Maloti, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
27al douăzecilea, pentru Eliata, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
28al douăzeci şi unulea, pentru Hotir, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
29al douăzeci şi doilea, pentru Ghidalti, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
30al douăzeci şi treilea, pentru Mahaziot, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
31al douăzeci şi patrulea, pentru Romamti-Ezer, fiii şi fraţii săi, doisprezece.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Die Sänger werden in 24 Klassen eingeteilt1Und David samt den Heerführern sonderte von den Söhnen Asaphs, Hemans und Jeduthuns solche zum Dienst aus, die weissagten zum Lauten-, Harfen- und Zimbelspiel. Die Zahl der Männer, die diesen Dienst verrichteten, war:2von den Söhnen Asaphs: Sakkur, Joseph, Netanja, Asarela, die Söhne Asaphs, unter der Leitung Asaphs, der nach Anweisung des Königs weissagte.3Von Jeduthun: die Söhne Jeduthuns waren: Gedalja, Zeri, Jesaja, Haschabja und Mattitja, [insgesamt] sechs, unter der Leitung ihres Vaters Jeduthun, der mit der Harfe weissagte, um zu danken und den HERRN zu loben.4Von Heman: die Söhne Hemans waren: Bukkija, Mattanja, Ussiel, Schebuel, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Joschbekascha, Malloti, Hotir und Machasiot.5Alle diese waren Söhne Hemans, des Sehers des Königs, nach den Worten Gottes, um das Horn zu erheben, denn Gott gab dem Heman 14 Söhne und drei Töchter.6Alle diese waren unter der Leitung ihrer Väter Asaph, Jeduthun und Heman beim Gesang im Haus des HERRN mit Zimbeln, Harfen und Lauten, zum Dienst im Haus Gottes nach der Anweisung des Königs.7Und ihre Zahl samt ihren Brüdern, aller, die im Gesang für den HERRN geübt und kundig waren, betrug 288.8Sie warfen aber das Los über ihr Amt, der Jüngste wie der Älteste, der Kundige wie der Schüler.9Und das erste Los für Asaph fiel auf Joseph. Das zweite fiel auf Gedalja samt seinen Brüdern und Söhnen, [insgesamt] 12;10das dritte auf Sakkur samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12;11das vierte auf Jizri samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12;12das fünfte auf Netanja samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.13Das sechste auf Bukkija samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.14Das siebte auf Jesarela samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.15Das achte auf Jesaja samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.16Das neunte auf Mattanja samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.17Das zehnte auf Simei samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.18Das elfte auf Asareel samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.19Das zwölfte auf Haschabja samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.20Das dreizehnte auf Schubael samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.21Das vierzehnte auf Mattitja samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.22Das fünfzehnte auf Jeremot samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.23Das sechzehnte auf Hananja samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.24Das siebzehnte auf Joschbekascha samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.25Das achtzehnte auf Hanani samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.26Das neunzehnte auf Malloti samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.27Das zwanzigste auf Eliata samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.28Das einundzwanzigste auf Hotir samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.29Das zweiundzwanzigste auf Gidalti samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.30Das dreiundzwanzigste auf Machasiot samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.31Das vierundzwanzigste auf Romamti-Eser samt seinen Söhnen und Brüdern, [insgesamt] 12.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.